Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 12, ст. 68 із наступними змінами) такі зміни:

1) включити статтю 9 такого змісту:

«Стаття 9. Парламентський контроль за приватизацією державного майна

1. Парламентський контроль за приватизацією державного майна здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого віднесені питання приватизації державного і комунального майна (далі - Комітет).

2. Комітет у межах своєї компетенції здійснює контрольну функцію шляхом прийняття відповідних рішень, підготовки висновків та надання рекомендацій за такими основними напрямами:

1) здійснення державної політики у сфері приватизації;

2) здійснення приватизації та аналізу її результатів;

3) додержання законодавства України про приватизацію;

4) діяльність Фонду державного майна України;

5) створення державними органами умов для здійснення приватизації;

6) додержання встановленого порядку приватизації об’єктів державної власності;

7) виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;

8) перерахування коштів, що надійшли від приватизації об’єктів державної власності, та інших надходжень, безпосередньо пов’язаних з процесом приватизації таких об’єктів, до державного бюджету;

9) підготовка і попередній розгляд питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України Голови Фонду державного майна України;

10) відповідно до інших повноважень, визначених законом.

3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань має право:

1) вносити на розгляд Верховної Ради України, зважаючи на результати практичного застосування законодавчих актів з питань приватизації, пропозиції щодо внесення змін до законодавства;

2) заслуховувати звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації;

3) брати участь в обговоренні проекту Державного бюджету України щодо планових надходжень від приватизації та видатків на утримання апарату Фонду державного майна України;

4) заслуховувати посадових осіб Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств з питань приватизації;

5) ознайомлюватися з документами, матеріалами та одержувати іншу необхідну інформацію з питань приватизації від державних органів та організацій;

6) залучати до роботи Комітету фахівців міністерств, відомств, інших державних та громадських організацій, наукових установ;

7) виявляти питання, які потребують першочергових і невідкладних рішень, у процесі приватизації;

8) залучати до роботи Комітету контрольно-ревізійні органи»;

2) пункт 72 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:

«72. Тимчасово, на період встановлення Кабінетом Міністрів України карантину та обмежувальних заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), аукціони з продажу об’єктів великої приватизації не проводяться».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 вересня 2020 року.
№ 853-IX.