Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 289 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) такі зміни:

1) абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

«карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк»;

2) в абзаці першому частини другої слова «або якщо вони завдали значної матеріальної шкоди» замінити словами «або з використанням електронних пристроїв для втручання в роботу технічних засобів охорони, або якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) у частині третій:

в абзаці першому слова «вони завдали великої матеріальної шкоди» замінити словами «предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого у двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої»;

4) у частині четвертій слова «цією статтею (за винятком випадків незаконного заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства до потерпілого чи погрозою застосування такого насильства), але» замінити словами «частиною першою цієї статті, та»;

5) у примітці:

пункт 2 після цифр «262» доповнити цифрами «290»;

пункт 3 виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
3 вересня 2020 року.
№ 875-ІХ.