Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо забезпечення якості навчальної літератури (реєстр. № 3900 від 17.07.2020 р.), поданому низкою народних депутатів.

Документ розроблено з метою встановлення чітких вимог до якості навчальної літератури та механізму перевірки їхнього дотримання.

«Якість підручників — одна з найгостріших проблем, на які скаржаться в школах», — відзначила у дописі на власній фейсбук-сторінці авторка законопроекту народний депутат України Інна Совсун (фракція «Голос»). Можна скільки завгодно інвестувати в новітні технології, проте належної уваги потребують передусім базові матеріали, нагадала вона.

«Я разом з колегами зареєструвала законопроект № 3900 щодо забезпечення якості навчальної літератури для того, щоб українські підручники відповідали стандартам та проходили відповідну експертизу, — повідомила Інна Совсун. — Про які стандарти йдеться? У законопроекті прописані три базові вимоги: науковий характер, академічна доброчесність та відсутність дискримінаційних висловлювань».

Міністерство освіти і науки щороку вносить зміни до процедури конкурсного відбору підручників, які друкують за державний кошт. «Однак чинна процедура, а також якість підготовки експертів та відповідальність за їхні рішення досі викликають нарікання з боку видавців», — відзначено в пояснювальній записці до законопроекту.

Недосконалою є і процедура надання грифу «схвалено до використання у закладах повної загальної середньої освіти» навчальній літературі, надрукованій коштом фізичних чи юридичних осіб.

Змінити ситуацію парламентарії пропонують завдяки запровадженню на законодавчому рівні визначення навчальної літератури та критеріїв, яким вона має відповідати, оновленню підходів до експертизи таких матеріалів та удосконаленню розподілу повноважень щодо наукового та методичного забезпечення освіти між різними державними структурами.

Які види навчальної літератури підлягатимуть експертизі, вирішуватиме центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, тобто МОН. Йдеться про літературу, що «використовується для здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти». Яким критеріям вона має відповідати, вже визначилися.

«В освітньому процесі в закладах освіти може використовуватися навчальна література, що створена з дотриманням вимог академічної доброчесності та відповідає стандартам освіти, принципам науковості, системності, доступності, віковим та психофізіологічним особливостям розвитку здобувачів освіти та іншим вимогам, визначеним законодавством, та не може містити висловлювань, зображень, відео- чи аудіоматеріалів дискримінаційного характеру, крім випадків, коли такі висловлювання, зображення, відео- чи аудіоматеріали використовуються для ілюстрування чи пояснення явищ дискримінації», йдеться у законопроекті.

Відповідно до нього навчальна література, що виготовляється чи закуповується коштом державного бюджету, має проходити обов’язкову експертизу на предмет відповідності вимогам законодавства (зокрема, прописаним у цьому законопроекті).

Крім того, документ передбачає право ініціювати таку експертизу щодо навчальної літератури, що надрукована коштом місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб і використовується у закладах освіти.

«Навчальна література, що виготовляється (придбається) за кошти місцевих бюджетів, юридичних та фізичних осіб, може проходити експертизу за ініціативи авторів (авторських колективів), розробників, видавців або на підставі звернення фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки», йдеться у законопроекті.

Матеріали, які за результатами експертизи визнають такими, що не відповідають вимогам законодавства, не зможуть використовувати під час освітнього процесу.

Вл. інф.