Верховна Рада України постановляє:

1. Провести 25 березня 2020 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Проблеми виконання Україною рішень Євро-пейського суду з прав людини».
2. Кабінету Міністрів України до 16 березня 2020 року підготувати і подати до Верховної Ради України тиражовані для народних депутатів України інформаційно-аналітичні матеріали з питання парламентських слухань та відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань, визначити доповідача із зазначеного питання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань правової політики здійснити необхідні заходи щодо організаційного та методичного забезпечення проведення парламентських слухань та за результатами напрацювати відповідний проект рекомендацій.
4. Запросити для участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, відповідних міжнародних організацій, науковців та експертів.
5. Запросити для участі в парламентських слуханнях журналістів з числа працівників загальнодержавних та регіональних засобів масової інформації.
6. Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку пряму трансляцію парламентських слухань.
7. Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і проведення зазначених парламентських слухань, стенографування та видання матеріалів парламентських слухань Видав-ництвом Верховної Ради України.
8. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
14 січня 2020 року.
№ 453-IX.