Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) і про його направлення до Конституційного Суду України

Постанова ВерховноЇ Ради України

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:
1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013), поданий Президентом України як невідкладний.
2. Законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
3 вересня 2019 року.
№ 28-IX.

ЗАКОНОПРОЕКТ
Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. Статтю 1312 викласти в такій редакції:
«Стаття 1312. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.
Незалежність адвокатури гарантується.
Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються законом.
Виключно адвокат здійснює захист особи від кримінального обвинувачення».
2. Підпункт 11 пункту 161 Розділу ХV «Перехідні положення» вилучити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.