Закон України № 522-IX.

Верховна Рада України постановляє:

1. У підпунктах 2 і 3 пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про національну безпеку України» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 31, ст. 241) слова і цифри «з 1 січня 2021 року» замінити словами і цифрами «з 27 березня 2020 року».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,

4 березня 2020 року.
№ 522-IX.