Після переїзду колектив ДЮІ МВС України відновив надання освітніх послуг на базі Кривого Рогу та Маріуполя, об’єднуючи понад 500 співробітників.

Донецький юридичний інститут МВС України, який є тимчасово переміщеним навчальним закладом, шістдесятий рік поспіль забезпечує освітню та наукову діяльність у сфері підготовки професійних правоохоронців та юристів нашої держави.

В інституті готують на денній та заочній формах навчання за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування» та «Економіка» освітніх рівнів «бакалавр», «магістр». Набута здобувачами освіта відкриває широкі перспективи для кар’єрного зростання в підрозділах кримінальної поліції, досудового розслідування, превентивної діяльності та у цивільних установах, де необхідні фахівці за вказаними напрямами.

Головні події сьогодення

Цього року Донецький юридичний інститут МВС України відзначив 59-річчя від свого заснування. Як зазначає ректор ДЮІ МВС України полковник поліції, доктор юридичних наук Сергій Вітвіцький (на знімку), Донецький юридичний інститут МВС України вступає в ювілейний 60-й рік як визнаний центр високоякісної освіти, в якому триває безперервний розвиток, впроваджуються новітні технології підготовки правоохоронців та юристів, здійснюється міжнародне співробітництво, відбувається активне наукове, спортивне та культурне життя.

Сьогодні свої освітні послуги інститут-переселенець надає в м. Кривому Розі Дніпропетровської області та в м. Маріуполі Донецької області, об’єднуючи більш як 500 співробітників, серед яких 18 докторів наук, 82 кандидати наук та майже 2200 здобувачів вищої освіти.

Абітурієнтові важливо знати!

На денній формі навчання факультету № 1 (м. Кривий Ріг) та факультету № 2 (м. Маріуполь) Донецького юридичного інституту МВС України здійснюється підготовка курсантів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність». Фахівців для кримінальної поліції, превентивної діяльності, органів досудового розслідування готують на основі повної загальної середньої освіти за держзамовленням.

З 2018 року Міністерством внутрішніх справ України запроваджено унікальну форму підготовки за програмою «2+1» для курсантів, які навчаються за спеціальністю «Правоохоронна діяльність». Починаючи з 2019-го за цією програмою навчаються 42 курсанти ДЮІ. Після двох років навчання курсанти працюють на посадах у підрозділах патрульної поліції та секторах реагування превентивних підрозділів Національної поліції в областях і здобувають вищу освіту за заочною формою навчання у ДЮІ МВС України.

ДЮІ МВС України надає допомогу кандидатам на навчання в заповненні онлайн-анкет для реєстрації та здійснює інформаційну підтримку для формування навчання за державним замовленням.

Починаючи з 2018 року кожен вступник може оформити особову справу в стінах ДЮІ з метою вступу на денну форму навчання за державним замовленням.

На денній та заочній формах навчання на факультеті права, управління та економіки (факультет № 3) на умовах повної компенсації витрат на навчання здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» для роботи у державних та комерційних структурах за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність», «Публічне управління та адміністрування», а також за спеціальністю «Економіка».

На заочній формі навчання, незалежно від віку, повну вищу юридичну освіту можуть здобути як працівники підрозділів МВС, Національної поліції України, так і цивільні особи.

Не менш активно працює факультет № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України), який забезпечує здобуття освітніх ступенів «бакалавр» чи «магістр» за державним замовленням для працівників Національної поліції України за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

Успішна діяльність Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» забезпечує якісну первинну професійну підготовку осіб, яких уперше прийнято до лав Національної поліції України. Тут також на високому рівні здійснюється підвищення кваліфікації діючих працівників практичних підрозділів.

Докторантура та аспірантура (ад’юнктура) здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за денною та заочною формами навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії у галузі знань «Право» та підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації за денною формою навчання для здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

З метою формування якісного контингенту абітурієнтів, які можуть успішно пройти ЗНО, в інституті діють курси довузівської підготовки, до яких залучаються досвідчені фахівці за напрямами підготовки «Українська мова та література», «Історія України», «Математика» та «Іноземна мова».

Для вступу на навчання за державним замовленням документи подаються вступниками до підрозділів кадрового забезпечення відділів (відділень) Національної поліції України за місцем проживання вступника (або проходження служби).

Для вступу на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб документи подаються:

— для здобуття освітнього ступеня «магістр» спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» у період з 6 травня до 3 червня 2020 року — вступники реєструються у обраному закладі вищої освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування;

— для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 051 «Економіка», 281 «Публічне управління та адміністрування» прийом документів розпочинається 13 липня як у закладах вищої освіти, так і з використанням сервісу «Електронний вступ».

Робота в умовах запобігання поширенню COVID-19

З 30 квітня 2020 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.03.2020 №339-р «Про заходи із забезпечення публічної безпеки і порядку, спрямованої на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» та наказу МВС України від 24.03.2020 № 283 «Про залучення особового складу закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, до заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку», курсанти 2-го та 3-го курсів допомагають правоохоронцям забезпечувати публічну безпеку та порядок, спрямовані на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Під час практики та стажування курсанти закріплюють і вдосконалюють теоретичні знання, набувають умінь і навичок, необхідних для виконання обов’язків поліцейського.

Активна соціальна позиція є визначальною в колективі

Донецький юридичний інститут на собі відчув важливість допомоги в скрутні часи. Після окупації рідного міста у 2014 році співробітники інституту пережили чимало випробувань, залишили своє майно, домівки й розпочали нову історію в Кривому Розі та в Маріуполі. Відчувши справжній біль і страждання, вони не залишаються осторонь проблем сьогодення. Під час карантину на базі вишу діють волонтерські групи з числа курсантів, студентів та працівників, які допомагають соціально незахищеним соціальним групам та доставляють найбільш нужденним харчові набори й засоби індивідуального захисту.

Добровільне благодійне об’єднання курсантів «Спілка 41» — одна з форм виховної діяльності курсантів інституту, що зорієнтована на піклування про дітей. Курсанти, які входять до її складу, проводять з учнями закладів освіти Кривого Рогу правознавчі заходи, підвищуючи обізнаність дітей у своїх правах та шляхах їх реалізації.

Курсантсько-студентське самоврядування спільно з благодійним об’єднанням курсантів «Спілка 41» впровадили акцію «Допоможи своєму сусіду — будь поряд».

У Кривому Розі створено оперативний штаб з ліквідації наслідків та запобігання поширенню коронавірусу, до складу якого включено і представника ДЮІ МВС України.

В умовах карантину 130 курсантів і більш як 20 працівників інституту за власним бажанням надають соціальну допомогу літнім людям і тим, хто потребує такої допомоги, у доставлянні продуктів, гігієнічних засобів тощо.

Вказаний напрям волонтерського руху Донецького юридичного інституту охоплює сім областей країни та понад 40 міст.

Приймальні комісії інституту працюють за адресами:

Дніпропетровська область,
м. Кривий Ріг
вул. Степана Тільги, 21;
вул. Співдружності, 92а
Телефони для довідок:
(0564) 94-70-21,
(067) 914-74-54,
(095) 702-54-84

Донецька область,
м. Маріуполь
просп. Будівельників, 145;
просп. Луніна, 89
Телефони для довідок:
(0629) 51-55-87,
(097) 907-01-07,
(066) 543-17-83

Офіційний сайт: www.dli.donetsk.ua
Електронна пошта: postmaster@dli.donetsk.ua

Фото надано автором.

Більше фото тут