Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити чисельний склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України в кількості 25 осіб.
2. Затвердити Національну комісію з радіаційного захисту населення України у такому складі:
КОПИЛЕНКО Олександр Любимович – академік Національної академії наук України, професор, народний депутат України;
БАЗИКА Димитрій Анатолійович – академік Національної академії медичних наук України, генеральний директор Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
БЕРШЕДА Євген Романович – член-кореспондент Національної академії наук України, професор, виконувач обов’язків директора Інституту законодавства Верховної Ради України;
БЛЮМ Ярослав Борисович – академік Національної академії наук України, директор Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;
БОНДАР Олександр Іванович – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор;
БОРИСЮК Михайло Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук із спеціальності екологія, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування;
ДОЛІН Віктор Володимирович – доктор геологічних наук, професор, заступник директора Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;
ДЬОМІНА Емілія Анатоліївна – доктор біологічних наук, завідувач відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого випромінювання Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України;
ЗАБУЛОНОВ Юрій Леонідович – член-кореспондент Національної академії наук України, директор Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»;
КЛЕПІКОВ Вячеслав Федорович – член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту електрофiзики і радіаційних технологій Національної академії наук України;
КОВАЛЕНКО Григорій Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»;
КРАВЕЦЬ Олександра Петрівна – доктор біологічних наук, завідувач відділу біофізики та радіобіології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;
ЛИПСЬКА Алла Іванівна – доктор біологічних наук, завідувач відділу радіобіології і радіоекології Інституту ядерних досліджень Національної академії наук України;
ЛОГАНОВСЬКИЙ Костянтин Миколайович – завідувач відділу радіаційної психоневрології Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, професор;
НОСОВСЬКИЙ Анатолій Володимирович – член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України;
РАШИДОВ Намік Мамедович – доктор біологічних наук, завідуючий лабораторією Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України;
СЕРДЮК Андрій Михайлович – академік Національної академії медичних наук України, директор Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України»;
СКАЛЕЦЬКИЙ Юрій Миколайович – завідувач лабораторії безпекових стратегій в охороні здоров’я Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, професор;
СУШКО Віктор Олександрович – доктор медичних наук, професор, перший заступник генерального директора Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
ТРОНЬКО Микола Дмитрович – член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, віце-президент Національної академії медичних наук України, директор Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»;
ЧЕХУН Василь Федорович – академік Національної академії наук України, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького Національної академії наук України;
ШИБЕЦЬКИЙ Юрій Олександрович – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Державної установи «Науковий центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень Національної академії наук України»;
ШКАРЛЕТ Сергій Миколайович – ректор Чернігівського національного технологічного університету, професор, доктор економічних наук;
ЯКИМЧУК Руслан Андрійович – кандидат біологічних наук, науковий співробітник Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України;
ЯЦЕНКО Володимир Михайлович – віце-президент Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», народний депутат України першого, другого і третього скликань.
3. Затвердити Копиленка Олександра Любимовича, народного депутата України дев’ятого скликання, академіка Національної академії наук України, професора, Головою Національної комісії з радіаційного захисту населення України.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Верховної Ради України «Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 9, ст. 99);
пункт 2 Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 49, ст. 743).

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
20 грудня 2019 року.
№ 426-IX.