Закон України

Верховна Рада України постановляє:

1. У пункті 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України від 16 січня 2020 року № 469-IX слова «четвертої сесії» замінити словами «п’ятої сесії».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 13 липня 2020 року.
№ 758-ІХ.