Комітет з питань аграрної та земельної політики на своєму засіданні розглянув, зокрема, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю). Документ поданий народними депутатами М. Сольським, С. Литвиненком, С. Чернявським та іншими (реєстр. № 3012-1).

Прописані у ньому норми соціально важливі, адже стосуються розподілу агрогектарів.

Зазначається, що його ухвалення забезпечить визначення на законодавчому рівні чіткого механізму приватизації земель державних та комунальних сільгосппідприємств, установ, організацій. Це, у свою чергу, сприятиме реалізації їх працівниками права на одержання земельної частки (паю). Ділянки також отримають учасники бойових дій, пенсіонери та працівники соціальної сфери. Забігаючи наперед, скажемо, що в підсумку комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект за основу.

Проектом закону пропонується встановити, зазначається в пояснювальній записці, що «приватизація земель державних та комунальних сільськогосподарських підприємств може здійснюватися як у процесі приватизації самих підприємств, так і без прийняття рішення про їх приватизацію, на підставі рішення органу, до сфери управління якого належить підприємство, а також при ліквідації підприємств.

Також передбачається, «що при приватизації земель підприємств здійснюється наступний розподіл їх сільськогосподарських угідь:

— до 40 відсотків земель розподіляється між працівниками підприємства та пенсіонерами з їх числа, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села (при цьому площа земель, що передається у власність одного працівника підприємства або пенсіонера з числа колишніх працівників підприємств визначається у розмірі середнього розміру земельної частки (паю) по району, а для працівників закладів соціальної сфери не може перевищувати 2 гектари);

— до 20 відсотків земель передається у власність учасникам бойових дій для ведення особистого селянського господарства (при цьому площа земель, що передається у власність однієї особи не може перевищувати 2 гектари);

— не менш як 40 відсотків продається на земельних торгах, а на період дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, — проводяться аукціони з набуття права оренди на ці землі (крім випадків приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств)».

У разі «приватизації земель підприємств у зв’язку з приватизацією самих підприємств, землі, які залишились після розподілу між працівниками підприємства, працівниками державних і комунальних закладів соціальної сфери села та учасниками бойових дій, вносяться до статутного (складеного) капіталу господарського товариства, в яке перетворюється підприємство, а на період дії мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення, — передаються йому в оренду на 50 років».

А «несільськогосподарські угіддя та землі несільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному користуванні підприємства при його ліквідації передаються до комунальної власності територіальних громад за місцем їх розташування».

Законопроектом також пропонується внести «зміни до законів України «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу», «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою узгодження їх положень із Земельним кодексом України».

Також народні депутати продовжили розгляд підготовленого до другого читання законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель (реєстр. № 2280). У підсумку пройдено сто правок із 236.

Комітет під час засідання вирішив рекомендувати Верховній Раді включити до порядку денного третьої сесії дев’ятого скликання проект закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин, поданий народними депутатами України С. Чернявським, А. Чорноморовим, О. Гайду та іншими (реєстр. № 3318), та проект закону про внесення змін до Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», внесений народними депутатами України С. Чернявським, А. Чорноморовим (реєстр. № 3398).

Серед іншого було заслухано пропозиції щодо напрямів використання бюджетних коштів за державними програмами підтримки аграрної галузі у 2020 році. Прийняття рішення з цього питання народні обранці перенесли на наступне засідання комітету.

Підготувала Галина КВІТКА.

Фото Сергія КОВАЛЬЧУКА.