Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)  і про його направлення до Конституційного Суду України

Постанова Верховної Ради України

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) (реєстр. № 1016), поданий Президентом України як невідкладний.
2. Законопроект про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
3 вересня 2019 року.
№ 32–IX.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, 
ст. 141) такі зміни:
1. Частину першу статті 85 доповнити пунктом 171 такого змісту:
«171) призначення на посади та звільнення з посад уповноважених Верховної Ради України за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах; заслуховування їх щорічних доповідей про стан додержання Конституції України і законів у відповідних сферах».
2. Статтю 101 викласти в такій редакції:
«Стаття 101. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Для здійснення парламентського контролю за додержанням Конституції України і законів в окремих сферах Верховна Рада України може призначати уповноважених Верховної Ради України, правовий статус яких визначається окремими законами».
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.