Декан хімічного факультету Юліан Воловенко.

Завдяки науковим досягненням і високій якості підготовки спеціалістів за найвищими світовими стандартами факультет має міжнародне визнання в багатьох країнах. Хімія викладається в університеті від дня його заснування. У 1834 р. однією з восьми кафедр фізико-математичного відділення філософського факультету університету імені Св. Володимира була кафедра хімії, мінералогії і геології, а вже у 1905 р. було створено хімічне відділення, яке у 1933 р. перетворилося на хімічний факультет. У всі роки на факультеті працювали викладачі та науковці зі світовимм іменами.

День відкритих дверей.

Хімічний факультет має три навчальні корпуси. Перші лабораторно-практичні заняття розпочались у середині ХІХ ст. у лабораторії, яка містилась у приватному будинку, а у 1845 р. була переведена у щойно збудований навчальний корпус. Із часом бурхливий розвиток експериментальної хімії потребував більших лабораторних площ та кращого обладнання, і вже у 1873 р. університетом було побудовано перший двоповерховий хімічний корпус. У 1880-х було добудовано 3-й поверх, де на той час розташовувалися найкращі хімічні лабораторії, а в 1891 р. розмістилася кафедра і лабораторія органічної хімії. Згодом, у 1903 р., було добудовано другий 4-поверховий корпус. Завідувачем кафедри органічної хімії на той час став всесвітньо відомий вчений і педагог С. Реформатський. Варто зазначити, що під час І світової війни на базі хімічних лабораторій університету було організовано виробництво лікарських препаратів. Хіміки завжди відчували дефіцит аудиторних і лабораторних приміщень. Наприкінці 1950-х років, у зв’язку з хімізацією народного господарства країни, постало питання про збільшення прийому на перший курс хімічного факультету, і вже 1964/65 н. р. студенти розпочали навчання у новій п’ятиповерховій будівлі. Навпроти неї було ліквідовано аварійне підземне сховище хімреактивів, на місці якого нині зеленіє і квітне факультетський яблуневий сад, закладений руками студентів, які сьогодні є професорами факультету, та височіють ялини.

Нині освітня місія факультету — це підготовка високоякісних фахівців зі спеціальності «Хімія», знайомих із викликами сучасного ринку праці та конкурентоспроможних у міжнародному галузевому середовищі.

Хімічний факультет складається із п’яти кафедр: аналітичної, неорганічної, органічної, фізичної хімії, хімії високомолекулярних сполук і готує фахівців із 10 спеціалізацій: аналітична хімія, екологічна хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична хімія міжфазних явищ, фізична хімія, хімічний контроль і менеджмент аналітичної лабораторії, хімічний контроль навколишнього середовища, хімія високомолекулярних сполук, хімія природних сполук. Навчальний процес на факультеті забезпечують 64 науково-педагогічні працівники, із них — 2 члени-кореспонденти НАН України, 18 професорів, 37 доцентів і 7 асистентів. Викладачі факультету — автори підручників для вищої та середньої школи. У 2018/19 н. р. навчаються 466 студентів та 22 аспіранти.

Завдяки поєднанню фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок роботи в лабораторії на сучасному обладнанні, проходженню навчальної практики в провідних науково-дослідних інститутах НАН України й на відомих хімічних та фармацевтичних підприємствах, закордонним стажуванням хімічний факультет здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для різних галузей хімії: фармацевтичної, біомедичної, агрохімічної, харчової тощо. Випускники факультету — працівники наукових, освітніх і промислових установ України та світу. На хімічному факультеті створено умови для особистісного розвитку та самореалізації студентів, що є запорукою формування високоосвічених, свідомих і мотивованих особистостей.

Практичні заняття в хімічній лабораторії.

Життя студентів хімічного факультету цікаве та насичене. Щороку святкується Тиждень першокурсника та День хіміка, відбуваються літературні вечори, благодійні ярмарки, інтелектуальні брейн-ринги тощо.

Факультетська спільнота — активні учасники олімпіадного, турнірного та профорієнтаційного руху, а також науково-популярних заходів. На факультеті з 2017 р. діє унікальний освітній проект для школярів «Лекторій для юних хіміків».

У складі факультету функціонують сучасні лабораторії, зокрема синтезу неорганічних сполук; матеріалів для нової техніки; гетероциклічних і природних сполук; флуоресцентних зондів; високоактивних каталізаторів; адсорбційно-напівпровідникових сенсорів; фоточутливих органічних сполук; фізико-хімічних досліджень; аналіз мінеральних, природних й стічних вод.

Хімічний факультет активно розвиває міжнародне партнерство із зарубіжними освітніми закладами Франції, Польщі, Італії, США, Німеччини та ін. Цьогоріч укладено договори про подвійне дипломування з університетами Франції за освітніми програмами «Органічна хімія» (м. Анже, м. Тулуза), «Фізична хімія та матеріали», «Розчини полімерів» (м. Страсбург). Студенти та аспіранти в рамках програми «Еразмус+» проходять навчання в університетах м. Тулузи та м. Анже під спільним науковим керівництвом. Щороку факультет приймає провідних вчених (у 2018 р. з лекціями виступили 25 науковців з Європи та США) та отримує міжнародні дослідницькі гранти.

На факультеті працюють 2 спеціалізовані ради із захисту дисертацій.

У 2018 р. було захищено 11 кандидатських і 5 докторських дисертацій. На факультеті працюють і імениті, і молоді вчені, які мають міжнародне визнання.

На хімічному факультеті працюють 106 науковців, із них 12 докторів наук і 76 кандидатів наук. Факультет є лідером із публікаційної активності.

У 2018 р. науковці опублікували 633 статті у фахових виданнях, які входять до наукометричної бази Scopus, за 2016—2018 рр. одержано 36 патентів України на винаходи, а 35 науковців увійшли у Тоp-100 рейтингу публікаційної активності університету.

Працівники факультету беруть активну участь у найпрестижніших міжнародних виставках, зокрема у 2018 р. «Cosmetics Ukraine-2018», «ХІ Міжнародній виставці Аналітика. Лабораторія. Біотехнології», «Hi-Tech Expo. Високі технології-2018», XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє», «Винахід року».

Тож хімічний факультет є флагманом освіти та науки України.

Юліан ВОЛОВЕНКО,

декан хімічного факультету.

Фото Ольги ХИЛІ.