Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій інформує, що відповідно до постанов Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" № 2675-VIII від 5 лютого 2019 року, "Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України" від 29 жовтня 2019 року № 241-IX та Рішення Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти від 10.07.2019 до протоколу № 111 для участі у конкурсі на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій надійшли наступні роботи:

1)  "Розробка методів визначення характеристик повзучості та релаксації нелінійно-в'язкопружних компонентів сучасних композитних матеріалів":
Павлюк Ярослав Вікторович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка Національної академії наук України (далі - НАН України);
2)  "Вплив активності ядра на гарячі атмосфери галактик раннього типу": 
Бабик Юрій Вікторович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України;
3)  "Інтенсифікація вуглевидобутку на основі раціоналізації параметрів механізованих комплексів та підвищення стійкості виробок у складних гідрогеологічних умовах":
Хорольський Андрій Олександрович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України; 
Виноградов Юрій Олексійович - кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізики гірничих процесів НАН України;
4)  "Збудження та іонізація субвалентних оболонок атомів лужних металів":
Роман Вікторія Іванівна - кандидат фізико-математичних наук, провідний інженер Інституту електронної фізики НАН України;
5)  "Реконструкції природних умов плейстоцену для оцінки зональних особливостей розвитку сучасних ландшафтів та адаптації їх до змін клімату":
Дорошкевич Сергій Петрович - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України;
6)  "Апаратурно-методичний комплекс електрометрії нафтогазових свердловин": 
Миронцов Микита Леонідович - доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;
7)  "Вплив рідинних і газоподібних середовищ на контактну взаємодію і руйнування конструкційних матеріалів": 
Долінська Ірина Ярославівна - доктор технічних наук, старший науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України; 
Козачок Олег Петрович - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України;
8)  "Особливості кінематики процесів квантової електродинаміки в імпульсних лазерних полях": 
Лебедь Олександр Анатолійович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України; 
Левицька Олена Олександрівна - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту прикладної фізики НАН України;
9)  "Розробка підходів та засобів підвищення ефективності функціонування мережі екологічного моніторингу довкілля урбанізованих територій": 
Яцишин Андрій Васильович - доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України"; 
Ковач Валерія Омелянівна - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Державної установи "Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України";
10)  "Нові ефективні наноструктуровані каталізатори на основі цеолітів та вуглецевих нанотрубок для перетворення спиртів та ненасичених вуглеводнів у цінні продукти хімічної промисловості": 
Ларіна Ольга Вікторівна - кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України; 
Бичко Ігор Богданович - кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України; 
Жох Олексій Олексійович - кандидат хімічних наук, провідний інженер Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України;
11)  "Електродні та електролітні матеріали для хімічних джерел струму нового покоління": 
Погоренко Юлія Володимирівна - кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України; 
Пшеничний Роман Миколайович - кандидат хімічних наук, доцент кафедри Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України); 
Галагуз Вадим Анатолійович - в.о. молодшого наукового співробітника Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
12)  "Вплив магнітного та електричного полів на структуру і властивості епоксидних композитів":
Бардадим Юлія Володимирівна - кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України;
13)  "Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів":
Шевчик-Костюк Леся Зеновіївна - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України;
14)  "Розробка нових підходів для вивчення запрограмованої загибелі клітин на основі органічних барвників та вуглецевих наноматеріалів": 
Декалюк Марія Олегівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; 
Пиршев Кирило Олександрович - молодший науковий співробітник Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;
15)  "Оптимізація технології кріоконсервування генетичних ресурсів прісноводних риб":
Пуговкін Антон Юрійович - кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
16)  "Пошук та розробка перспективних ефекторів ключових білкових мішеней інфекційних, паразитарних та онкологічних захворювань": 
Кобзар Олександр Леонідович - кандидат хімічних наук, науковий співробітник Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;
Самофалова Дарія Олексіївна - кандидат біологічних наук, провідний інженер Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";
Раєвський Олексій Володимирович - провідний інженер Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";
17)  "Болгари в Україні 1920-х - 1930-х рр.: між національними проектами влади й реаліями життя":
Грищенко Юлія Володимирівна - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України;
18)  "Архів Української Народної Республіки: концепція та зміст документів": 
Кавунник Валентин Леонідович - кандидат історичних наук, докторант Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України;
19)  "Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу": 
Ткачук Марина Миколаївна - кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови НАН України;
20)  "Від зернини до хлібини": семантико-структурний аналіз хліборобського побуту українців (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону)":
Зюбровський Андрій Вікторович - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України; 
Конопка Володимир Михайлович - кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту народознавства НАН України;
21)  "Теоретико-правові основи інформаційної безпеки людини":
Золотар Ольга Олексіївна - доктор юридичних наук, завідувач наукового сектору Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;
22)  "Ґрунтово-екологічні засади розроблення Національної карти органічного вуглецю":
Залавський Юрій Володимирович - науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" Національної академії аграрних наук України;
Лебедь Віталій Володимирович - молодший науковий співробітник Національного наукового центру "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" Національної академії аграрних наук України;
23)  "Механіко-технологічні основи процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику":
Алієв Ельчин Бахтияр огли - кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;
24)  "Комп'ютерно орієнтована методична система формування соціальної компетентності молодших школярів відповідно до Концепції Нової української школи":
Коваленко Валентина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;
25)  "Запровадження досвіду Європейського Союзу щодо правового регулювання праці в Україні":
Спіцина Ганна Олександрівна - доктор юридичних наук, завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України;
26)  "Безреагентні проточні системи для руйнації забруднювачів водного середовища":
Лук'яненко Тетяна Вікторівна - доктор хімічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України;
27)  "Вибір та обґрунтування основних параметрів двотактного дизеля спеціального призначення форсованого до 1100 кВт": 
Кравченко Сергій Сергійович - кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України; 
Пильов Вячеслав Володимирович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України; 
Давидовський Леонід Сергійович - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України; 
Бекарюк Олександр Миколайович - аспірант Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;
28)  "Вільні системи Лоде та напівгрупи ендоморфізмів":
Жучок Юлія Володимирівна - кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" МОН України; 
Тоічкіна Олена Олександрівна - асистент кафедри Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" МОН України;
29)  "Впровадження засобів блочно-порційного відокремлення консервованих кормів із адаптивним керуванням":
Руткевич Володимир Степанович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
30)  "Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів математики до    проектування навчальної  діяльності старшокласників у контексті розвитку НУШ": 
Жерновникова Оксана Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди МОН України;
31)  "Еколого-економічне обґрунтування басейнової організації природокористування на водозбірних територіях транскордонних річок (на прикладі басейну Дніпра)":
Пічура Віталій Іванович - доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет" МОН України; 
Кирилов Юрій Євгенович - доктор економічних наук, ректор Державного вищого навчального закладу "Херсонський державний аграрний університет" МОН України;
32)  "Економічна політика України в стратегії стабілізації індустріального потенціалу Донбасу":
Носирєв Олександр Олександрович - кандидат географічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;
33)  "Енергоефективне керування гірничими процесами та промисловим електроустаткуванням на основі сучасних ІТ":
Кузнєцов Денис Іванович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" МОН України; 
Музика Іван Олегович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" МОН України; 
Кумченко Юрій Олександрович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" МОН України;
34)  "Ефективність застосування пробіотиків у тваринництві":
Побережець Юлія Миколаївна - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України; 
Гончарук Наталія Михайлівна - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України; 
Трачук Євген Григорович - кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
35)  "Забезпечення зсувостійкості та тріщиностійкості асфальтобетонних покриттів на жорсткій основі на етапі проектування":
Дорожко Євген Вікторович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;
36)  "Забезпечення фізіологічно повноцінною хлібопекарською продукцією в урбанізованих техногенно навантажених агломераціях": 
Миколенко Світлана Юріївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Дніпровського державного аграрно-економічного університету МОН України;
37)  "Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права":
Личенко Ірина Олександрівна - доктор юридичних наук, професор кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;
38)  "Інноваційне удосконалення несучих конструкцій вантажних вагонів з підвищенням їх міцнісних характеристик": 
Петренко Вячеслав Олександрович - начальник науково-впроваджувального центру Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця"; 
Яценко Людмила Федорівна - кандидат фізико-математичних наук, начальник управління Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця"; 
Кара Сергій Віталійович - кандидат технічних наук, начальник відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця"; 
Кошель Олексій Олександрович - начальник відділу Філії "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту" Акціонерного товариства "Українська залізниця";
39)  "Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп'ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств":
Вовна Олександр Володимирович - доктор технічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України; 
Лактіонов Іван Сергійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України; 
Лебедєв Владислав Андрійович - інженер Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" МОН України;
40)  "Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого циклу":
Говорущенко Тетяна Олександрівна - доктор технічних наук, завідувач кафедри Хмельницького національного університету МОН України;
41)  "Комплекс для реабілітації при пошкодженні або втраті верхньої кінцівки людини": 
Лакоза Сергій Леонідович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України; 
Павловський Олексій Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
42)  "Комплексне дослідження фізичних властивостей нанорозмірних бінарних систем: стійкість рідкої фази та кінетика взаємодії компонентів":
Мінєнков Олексій Олександрович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; 
Петрушенко Сергій Іванович - кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;
43)  "Комплексний екологічний підхід до створення нових функціональних матеріалів для потреб хімічного аналізу та технологій":
Ткаченко Олег Сергійович - кандидат хімічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; 
Ткаченко Володимир Володимирович - кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; 
Фарафонов Володимир Сергійович - кандидат хімічних наук, викладач кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України; 
Захаров Антон Борисович - кандидат хімічних наук, доцент кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;
44)  "Комунікативний імідж лідера нації в час змін":
Чорна Олена Олегівна - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка МОН України;
45)  "Корекція фізичного стану студентів спеціальності "Музичне мистецтво" в процесі професійно-прикладної фізичної підготовки":
Маринчук Петро Ігорович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України;
46)  "Лазерна наноінженерія поверхні функціональних матеріалів":
Гніліцький Ярослав Миколайович - асистент кафедри Національного університету "Львівська політехніка" МОН України;
47)  "Лінійні електромеханічні перетворювачі":
Васюк Вячеслав Володимирович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України; 
Сорокін Дмитро Сергійович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
48)  "Лісівничо-екологічні особливості лісовідновних процесів та їх стимулювання в умовах свіжих грабових дібров Поділля":
Матусяк Михайло Васильович - кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Єлісавенко Юрій Анатолійович - асистент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
49)  "Мета-методологія управління проектами на моделях взаємодії зацікавлених сторін":
Хлевна Юлія Леонідівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
50)  "Методи реалізації систем інсерційного моделювання та їх застосування":
Песчаненко Володимир Сергійович - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Херсонського державного університету МОН України; 
Полторацький Максим Юрійович - викладач кафедри Херсонського державного університету МОН України; 

Тарасіч Юлія Геннадіївна - аспірант Херсонського державного університету МОН України;
51)  "Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю": 
Васілевський Олександр Миколайович - доктор технічних наук, перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України; 
Богомолов Сергій Віталійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України; 
Гарнага Володимир Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України; 
Кадук Олександр Володимирович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
52)  "Методи та технології ієрархічно-координаційної маршрутизації в програмно-конфігурованих телекомунікаційних мережах": 
Невзорова Олена Сергіївна - кандидат технічних наук, асистент кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України;
53)  "Методика обліково-аналітичного забезпечення бюджетування підприємств харчової промисловості":
Михальська Олена Леонідівна - кандидат економічних наук, асистент кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
54)  "Механізм глобалізаційного розвитку агропродовольчого ринку":
Самойлик Юлія Василівна - доктор економічних наук, доцент кафедри Полтавської державної аграрної академії МОН України;
55)  "Моделі деформування залізобетону на засадах механіки руйнування":
Яковенко Ігор Анатолійович - доктор технічних наук, доцент кафедри Національного авіаційного університету МОН України;
56)  "Моделювання функціональних органічних емітерів та їх застосування в конструкції високоефективних світловипромінюючих діодів":
Баришніков Гліб Володимирович - кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
Карауш-Кармазін Наталія Миколаївна - кандидат хімічних наук, старший лаборант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
57)  "Надширокосмугові радари: основи теорії та застосування": 
Жила Семен Сергійович - кандидат технічних наук, завідувач кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України; 
Одокієнко Олексій Володимирович - кандидат технічних наук, декан факультету Національного аерокосмічного університету ім.  М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України;
58)  "Наукове обґрунтування та практичне застосування нанобіотехнологій у відтворенні великої рогатої худоби": 
Хоменко Марина Олександрівна - кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
59)  "Наукові засади збереження біорізноманіття рослин, що зростають в екстремальних умовах Антарктики та високогірних Карпат":
Конвалюк Ірина Іванівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; 
Навроцька Дар'я Олександрівна - кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України; 
Іщенко Ольга Олегівна - аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
60)  "Наукові основи індукованого тепломасообміну і його використання в процесах та обладнанні харчових виробництв":
Пак Андрій Олегович - доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України;
61)  "Наукові та технологічні основи отримання інтерметалідних сплавів в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу":
Бєлоконь Юрій Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України; 
Бєлоконь Каріна Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;
62)  "Науково-технічне обґрунтування інноваційної технології виробництва дизельного біопалива з відходів жирів": 
Муштрук Михайло Михайлович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
63)  "Науково-технологічні засади контролю якості зовнішніх поверхонь повітряних суден": 
Катаєва Марія Олександрівна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного авіаційного університету МОН України;
64)  "Нові напівпровідникові матеріали та методи виготовлення плівкових детекторів і сонячних елементів третього покоління":
Знаменщиков Ярослав Володимирович - асистент кафедри Сумського державного університету МОН України; 
Возний Андрій Андрійович - молодший науковий співробітник Сумського державного університету МОН України; 
Д'яченко Олексій Вікторович - науковий співробітник Сумського державного університету МОН України; 
Іващенко Максим Миколайович - кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри Сумського державного університету МОН України;
65)  "Новітні суднові енергетичні установки на базі термохімічних та воднево-металогідридних технологій": 
Проскурін Аркадій Юрійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України; 
Митрофанов Олександр Сергійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України; 
Галинкін Юрій Миколайович - кандидат технічних наук, викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України; 
Познанський Андрій Станіславович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
66)  "Оптимальне керування режимами електричних мереж з фотоелектричними станціями засобами Smart Grid з урахуванням їх прогнозованого погодинного графіка генерування": 
Кравчук Сергій Васильович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
Гунько Ірина Олександрівна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
Малогулко Юлія Володимирівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;
67)  "Органічні азиди як зручні структурні блоки у синтезі нітрогеновмісних гетероциклів з практично корисними властивостями":
Походило Назарій Тарасович - доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
68)  "Парадигма альтерглобалізації в стратегії розвитку України":
Зварич Роман Євгенович - доктор економічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту міжнародних економічних відносин ім. 
Б. Д. Гаврилишина Тернопільського національного економічного університету МОН України;
69)  "Педагогічно-просвітницька діяльність українських громадівців: О.О. Андрієвського, П. Г. Житецького, І. В. Лучицького": 
Ісаченко Вікторія Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України; 
Матрос Ольга Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України; 
Підвальна Юлія Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини МОН України;
70)  "Плазмово-каталітичне реформування відновних вуглеводнів": 
Федірчик Ігор Ігорович - кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
71)  "Побудова програм з фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху": 
Оріховська Анна Сергіївна - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;
72)  "Популяційний рівень вивчення рідкісних видів рослин Північного Сходу України як основа збереження біорізноманіття": 
Клименко Ганна Олександрівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;
73)  "Психокорекція поведінкових розладів дошкільників з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору":
Березка Софія Вікторівна - кандидат психологічних наук, асистент кафедри Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет" МОН України;
74)  "Правовий режим публічного майна об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації": 
Лазур Ярослав Володимирович - доктор юридичних наук, декан факультету Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України; 
Карабін Тетяна Олександрівна - доктор юридичних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України; 
Ленгер Яна Іванівна - доктор юридичних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України; 
Менджул Марія Василівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" МОН України;
75)  "Практичне використання молюсків для очищення та біоіндикації водойм, профілактики трематодозів": 
Уваєва Олена Іванівна - доктор біологічних наук, професор кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка МОН України;
76)  "Практичні кейс-технології підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування в умовах мультинаціонального екіпажу як чинник безпеки сучасного судноплавства":
Смелікова Вікторія Борисівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Херсонської державної морської академії МОН України;
77)  "Реалізація принципів ресурсозаощадження та раціонального харчування у виробництві молочно-білкових продуктів": 
Тимчук Алла Вікторівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету харчових технологій МОН України; 
Кузьмик Уляна Геннадіївна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України; 
Устименко Ігор Миколайович - асистент кафедри Національного університету харчових технологій МОН України;
78)  "Ресурсозберігаюча технологія екологобезпечного модифікування деревини з урахуванням термодинамічних особливостей процесу:
Спірочкін Андрій Костянтинович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
Горбачова Олександра Юріївна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
79)  "Рівняння згортки та теореми про середнє для розв'язків лінійних еліптичних рівнянь зі сталими коефіцієнтами на комплексній площині": 
Трофименко Ольга Дмитрівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України;
80)  "Розвиток моральної свідомості українців як пріоритетний напрямок роботи вчителя християнської етики":
Чорна Вікторія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
Яковенко Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
81)  "Розвиток теорії процесів перетворення і генерування енергії асинхронними генераторами": 
Ченчевой Володимир Віталійович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
Зачепа Наталія Василівна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського МОН України;
82)  "Розробка високоефективних технологій виготовлення шкіряно-хутрових матеріалів та інноваційних методів проектування взуття":
Єфімчук Галина В'ячеславівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Луцького національного технічного університету МОН України; 
Скідан Владислава Валентинівна - кандидат технічних наук, радник ректора Луцького національного технічного університету МОН України;
83)  "Розробка системи оцінювання інституційної автономії закладу вищої освіти як передумова підвищення його конкурентоспроможності та іміджевої привабливості в освітньо-науковому просторі": 
Бровко Ольга Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України; 
Дериховська Вікторія Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України; 
Свидло Ганна Ігорівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України; 
Литовченко Ірина Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця МОН України;
84)  "Розроблення гнучких інтелектуалізованих систем керування технологічними об'єктами з високим енергоспоживанням": 
Жученко Олексій Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України; 
Цапар Віталій Степанович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України; 
Сазонов Артем Юрійович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
85)  "Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції": 
Моторигіна Марина Геннадіївна - кандидат юридичних наук, асистент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
86)  "Стратегічні напрями розвитку біоекономіки в Україні в контексті енергетичної та соціально-економічної безпеки": 
Якубів Валентина Михайлівна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" МОН України;
87)  "Сучасні механізми стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу": 
Поліщук Євгенія Анатоліївна - доктор економічних наук, професор кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України; 
Іващенко Алла Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" МОН України;
88)  "Сценарії реінтеграції української вищої освіти в умовах гібридної війни":
Свириденко Денис Борисович - доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України;
Терепищий Сергій Олександрович - доктор філософських наук, професор кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України;
89)  "Теоретичні засади альтернативно-історичних творів": 
Поліщук Ольга Леонідівна - кандидат філологічних наук, виконуючий обов'язки доцента кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;
90)  "Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури": 
Лебідь Ольга Валеріївна - доктор педагогічних наук, доцент кафедри Приватного вищого навчального закладу "Університет імені Альфреда Нобеля";
91)  "Теоретичні та практичні основи розслідування злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об'єднань)": 
Ларкін Михайло Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри Запорізького національного університету МОН України;
92)  "Техніко-економічне обґрунтування можливостей забезпечення енергетичної, продовольчої та екологічної безпеки держави за рахунок виробництва та використання біопалива":
Токарчук Діна Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України; 
Пришляк Наталя Вікторівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України; 
Паламаренко Яна Вікторівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України; 
Галущак Олександр Олександрович - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
93)  "Технологічні основи виробництва новітніх наноструктурованих електродів літій-іонних акумуляторів": 
Кєуш Ліна Геннадіївна - кандидат технічних наук, асистент кафедри Національної металургійної академії України МОН України; 
Груб'як Андрій Богданович - кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України;
94)  "Удосконалення технічних дій висококваліфікованих лижників з порушенням слуху на основі комп'ютерного моделювання":
Хуртик Дмитро Вікторович - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри Національного університету фізичного виховання і спорту України МОН України;
95)  "Універсальний метод ефективної оцінки і прогнозу технічного стану мостів":
Давиденко Олександр Олександрович - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;
96)  "Управління проектами транспортного забезпечення вантажних перевезень у міжнародному сполученні":
Лебідь Вікторія Вікторівна - кандидат технічних наук, доцент кафедри Національного транспортного університету МОН України;
97)  "Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект": 
Мулик Ярославна Ігорівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
98)  "Управлінський облік у торгівлі": 
Фоміна Олена Володимирівна - доктор економічних наук, завідувач кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
99)  "Фізіолого-біохімічні дослідження мармурового рака Procambarus virginalis (Lyko, 2017) як інвазійного виду України":
Маренков Олег Миколайович - кандидат біологічних наук, доцент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України; 
Ковальчук Юлія Петрівна - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України; 
Курченко Вікторія Олександрівна - аспірант Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України; 
Нестеренко Олег Станіславович - асистент кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;
100)  "Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств":
Корпанюк Тетяна Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
101)  "Функціональні покриття та оптоелектронні приладові структури на основі тонкоплівкових і наноструктурованих напівпровідникових шарів":
Клєпікова Катерина Сергіївна - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;
Доброжан  Андрій Ігорович - викладач-стажист Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України; 
Жадан Дмитро Олегович - аспірант Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" МОН України;
102)  "Функціонування симбіотичної системи люпин - Bradyrhizobium sp. (Lupinus) за сумісного застосування ризобофіту та регуляторів росту рослин":
Тригуба Олена Василівна - кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка Тернопільської обласної ради;
103)  "Якісні властивості оптимізаційних задач для нелінійних еліптичних систем з виродженими та сингулярними коефіцієнтами":
Купенко Ольга Петрівна - доктор фізико-математичних наук, професор кафедри Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" МОН України.

Завірені належним чином рецензії, відгуки та обґрунтовані зауваження до зазначених робіт із зазначенням повної назви роботи і претендентів можна надсилати протягом місяця до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій за адресою: вул. М. Грушевського, 5, м. Київ-8, 01008.