Статтею 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Одним із ключових запитів суспільства було і є розслідування кримінальних правопорушень, насамперед корупційних злочинів.

Офіс Генерального прокурора організовує діяльність усієї системи прокуратури України та координує діяльність усіх правоохоронних органів (органів правопорядку); здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, відповідає за повідомлення особам про підозру та спрямування обвинувальних актів до суду; забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування; визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури.

Саме Генеральний прокурор як керівник Офісу Генерального прокурора зобов’язаний організовувати роботу відомства таким чином, щоб органи прокуратури забезпечували належне та ефективне виконання головного обов’язку держави - утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

Враховуючи важливість та терміновість встановлення справедливості за ключовим запитом суспільства, існують усі підстави стверджувати про низьку ефективність виконання Русланом Рябошапкою обов’язків Генерального прокурора та, як наслідок, його невідповідність займаній посаді.

Нерозслідування, гальмування розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень свідчать про небажання, неможливість або неспроможність Генерального прокурора забезпечити виконання завдань, поставлених законом перед Офісом прокурора, зокрема, та прокуратурою в цілому.

Розглянувши питання про висловлення недовіри Генеральному прокурору Рябошапці Р.Г., що має наслідком його відставку з посади, за пропозицією 158 (ста п’ятдесяти восьми) народних депутатів України, керуючись положеннями пункту 25 частини першої статті 85 та статтею 1311 Конституції України, статтями 42 та 63 Закону України «Про прокуратуру», Верховна Рада України постановляє:
1. Висловити недовіру Генеральному прокурору Рябошапці Руслану Георгійовичу, що має наслідком його відставку з посади.
2. Ця Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 5 березня 2020 року.
№ 526-IX.