Зміни у врегулювання цього питання внесено Указом Президента України «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України № 135/2020 від 10.04.2020 року».

Тепер військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п’яти років.

Граничний вік перебування на військовій службі визначено ст. 22 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», і він становить:

— для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, — до 45 років;

— для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

— для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3-го рангу), підполковників (капітанів 2-го рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1-го рангу) — до 55 років;

— для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

— для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, — до досягнення граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві.

Раніше у положенні про проходження військової служби передбачалася можливість залишення на службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не більше граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, визначеного для відповідної категорії військовослужбовців.