Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2020 році» (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 11, ст. 65) такі зміни:
1) розділ I доповнити відповідно до хронологічного порядку новими абзацами такого змісту:
«920 років з часу першої писемної згадки про місто Острог (1100);
125 років з часу заснування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (1895);
100 років з часу заснування Державного університету «Житомирська політехніка» (1920);
100 років з часу заснування Полтавської державної аграрної академії (1920);
100 років з дня заснування Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (01.01.1920);
100 років з дня заснування Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (24.09.1920);
100 років з дня заснування Відокремленого структурного підрозділу «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету» (25.09.1920);
90 років з часу заснування Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (1930);
90 років з часу заснування Харківського національного університету радіоелектроніки (1930);
90 років з часу заснування Одеської державної академії будівництва та архітектури (1930);
90 років з дня заснування Українського державного університету залізничного транспорту (17.04.1930);
90 років з дня заснування Харківського національного університету будівництва та архітектури (12.06.1930);
90 років з дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (23.07.1930);
90 років з дня заснування Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (23.07.1930);
90 років з дня заснування Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (01.10.1930);
90 років з дня заснування Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (12.11.1930);
25 років з дня підписання міжурядової угоди та Меморандуму про безкоштовну передачу Україні британської антарктичної станції «Фарадей», яка була перейменована на честь академіка Володимира Вернадського (20.07.1995)»;
2) розділ II доповнити відповідно до хронологічного порядку новим абзацом такого змісту:
«120 років з часу народження Степана Ґжицького (1900 - 1976), вченого у галузі ветеринарної медицини».
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова  Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
2 вересня 2020 року.
№ 847-IX.