Початок у № 122 (7128) за 3 липня

Як перевірити своє включення до списків виборців на виборчій дільниці?

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення результатів.

Виборець може звернутися до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру із заявою про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Виборець особисто подає заяву до дільничної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Реєстру щодо зазначених обставин. У разі якщо виборець за станом здоров’я не може особисто подати заяву, дільнична виборча комісія за зверненням такого виборця зобов’язана забезпечити прийняття заяви у такого виборця в інший спосіб.

До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.

Заява про уточнення попереднього списку виборців для підготовки та проведення голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року може бути подана не пізніш як за п’ять днів до дня голосування, тобто до 15 липня 2019 року включно. Заява, подана після зазначеного строку, не розглядається.

Адміністративний позов про уточнення списку виборців може бути подано до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування (до 15 липня 2019 року включно) подається виборцем до відповідного органу ведення Реєстру або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку — до дільничної виборчої комісії.

Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця (далі — заява) приймається органом ведення Реєстру:

* за вказаним у заяві місцем перебування виборця в день виборів чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування;

* за виборчою адресою заявника, яка визначається відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців».

Заява виборця, виборча адреса якого — за межами України та який перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на території України, приймається органом ведення Реєстру за вказаним у заяві місцем перебування чи місцезнаходженням виборчої дільниці, яку він просить визначити місцем його голосування, або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Вибори фінансуються винятково за рахунок Державного бюджету України та коштів виборчих фондів партій.

Заява виборця, який проживає чи перебуває в Україні та перебуватиме в день голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року за її межами, приймається органом ведення Реєстру за виборчою адресою заявника або органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Заява виборця, виборча адреса якого — за межами України, з проханням тимчасово змінити місце його голосування на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року на іншу закордонну виборчу дільницю (дільницю для голосування) приймається органом ведення Реєстру в Міністерстві закордонних справ України.

Інформацію про відділи ведення Реєстру можна знайти у розділі «Відділи ведення Державного реєстру виборців» на веб-сайті Центральної виборчої комісії у розділі «Державний реєстр виборців».

Як реалізувати право голосу громадянам України, які не мають зареєстрованого місця проживання?

Виборча адреса виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, визначається за погодженням із центром обліку, який відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальною службою, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, або органом ведення Реєстру за мотивованим зверненням виборця (частина 3 статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців»).

Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел забороняється.

Таким чином, виборцю, який не має зареєстрованого місця проживання, законом надано право звернутися щодо визначення своєї виборчої адреси і до центру обліку, що відповідно до закону веде облік бездомних осіб, або соціальної служби, у складі якої утворено структурний підрозділ для ведення обліку бездомних осіб, і безпосередньо до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання (із мотивованим зверненням).

Такий виборець повинен пред’явити паспорт громадянина України чи тимчасове посвідчення громадянина України, на підставі якого орган ведення Реєстру встановлює:

* особу заявника;

* наявність у нього права голосу згідно зі статтею 70 Конституції України;

* відсутність у виборця зареєстрованого місця проживання на території України.

Крім того, до заяви виборця додаються документи (копії документів), які дають змогу органу ведення Реєстру визначити такому виборцю виборчу адресу.