Значний обсяг боєприпасів, що був накопичений на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, становить реальну загрозу населенню та національній економіці.

Стан живучості арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України значно впливає на боєздатність Збройних Сил України. В умовах збройної агресії з боку Російської Федерації збереження наявного боєзапасу Збройних Сил України набуло неабиякого значення.

Надзвичайні ситуації, які сталися з причини скоєння диверсійно-терористичних атак на арсеналах (складах) Збройних Сил України протягом 2015—2018 років, засвідчили необхідність запровадження додаткових організаційних заходів щодо захисту об’єктів зберігання боєзапасу Збройних Сил України.

Міністерством оборони України разом із Кабінетом Міністрів України проводиться комплекс заходів щодо підвищення рівня живучості, вибухопожежобезпеки та надійного збереження засобів ураження на арсеналах, базах та складах ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

З метою покращення стану живучості потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил України у Міністерстві оборони України розроблено проєкт закону України «Про розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель» (далі — проєкт закону). Проєкт закону погоджено із заінтересованими органами виконавчої влади (Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру).

На сьогодні проводиться громадське обговорення, за результатами якого після проведення правової експертизи Міністерством юстиції України проєкт закону буде надіслано на розгляд до Верховної Ради України.

Зазначений закон України визначить розміри та правовий режим зон з особливим режимом використання земель навколо військових потенційно небезпечних об’єктів зберігання ракет та боєприпасів.

Головною метою закону України «Про розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель» є забезпечення безпечного функціонування арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, захист населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих, пожеж і надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на них.

Дія закону поширюється на правові відносини, пов’язані з використанням земель навколо військових потенційно небезпечних об’єктів.

Заборонені території та заборонені райони входять до зон особливого режиму використання земель і є територіями з особливими умовами використання земельних ділянок, розташованих у їх межах.

Метою встановлення зон особливого режиму використання земель є:

забезпечення охорони державного майна, захисту населення і безперебійного функціонування військових частин;
безпека експлуатації військових частин;

недопущення руйнівного й іншого впливу на військові частини, в тому числі внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру або вчинення терористичного акту;
захист населення під час функціонування військових частин і виникнення на них надзвичайних ситуацій;

здійснення охоронних та інших заходів у зонах особливого режиму використання земель навколо військових частин, спрямованих на забезпечення їх функціонування, збереження боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива і пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна, а також здійснення захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, що можуть виникнути на цих об’єктах;

забезпечення дотримання відповідного особливого режиму використання земель, у тому числі шляхом встановлення обмежень на здійснення будь-якої діяльності.

Законом України «Про розмір та правовий режим зон з особливим режимом використання земель» буде врегульовано низку питань, пов’язаних із покращенням стану живучості потенційно небезпечних об’єктів Збройних Сил України.

Визначено межі зон особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних об’єктів.

Заборонена територія — зона особливого режиму використання земель навколо військових частин, що включає земельну ділянку, на якій вони розміщені, в межах якої відповідно до цього закону забороняється або обмежується господарська та інша діяльність з метою забезпечення безпеки населення під час функціонування військових частин і виникнення на них надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру або вчинення терористичного акту. Межа забороненої території визначається на місцевості відповідними добре видимими знаками, відповідальність за встановлення яких покладена на посадових осіб військових частин.

Заборонений район — зона особливого режиму використання земель, у межах якої приймаються особливі вимоги із забезпечення функціонування і захисту військових частин, які включають заходи з безпечного зберігання боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів. Межі забороненого району на місцевості не позначаються.

Заборонена територія встановлюється від межі земельної ділянки військових частин.

Заборонений район встановлюється на відстані не більш ніж 3 кілометри від межі земельної ділянки військової частини. Ширина забороненого району визначається величиною розрахункового радіуса дії уражаючих факторів військової частини, що виникають при порушенні її нормального функціонування внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій.

Межа забороненої території військової частини встановлюється в межах забороненого району на території, яка безпосередньо примикає до межі земельної ділянки військової частини на відстані, що не перевищує 400 метрів.

На забороненій території військової частини забороняється:

проживання та (або) перебування фізичних осіб, за винятком осіб, що забезпечують функціонування військової частини;

здійснення господарської та іншої діяльності;

розміщення об’єктів виробничого, соціально-побутового та іншого призначення, улаштування туристичних таборів і зон відпочинку, розміщення та обладнання стоянок автотранспорту, розведення відкритого вогню (багать), стрільба з будь-яких видів зброї, використання вибухових пристроїв і піротехнічних засобів, проведення земляних, будівельних, меліоративних, сезонних та інших робіт, за винятком протипожежних та інших заходів із забезпечення безпеки військової частини, будь-якими особами.

На території забороненого району забороняється будівництво об’єктів капітального будівництва, виробничого, соціально-побутового та іншого призначення, а також проведення ландшафтно-реабілітаційних, рекреаційних та інших робіт, що створюють загрозу безпеці військової частини і збереження військового майна. У межах забороненого району не допускається влаштування стрільбищ і тирів, стрільби з будь-яких видів зброї, використання вибухових пристроїв і піротехнічних засобів.

Передбачено правове регулювання встановлення зон з особливим режимом використання земель, які розташовані навколо військових частин.

Основними принципами регулювання земельних відносин земель, які розташовані навколо військових частин, є:

комплексність заходів, спрямованих на забезпечення дотримання безпечних умов зберігання боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів;

поєднання інтересів забезпечення безпеки держави та захисту навколишнього природного середовища;

пріоритет безпечної життєдіяльності населення та довкілля;

заборона встановлення у військових частинах обладнання, устаткування, пристроїв, не передбачених вимогами норм проєктування, будівництва та експлуатації;

забезпечення населення достовірною інформацією про ймовірні ризики, пов’язані з функціонуванням військових частин у разі порушення правового режиму, та про можливі дії в зонах особливого режиму використання земель під час ліквідації аварійних чи інших небезпечних ситуацій у військових частинах;

відповідальність осіб, винних у створенні перешкод під час здійснення планових робіт із підтримання безпечних умов зберігання боєприпасів, ракет, компонентів ракетного палива та пально-мастильних матеріалів, у

спричиненні аварій, створенні аварійних ситуацій чи інших ускладнень у функціонуванні військових частин, що заподіяли шкоду життю і здоров’ю населення;
встановлення обмежень на використання земельних ділянок у зонах особливого режиму використання земель.

Визначено права посадових осіб військових частин у зонах особливого режиму використання земель.

Посадові особи військових частин з метою забезпечення безпечних умов зберігання у військових частинах без оформлення речових прав на земельні ділянки мають право:
облаштовувати під’їзні шляхи до військових частин та пересуватися будь-якими видами транспорту і спеціальної техніки для забезпечення їх функціонування, збереження боєприпасів, засобів ураження, озброєння, військової техніки, компонентів ракетного палива, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна, а також захисту населення, господарських об’єктів і довкілля від впливу аварійних ситуацій, стихійних лих і пожеж, що

можуть виникнути у цих військових частинах, згідно зі схемами під’їздів, погодженими з власниками або користувачами земельних ділянок;
обмежувати проїзд цивільних осіб шляхом обладнання загороджень на земельних ділянках, розташованих у зонах особливого режиму використання земель, за умови повідомлення про це власників або користувачів

земельних ділянок не менш як за три дні до початку робіт та приведення цих земельних ділянок у стан, придатний для подальшого використання за призначенням;

здійснювати санітарну розчистку (облаштовувати мінералізовану смугу) на забороненій території з метою запобігання негативній дії шкідливих факторів на військову частину з боку лісових масивів та господарських угідь із попереднім погодженням із відповідними органами нагляду і контролю.

Визначено права посадових осіб військових частин у зонах особливого режиму використання земель у разі аварії або загрози її виникнення.

У разі аварії або загрози її виникнення для негайної локалізації, ліквідації її можливих наслідків чи відвернення загрози посадові особи військових частин без попереднього погодження з власниками або користувачами

земельних ділянок, без оформлення речових прав на земельні ділянки та без отримання відповідних дозволів і погоджень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, визначених законодавством, мають право:

безперешкодно проїжджати до місця аварії, надзвичайної ситуації для виконання ремонтних і аварійно-відновлювальних робіт;

здійснювати облаштування мінералізованих смуг, спеціальних огорож та інших тимчасових споруд із подальшою рекультивацією землі;

здійснювати рубку дерев на території зон особливого режиму використання земель з подальшим оформленням у встановленому порядку спеціальних дозволів на рубку та очищення місць від їх залишків;

проводити земляні та інші роботи для негайної локалізації аварій, надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків або відвернення їх загрози з подальшою рекультивацією землі.

Передбачено державний контроль за використанням та охороною земель зон особливого режиму використання земель.

Визначені вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт та особливості провадження господарської та іншої діяльності в зонах особливого режиму використання земель.

Передбачено порядок відшкодування збитків власникам і користувачам земельних ділянок у зонах особливого режиму використання земель та відповідальність за порушення законодавства України про правовий режим зон особливого режиму використання земель.

Інформує Центральне управління безпеки військової служби ЗС України.

Фото Олексія БОБОВНІКОВА, Романа ТУРОВЦЯ, Олега ПРОЦЕНКА.