Повідомлення про оприлюднення проекту стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року" розроблено проектною групою, створеною Координаційною радою з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем (утворена постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 50), до якої увійшли експерти Світового Банку, ФАО та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

Проект Стратегії вноситиметься на розгляд Кабінету Міністрів України, як частина комплексної реформи удосконалення системи управління водними ресурсами та підвищення ефективності управління інженерною інфраструктурою і надання екосистемних послуг з водокористування.

Проект Стратегії містить 6 розділів які надають аналіз ситуації у зазначеній сфері державного управління, розкривають мету і завдання Стратегії, зміст і завдання реформ, механізми впровадження та досягнення цілей включно із прогнозованими ризиками та їх попередженням.

Впровадження Стратегії здійснюватиметься поетапно на основі Плану дій, сформованого на принципово нових інституційних, науково-технічних, техніко-технологічних, економічно-організаційних, соціальних та екологічних підходах.

Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування

Кабінет Міністрів України

Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури

громадське обговорення починається з 14-го червня 2019 року і триває до 15 липня 2019 року.

б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

коментарі, зауваження і пропозиції надаються відповідальній особі зазначеній у пункті г), у письмовому та електронному вигляді

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

не заплановані

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов'язаною зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України.

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року подаються до:

Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідальна особа: заступник начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів - начальник відділу збереження та раціонального використання водних ресурсів Бонь Олександр Віталійович (контактні дані: bon@menr.gov.ua; тел.: 206-31-76; 206-31-29 (Кір'янова Катерина Вікторівна, головний спеціаліст).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження і пропозиції до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту проекту Стратегії зрошення та дренажу в Україні до 2030 року подаються до:

Управління охорони земельних та водних ресурсів Міністерства екології та природних ресурсів України.

Відповідальна особа: заступник начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів - начальник відділу збереження та раціонального використання водних ресурсів Бонь Олександр Віталійович (контактні дані: bon@menr.gov.ua; тел.: 206-31-76; 206-31-29 (Кір'янова Катерина Вікторівна, головний спеціаліст).

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування

Міністерство екології та природних ресурсів України, МОЗ України.

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування

Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не проводяться.