Визирську об’єднану територіальну громаду в Одеській області справедливо називають лабораторією передового досвіду. Тут стрімко тривають процеси формування нової територіальної спільноти, формуються принципово нові відносини усередині громади, яка об’єднує на сьогодні 18 тисяч людей (це сумарно кількості населення двох районів півночі Одеської області). Звичайно, що Визирська ОТГ першою зустрічає й першою розв’язує проблеми, про які раніше й зовсім не йшлося. І одна з них — вибори.

25 жовтня, коли відбудуться вибори до місцевих органів влади, імовірно, не стане подією для виборців району. І от чому.

30 червня 2019 року, після утворення Визирської об’єднаної територіальної громади, згідно з ч. ч.7 і 8 ст.7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і ч.1 ст.14 Закону України «Про місцеві вибори», на підставі постанови ЦВК №846 від 20.04.2019 року на території Визирської ОТГ було проведено перші вибори депутатів Визирської сільської ради. Депутати сільради, до слова, на сьогодні є найактивнішими в Одеській області й стали реальною силою народовладдя, про яке говорив Президент Володимир Зеленський.

І сьогодні у Визирської ОТГ, формування якої, до речі, триває, постає абсолютно резонне питання — а чи є необхідність проводити вибори в ОТГ, якщо вони пройшли всього рік тому, в 2019 році.

Експрес-коментар

Олег КУТАТЕЛАДЗЕ,
депутат Одеської обласної ради, кандидат юридичних наук
(на знімку):

— За приписами ст.141 Конституції України строк повноважень сільської, селищної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, ради і відповідного сільського, селищного голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

Враховуючи ст.146 Конституції України, якою розмежовані сфери регулювання Конституції та законів України, законами України не можуть регулюватися, встановлюватися строки повноважень місцевих рад і їхніх голів, оскільки строк повноважень уже врегульований Конституцією України, яка не дає можливості (ст.146) додатково регулювати ті питання, які нею уже визначено (а саме щодо строку повноважень, який становить п’ять років).

Отже, за загальним правилом строк повноважень обраної ради (голови) становить п’ять років. Такий строк може бути меншим, ніж п’ять років, тільки у разі дострокового припинення її повноважень. Цим строком, п’ять років, позначена періодичність проведення чергових виборів в органі місцевого самоврядування. П’ятирічний строк повноважень місцевої ради та місцевого голови визначений Конституцією України й не може бути зменшений жодними іншими законами України. Як не раз відзначалося Конституційним Судом України, виняток з конституційних положень, що передбачають здійснення повноважень представницькими органами протягом закріпленого в них строку, можуть бути встановлені тільки шляхом внесення відповідних змін до Основного Закону України. Важливо наголосити, що черговими виборами є ті, що проводяться з повторюваною періодичністю (циклічністю) у п’ять років. Це свідчить про те, що попередні чергові місцеві вибори ради (яка має бути переобрана) на чергових місцевих виборах відбувалися саме п’ять років тому.

Реалії процесу децентралізації та створення Визирської ОТГ такі — будь-які попередні вибори не проводилися раніше, зокрема й чергові. Визирська ОТГ є новоствореною громадою, яка раніше не існувала, а значить і якихось попередніх виборів, у тому числі чергових, у представницькі органи такої ОТГ не проводилися.

Обрані на попередніх чергових місцевих виборах сільські ради, які ввійшли до складу новоствореної Визирської сільської ради, припинили існувати, зокрема як громади і як представницькі органи таких громад, після утворення ОТГ, що є новою громадою, у зв’язку із чим чергових виборів у такої нової ОТГ не могло бути.

Експрес-коментар

Олег КУТАТЕЛАДЗЕ:

— Саме тому проведення наступних чергових виборів у новостворених ОТГ, зокрема й Визирській, з позицій сьогоднішнього законодавства України, в 2020 році неможливе, оскільки в такому разі будуть порушені норми прямої дії Конституції України, яка встановила, що строк повноважень представницьких органів місцевих громад, а, отже, і ОТГ, повинен становити саме п’ять (!) років, а не будь-який інший строк. До того ж неможливо здійснити розрахунок такого строку від дати обрання представницьких органів на останніх чергових виборах у тих громадах, які перестали існувати. У той час як попередні чергові вибори до представницьких органів новоствореної Визирської ОТГ не проводилися, а проводилися тільки перші вибори.

Таким чином, чергові вибори, за умови, що було створено нову (об’єднану) територіальну громаду, не могли проводитися, а перші вибори не є позачерговими. Саме тому, враховуючи циклічність (повторність) чергових виборів, такі вибори є першими черговими, від яких і повинен іти відлік строку (п’ять років), через який проводяться наступні чергові вибори, тобто ті перші чергові вибори дають початок усім наступним черговим виборам у новоствореній шляхом об’єднання, територіальній громаді. Зазначена циклічність (повторність) повинна мати свій початок, яким і є перші вибори.

Закон України, крім чергових виборів, передбачає проведення й інших по виду виборів, таких як: позачергові, повторні, проміжні, додаткові й перші. Позачергові й проміжні вибори є достроковими, а отже, такими, які проводяться після вже проведених раніше чергових виборів, яких в ОТГ не було, були тільки перші. Тому перші чергові вибори не можуть бути віднесені до таких (позачергових або проміжних), оскільки будь-які чергові вибори їм у новоствореній громаді не передували.

Наказуємо — депутатам скласти повноваження

Якщо говорити про формальну точку зору, то депутатам обраної в 2019 році Визирської ОТГ необхідно припинити виконання своїх обов’язків. Яким чином? Скласти повноваження? Підкоритися можливому персональному рішенню ЦВК (юридична обґрунтованість якого викликає сумніви)? Але дострокове припинення повноважень — не є підставою для проведення перших чи додаткових виборів. Отже, перші й додаткові вибори — не дострокові (позачергові), бо їх можна зарахувати до термінових (чергових). Зокрема, перші вибори — це чергові вибори, які проводяться вперше під час об’єднання громади, а додаткові вибори — це чергові вибори, які проводяться вперше після приєднання до об’єднаної громади.

Новий вид виборів мають місце бути, а саме перші вибори, які були передбачені лише в 2015 році після прийняття Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і згодом були відображені в Законі України «Про місцеві вибори». Такі положення передбачили, що після об’єднання територіальних громад утворюється нова, уже об’єднана територіальна громада, з новим представницьким органом місцевого самоврядування, вибори в який є першими. А представницькі органи територіальних громад, які об’єдналися, припиняються (ч.2 і ч.4 ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»), у зв’язку з утворенням нової ради знову об’єднаної територіальної громади.

Аксіома, що перші вибори не є достроковими (позачерговими), ще й тому, що проводяться зовсім в інший представницький орган місцевого самоврядування, якого раніше не було.

Крім того, у новоствореній Визирській сільській об’єднаній територіальній громаді (нового органу місцевого самоврядування) ніяких інших виборів, крім перших, не проводили. Таким чином, ніякого іншого моменту відліку (початку відліку) п’ятирічного строку (після закінчення якого проводяться наступні чергові вибори), крім перших (перших чергових) виборів, і бути не може. Відповідно, чергові вибори депутатів і сільського голови Визирської сільської ради мають бути проведені в останню неділю жовтня п’ятого року їхніх повноважень. Зокрема, в останню неділю жовтня 2023 року.

Замість післямови

Локальна, на перший погляд, проблема Визирської ОТГ в Одеській області має по суті загальнонаціональне значення. Недотримання п’ятирічного строку повноважень місцевих депутатів і голів, обраних на перших виборах, спричинить порушення наших виборчих прав як членів ОТГ, які при його реалізації робили свій вибір, враховуючи можливість реалізації передвиборних програм місцевих депутатів, саме протягом установленого ст.141 Конституції п’ятирічного строку. Адже активне й пасивне виборче право громадянина обумовлені не тільки правом віддати свій голос, а й правом обирати на відповідний проміжок часу й правом бути обраним на такий час, протягом якого й забезпечується реалізація прав виборця за непрямою участю в вирішення питань місцевого значення територіальної громади. Таке порушення не сприятиме стабільності виборчих правовідносин і порушуватиме виборче право громадян. Зокрема, у статті 25 Міжнародного пакту про цивільні й політичні права 1966 року (ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня 1973 року) зазначено, що кожний громадянин повинен мати можливість голосувати й бути обраним на справжніх періодичних виборах.

Одеська область.

Редакція пропонує всім зацікавленим висловитися на сторінках «Голосу України» про проблеми майбутніх виборів.