Центральна виборча комісія

Постанова

від 2 липня 2019 року

м.Київ

№ 1414

Про виконання судових рішень у справі № 855/189/19

До Центральної виборчої комісії 19 червня 2019 року надійшла заява політичної партії «Партія Шарія» разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України, висунутих 9 червня 2019 року на З’їзді цієї партії та включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України вказаної партії, в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, зокрема Євтухова Євгенія Анатолійовича.

Відповідно до частини другої статті 76 Конституції України, частини першої статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Виявлення обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у народні депутати України, права бути обраною депутатом згідно зі статтею 9 зазначеного Закону, є підставою для прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації такого кандидата в народні депутати України.

З огляду на викладене, з метою встановлення факту відповідності, зокрема Євтухова Є. А., вищевказаним вимогам Конституції України та Закону України «Про вибори народних депутатів України» Центральна виборча комісія звернулася до Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Міністерства закордонних справ України для отримання належної інформації.

Так, відповідно до наданої Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством закордонних справ України інформації Євтухов Є. А. судимості не має, у закордонних дипломатичних установах України відсутня інформація про його виїзд за межі України з метою отримання політичного притулку чи проживання за кордоном, також не зафіксовано факту перебування Євтухова Є. А. на консульському обліку.

Крім того, згідно з отриманими від Державної прикордонної служби України відомостями інформація стосовно перетину державного кордону України Євтуховим Є. А. за останні п’ять років у базі даних цієї служби відсутня.

На повторне звернення Комісії до Державної прикордонної служби України з метою уточнення відповідної інформації з 1 січня 2010 року надано відповідь, за змістом якої інформація у базі даних зберігається протягом п’яти років, у свою чергу Державною прикордонною службою України виявлено відомості про перетин державного кордону України вказаною особою. Так, протягом п’яти останніх перед днем виборів років Євтухов Є. А. двічі виїздив за межі України на періоди, що перевищували 90 днів, а саме: на 107 та 136 днів.

При цьому документів, які б підтверджували виїзд Євтухова Є. А. за кордон не у приватних справах, до Центральної виборчої комісії не надходило.

За результатами розгляду вказаних документів, враховуючи, що наявні в Комісії документи та матеріали не давали підстав для встановлення факту проживання Євтухова Є. А. в Україні протягом останніх п’яти років, Центральна виборча комісія відповідно до пункту 7 частини першої статті 60 Закону України «Про вибори народних депутатів України» постановою від 24 червня 2019 року № 1270 відмовила в реєстрації Євтухова Є. А. кандидатом у народні депутати України, включеним до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під № 5, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 27 червня 2019 року у справі № 855/189/19, залишеним без змін постановою Верховного Суду від 1 липня 2019 року, визнано протиправною та скасовано постанову Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року № 1270 в частині відмови в реєстрації кандидатом у народні депутати України Євтухова Є. А., а також зобов’язано Комісію повторно розглянути заяву політичної партії «Партія Шарія» щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в частині реєстрації Євтухова Є. А. кандидатом у народні депутати України, включеним до виборчого списку кандидатів у народні депутати України політичної партії «Партія Шарія» під № 5, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року та прийняти відповідне рішення.

Зокрема, у постанові від 1 липня 2019 року Верховний Суд дослідив надану Євтуховим Є. А. суду довідку медичного центру «Герцлії» про проходження лікування у вказаному медичному закладі та вказав про те, що зазначені в оскаржуваній постанові виїзди Євтухова Є. А. за кордон були здійснені у зв’язку з лікуванням, тобто з метою, що не пов’язана з виключно його приватним інтересом. За таких обставин Верховний Суд дійшов висновку про дотримання Євтуховим Є. А. вимог частини другої статті 76 Конституції України та частини першої статті 9 Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Також Комісія відзначає, що 1 липня 2019 року представником політичної партії «Партія Шарія» у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу Архіповим К. С. до Центральної виборчої комісії у зв’язку з ухваленням судових рішень у справі № 855/189/19 подано довідку медичного центру «Герцлії» про лікування Євтухова Є. А. та поінформовано про те, що вказаний документ раніше до Комісії не подавався (однак був наданий суду) у зв’язку з відсутністю можливості, незважаючи на звернення члена Комісії з пропозицією надати документи, які підтвердять виїзди Євтухова Є. А. за межі України протягом п’яти останніх перед днем виборів років на періоди, що перевищували 90 днів, не у приватних справах.

Згідно зі статтею 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

Частиною другою статті 14 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

За змістом частин першої, третьої статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України судові рішення за наслідками розгляду судами першої інстанції справ, пов’язаних із виборчим процесом, набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а у разі їх апеляційного оскарження — з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Судові рішення суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду такої категорії справ набирають законної сили з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені.

Центральна виборча комісія наголошує, що згідно з позицією Верховного Суду, викладеною в постанові від 1 липня 2019 року в справі № 855/189/19, висновок Центральної виборчої комісії щодо непроживання Євтухова Є. А. в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року є помилковим, а довідка медичного центру «Герцлії» про лікування Євтухова Є. А., надана суду, однак відсутня в Комісії на час вирішення нею питання про відмову в реєстрації цього кандидата, підтверджує факт його проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Зазначене унеможливлює виконання судових рішень у справі № 855/189/19 в інший спосіб, ніж прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію Євтухова Є.А. кандидатом у народні депутати України, включеним до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під № 5, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Враховуючи викладене, відповідно до статті 1291 Конституції України, частини другої статті 14, частин першої, третьої статті 272 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 9 частини другої статті 30, частин першої, другої статті 54, частини першої статті 56, частин першої, шостої, восьмої статті 58, частин дев’ятої — одинадцятої статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись статтями 11 — 13, пунктом 6 статті 19 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зареєструвати кандидата в народні депутати України Євтухова Євгенія Анатолійовича, включеного до виборчого списку політичної партії «Партія Шарія» під № 5, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

2. Виборчий список кандидатів у народні депутати України політичної партії «Партія Шарія» у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в додатку до постанови Центральної виборчої комісії від 24 червня 2019 року № 1271 після позиції щодо кандидата в народні депутати України Уллаха П. Е., включеного до вказаного виборчого списку під № 4, доповнити новою позицією такого змісту:

«Євтухов Євгеній Анатолійович, народився 28 червня 1984 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Сенд Рекордз», безпартійний, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, включений до виборчого списку під № 5».

3. Копію цієї постанови та посвідчення кандидата в народні депутати України встановленої форми видати представнику політичної партії «Партія Шарія» в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

5. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК.

Друкується на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею оригіналами.