Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про оборону України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 49, ст. 420 із наступними змінами) такі зміни:
1) статтю 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«план оборони України - складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту».
У зв’язку з цим абзаци третій - двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять третім;
2) частину третю статті 2 викласти в такій редакції:
«Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України. Порядок розроблення плану оборони України визначається Кабінетом Міністрів України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
20 вересня 2019 року.
№ 133-IX.