Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та абзацу восьмого пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань» від 3 грудня 2019 року
№ 305-IX Верховна Рада України постановляє:

1. Визначити до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань таких осіб:
Козлова Андрія Георгійовича - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою);
Москвич Лідію Миколаївну - завідувача кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
Нора Василя Тимофійовича - завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України (за згодою).
2. Вивести зі складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань Бухарєва В. В., Дейдея Є. С., Паламарчука М. П.
3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 29 березня 2016 року № 1041-VIII «Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань».
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
15 липня 2020 року.
№ 789-IX.