За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік (реєстр. № 4000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).

2. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 5 листопада 2020 року.
№ 980-IX.

Схвалено Постановою Верховної Ради України
від 5 листопада 2020 року
№ 980-ІХ

БЮДЖЕТНІ ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік до другого читання врахувати такі зміни:

1.1. Пункт 3 статті 6 законопроекту після слів «міжнародними фінансовими організаціями» доповнити словами «та/або державними банками».

1.2. У частині першій статті 9 законопроекту слова та цифри «для працездатних осіб - 25 відсотків» замінити словами та цифрами «для працездатних осіб - 35 відсотків».

1.3. Статтю 12 законопроекту доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«7) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на реалізацію заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 січня 2021 року».

У зв’язку з цим статтю 14 законопроекту доповнити новим пунктом __ такого змісту:

«__) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою, відкритою під час внесення змін до розпису Державного бюджету України».

1.4. У статті 15 законопроекту цифри «33.000.000» замінити цифрами «45.000.000» та у додатку № 1 до законопроекту передбачити збільшення доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 12.000.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).

1.5. Статтю 18 законопроекту виключити.

1.6. Статтю 20 законопроекту виключити, водночас внести відповідні зміни до статей 11 і 14 законопроекту щодо зарахування плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей до спеціального фонду державного бюджету із спрямуванням таких надходжень на реалізацію заходів у сфері спорту, культури, медицини, освіти і науки за відповідними бюджетними програмами, а також до статті 1 і додатків до законопроекту щодо визначення відповідних показників доходів і видатків спеціального фонду державного бюджету.

1.7. У частинах першій і другій статті 22 законопроекту слова і цифри «не менше 30 відсотків» замінити словами і цифрами «не менше 90 відсотків».

1.8. Статтю 25 законопроекту виключити та видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік за бюджетною програмою «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (код 1211120) у сумі 1.129.307,2 тис. грн виключити, при цьому збільшити обсяг зазначених видатків до 4.000.000 тис. грн та відповідно до вимог статті 331 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (з внесенням відповідних змін до статті 1 та додатка № 3 до законопроекту).

1.9. Статтю 29 законопроекту виключити, водночас внести такі зміни до законопроекту:

1) статтю 12 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

«8) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій»;

2) статтю 14 доповнити новим пунктом 16 такого змісту:

«16) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту об’єктів Державної кримінально-виконавчої служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою, відкритою під час внесення змін до розпису Державного бюджету України».

1.10. Законопроект доповнити новими статтями такого змісту:

1.10.1. «Стаття __. Розподіл коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України» (код 1002070), «Будівництво (придбання) житла для військово-службовців Національної гвардії України» (код 1003090), «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій» (код 1006110), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» (код 2101190), «Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601180), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України» (код 5961040), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України» (код 6521100), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України» (код 6601030), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України» (код 6621030), «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (код 6641060), «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150), «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 2701270) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об’єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щокварталу інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету»;

1.10.2. «Стаття __. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетними програмами «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти» (код 2211210), «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»» (код 2211260) Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків від складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків від складу комісії)».

1.11. В абзаці п’ятому пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту слова «та частини другої» виключити.

1.12. Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік у додатку № 1 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.12.1. за кодом 11020000 «Податок на прибуток підприємств» на 1.000.000 тис. грн;

1.12.2. за кодом 13030100 «Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення» на 127.000 тис. грн;

1.12.3. за кодом 13031600 «Рентна плата за користування надрами для видобування залізних руд» на 317.000 тис. грн;

1.12.4. за кодом 15010000 «Ввізне мито» на 2.400.000 тис. грн;

1.12.5. за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» на 4.240.432,4 тис. грн;

1.12.6. за кодом 24140500 «Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна» на 116.430,6 тис. грн.

1.13. Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2021 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):

1.13.1. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) на 137.847,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 73.300,3 тис. грн (з них оплата праці - на 10.952,8 тис. грн), видатки розвитку - на 64.547,3 тис. грн;

1.13.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 109.315,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 104.371,9 тис. грн (з них оплата праці - на 83.747,4 тис. грн), видатки розвитку - на 4.944 тис. грн;

1.13.3. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» (код 0111090) на 893,4 тис. грн;

1.13.4. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні» у сумі 15.000 тис. грн для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України;

1.13.5. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики» (код 0414090) на 5.760,1 тис. грн;

1.13.6. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (код 1201150) на 500.000 тис. грн;

1.13.7. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення центрів креативної економіки» у сумі 110.167 тис. грн для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

1.13.8. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» (код 1209030) у сумі 635.355,6 тис. грн;

1.13.9. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ» (код 1401030) на 943.177 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 568.110 тис. грн, видатки розвитку - на 375.067 тис. грн;

1.13.10. у найменуванні бюджетної програми за кодом 1501040 після слів «у Донецькій та Луганській областях,» доповнити словами «та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації)»;

1.13.11. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) на 19.906,3 тис. грн (з них оплата праці - на 16.316,6 тис. грн);

1.13.12. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» (код 2201310) на 45.000 тис. грн;

1.13.13. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку» у сумі 1.505.000 тис. грн для Міністерства охорони здоров’я України;

1.13.14. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» (код 2507020) на 25.000 тис. грн;

1.13.15. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)» у сумі 150.000 тис. грн для Міністерства соціальної політики України;

1.13.16. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» у сумі 23.850 тис. грн для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, виключивши видатки за бюджетною програмою «Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» (код 1201480) у такій самій сумі;

1.13.17. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» у сумі 2.530.000 тис. грн для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, виключивши видатки за бюджетною програмою «Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення» (код 1201520) у такій самій сумі;

1.13.18. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічного контролю» (код 2705010) на 60.092,1 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 37.670,2 тис. грн (з них оплата праці - на 1.457,9 тис. грн) та передбачивши видатки розвитку у сумі 22.421,9 тис. грн;

1.13.19. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2707090) на 110.000 тис. грн;

1.13.20. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (код 2708110) на 30.000 тис. грн;

1.13.21. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури» у сумі 3.000.000 тис. грн для Міністерства інфраструктури України;

1.13.22. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород» у сумі 5.000 тис. грн для Міністерства інфраструктури України;

1.13.23. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» у сумі 1.500.000 тис. грн для Міністерства інфраструктури України (для відповідального виконавця бюджетної програми - Державного агентства інфраструктурних проектів України);

1.13.24. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070) на 5.000 тис. грн;

1.13.25. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3401220) на 140.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 30.000 тис. грн (з них оплата праці - на 4.200 тис. грн), видатки розвитку - на 110.000 тис. грн;

1.13.26. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики» (код 3501530) на 14.875,2 тис. грн;

1.13.27. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 7.360.000 тис. грн для Міністерства фінансів України та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» (код 2761070) на 3.180.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту), доповнивши пункт 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту новим абзацом такого змісту:

«абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України»;

1.13.28. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» (код 3801280) на 170.000 тис. грн;

1.13.29. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення» (код 3801340) на 2.500.000 тис. грн;

1.13.30. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг» у сумі 300.000 тис. грн для Міністерства культури та інформаційної політики України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);

1.13.31. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Управління та випробування космічних засобів» (код 6381050) на 40.000 тис. грн;

1.13.32. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Утилізація твердого ракетного палива» (код 6381120) на 519.780 тис. грн;

1.13.33. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030) на 14.000 тис. грн;

1.13.34. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України» (код 6561160) на 333.500 тис. грн;

1.13.35. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України» (код 6581020) на 500 тис. грн;

1.13.36. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права» (код 6581040) на 5.000 тис. грн;

1.13.37. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державного майна» (код 6611010) на 200.000 тис. грн (з них оплата праці - на 163.900 тис. грн).

1.14. У додатку № 8 до законопроекту:

за рядком «Проект «Додаткове фінансування для Проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» (Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку) у назві інвестиційного проекту слово «для» виключити, а у графі «Загальний обсяг кредиту (позики) (тис. одиниць)» цифри «100000» замінити цифрами «135000»;

за рядком «Проект «Східна Україна: возз’єднання, відновлення, зростання» (Кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку) у назві інвестиційного проекту слова «возз’єднання, відновлення, зростання» замінити словами і цифрою «возз’єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)».

2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік до другого читання:

2.1. Розглянути можливість визначення у статті 1 законопроекту оборотного залишку коштів державного бюджету на 2021 рік в абсолютній величині.

2.2. Опрацювати питання щодо уточнення редакції частини другої статті 4 законопроекту в частині можливості здійснення перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету, пов’язаними з реалізацією інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, без зміни граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених законопроектом.

2.3. У статті 5 законопроекту визначити граничний обсяг гарантованого державою боргу на 31 грудня 2021 року та у зв’язку з цим виключити абзаци четвертий і шостий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту.

2.4. У статті 6 законопроекту визначити граничний обсяг надання державних гарантій на 2021 рік та у зв’язку з цим виключити абзаци третій, четвертий, п’ятий і шостий пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту.

2.5. Визначити граничні обсяги надання державних гарантій на 2021 рік за напрямами, визначеними підпунктом «г» пункту 1 та пунктом 3 статті 6 законопроекту.

2.6. Розглянути можливість передбачення у статті 6 законопроекту надання державних гарантій за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов’язань приватного акціонерного товариства «Укргідроенерго» за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва третьої черги Дністровської гідроакумулюючої електричної станції, інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції, а також звільнення цього товариства від зобов’язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання.

2.7. Опрацювати питання збільшення планових надходжень від приватизації державного майна на 2021 рік із зменшенням на відповідну суму планових показників державних запозичень і граничного обсягу державного боргу, а також з відповідним зменшенням видатків на обслуговування державного боргу і збільшенням видатків на заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна.

2.8. Розглянути можливість збільшення доходів спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік:

2.8.1. за кодом 22160100 «Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні» відповідно до динаміки надходжень такої плати у 2019 і 2020 роках з відповідним збільшенням видатків спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік в рамках державного дорожнього фонду за напрямами і у порядку, визначеними частинами третьою і четвертою статті 242 Бюджетного кодексу України;

2.8.2. за кодом 25020000 «Інші джерела власних надходжень бюджетних установ» з відповідним збільшенням видатків спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік, що здійснюються за рахунок таких джерел.

2.9. Розглянути можливість виключення статті 22 законопроекту і унормування відповідного питання шляхом внесення відповідних змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності».

2.10. Опрацювати питання щодо передбачення у складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, із спрямуванням відповідних надходжень на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, та відповідно виключення абзацу восьмого пункту 3 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту.

2.11. Опрацювати питання щодо передбачення у складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік залишку коштів, джерелом формування яких у 2019 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, із спрямуванням відповідних коштів на будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь «Під’їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)»).

2.12. Опрацювати питання щодо передбачення у складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік понадпланових надходжень від випуску облігацій внутрішньої державної позики із спрямуванням відповідних надходжень на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, та фінансову підтримку оператора системи передачі на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (з наступним спрямуванням коштів на оплату послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії).

2.13. Опрацювати питання щодо унормування у законопроекті надання права Міністерству фінансів України за рішенням Кабінету Міністрів України здійснювати понадпланові випуски облігацій внутрішньої державної позики з подальшим збільшенням статутного капіталу виробників електричної енергії державної власності та/або акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі, що здійснює функції оператора системи передачі на ринку електричної енергії, та придбанням у державну власність акцій (часток) цих товариств в обмін на такі облігації.

2.14. Опрацювати питання щодо можливості подальшого підвищення у 2021 році державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення (з наближенням до його фактичного розміру), виходячи з фінансових можливостей держави.

2.15. Провести правову експертизу на відповідність законодавству статті 28 законопроекту щодо застосування у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів розмірів та умов оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року, та за результатами проведення такої експертизи, у разі необхідності, виключити цю статтю і переглянути показники видатків на функціонування державних органів в частині видатків на оплату праці працівників.

2.16. Доопрацювати показники видатків проекту державного бюджету на 2021 рік по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України, на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України виходячи з обсягу видатків для сектору безпеки і оборони України (у відсотках від прогнозного валового внутрішнього продукту) на рівні, не меншому від передбаченого у законопроекті, з урахуванням реальних потреб суб’єктів сектору безпеки і оборони, насамперед щодо збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та інших працівників, необхідності оновлення та модернізації техніки, засобів та обладнання спеціального призначення.

2.17. Визначитися щодо можливості та доцільності збільшення/передбачення видатків і надання кредитів загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах), а саме:

2.17.1. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення» (код 0301060);

2.17.2. за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) (включаючи забезпечення Служби судової охорони);

2.17.3. за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» (код 0801010);

2.17.4. за бюджетною програмою «Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 1201280);

2.17.5. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері експортного контролю» (код 1208010);

2.17.6. за бюджетною програмою «Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків» (код 1209610);

2.17.7. за новою бюджетною програмою «Заходи сприяння економічній самостійності малозабезпеченої сім’ї» для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

2.17.8. за новою бюджетною програмою «Розвиток інфраструктури індустріальних парків» для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

2.17.9. за новою бюджетною програмою «Заходи із створення та організації функціонування Експортно-кредитного агентства в Україні (для збільшення статутного капіталу цього агентства)» для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;

2.17.10. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин» (код 1401010);

2.17.11. за бюджетною програмою «Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин» (код 1401100);

2.17.12. за бюджетною програмою «Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України» (код 1401110);

2.17.13. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у справах ветеранів» (код 1501010) в частині видатків розвитку;

2.17.14. за новою бюджетною програмою «Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації» для Міністерства у справах ветеранів України;

2.17.15. за новою бюджетною програмою «Програма героїзації образу захисника та формування позитивного сприйняття ветерана суспільством, здійснення заходів із вшанування військовослужбовців та ветеранів протягом життя та вшанування пам’яті загиблих, підняття рівня національно-патріотичного виховання» для Міністерства у справах ветеранів України;

2.17.16. за бюджетною програмою «Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки» (код 2201010);

2.17.17. за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» (код 2201040);

2.17.18. за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти» (код 2201140);

2.17.19. за новою бюджетною програмою «Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти» для Міністерства освіти і науки України;

2.17.20. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів» для Міністерства освіти і науки України;

2.17.21. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері охорони здоров’я» (код 2301010) в частині видатків розвитку;

2.17.22. за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров’я» (код 2301020);

2.17.23. за бюджетною програмою «Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (код 2301040);

2.17.24. за бюджетною програмою «Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти» (код 2301070);

2.17.25. за бюджетною програмою «Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти» (код 2301080);

2.17.26. за бюджетною програмою «Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти» (код 2301090);

2.17.27. за бюджетною програмою «Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301110);

2.17.28. за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров’я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров’я України» (код 2301170);

2.17.29. за бюджетною програмою «Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями» (код 2301180);

2.17.30. за бюджетною програмою «Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров’я» (код 2301200);

2.17.31. за бюджетною програмою «Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я» (код 2301220);

2.17.32. за бюджетною програмою «Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (код 2301270);

2.17.33. за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров’я» (код 2301350);

2.17.34. за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400);

2.17.35. за бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» (код 2301550);

2.17.36. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308010) в частині видатків розвитку;

2.17.37. за бюджетною програмою «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» (код 2308060);

2.17.38. за новою бюджетною програмою «Створення біокластеру «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій» для Міністерства охорони здоров’я України;

2.17.39. за новою бюджетною програмою «Організація діяльності Товариства Червоного Хреста України» для Міністерства охорони здоров’я України;

2.17.40. за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (код 2311500);

2.17.41. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю медичного обладнання і засобів медичним закладам, здійснення інших заходів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» для Міністерства охорони здоров’я України;

2.17.42. за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі» (код 2401590);

2.17.43. за новою бюджетною програмою «Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах» для Міністерства енергетики України;

2.17.44. за новою бюджетною програмою «Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності» для Міністерства енергетики України (для відповідального виконавця бюджетної програми - Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України);

2.17.45. за бюджетною програмою «Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» (код 2501030);

2.17.46. за бюджетною програмою «Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення» (код 2501130);

2.17.47. за бюджетною програмою «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код 2501200);

2.17.48. за бюджетною програмою «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» (код 2501630);

2.17.49. за бюджетною програмою «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю» (код 2507030);

2.17.50. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей» (код 2509010);

2.17.51. за новою бюджетною програмою «Реалізація пілотного проекту «Організація соціальної роботи з сім’ями та дітьми, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, в умовах децентралізації» для Міністерства соціальної політики України;

2.17.52. за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля» (код 2701270);

2.17.53. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів» (код 2701520);

2.17.54. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України» (код 2701560);

2.17.55. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (код 2704010);

2.17.56. за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2704020);

2.17.57. за бюджетною програмою «Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами» (код 2707050);

2.17.58. за бюджетною програмою «Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області» (код 2707070);

2.17.59. за бюджетною програмою «Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення» (код 2708070);

2.17.60. за бюджетною програмою «Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи» (код 2708080);

2.17.61. за бюджетною програмою «Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу «Вектор» та експлуатація його об’єктів» (код 2708090);

2.17.62. за бюджетною програмою «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» (код 2708110);

2.17.63. за бюджетною програмою «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» (код 2708120);

2.17.64. за бюджетною програмою «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді» (код 2709060);

2.17.65. за новою бюджетною програмою «Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем» для Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (для відповідального виконавця бюджетної програми - Державного агентства водних ресурсів України);

2.17.66. за новою бюджетною програмою «Будівництво лісових доріг» для Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (для відповідального виконавця бюджетної програми - Державного агентства лісових ресурсів України);

2.17.67. за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах» (код 2751030);

2.17.68. за новою бюджетною програмою «Реалізація Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» для Міністерства розвитку громад та територій України;

2.17.69. за новою бюджетною програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» для Міністерства розвитку громад та територій України;

2.17.70. за новою бюджетною програмою «Реалізація Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки» для Міністерства розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування);

2.17.71. за бюджетною програмою «Національна програма інформатизації» (код 2911040);

2.17.72. за бюджетною програмою «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» (код 3101270);

2.17.73. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг» (код 3111010);

2.17.74. за бюджетною програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (код 3111020);

2.17.75. за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3401070);

2.17.76. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету бюджету Поляницької сільської територіальної громади на будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Івано-Франківської області» для Міністерства молоді та спорту України;

2.17.77. за новою бюджетною програмою «Розробка проектно-кошторисної документації та будівництво міжнародного пункту пропуску «Лопушанка-Міхновець у Львівській області, Самбірського району» для Міністерства фінансів України (для відповідального виконавця бюджетної програми - Державної митної служби України);

2.17.78. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері юстиції» (код 3601010);

2.17.79. за бюджетною програмою «Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України» (код 3601020);

2.17.80. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності органів пробації» (код 3601030);

2.17.81. за бюджетною програмою «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» (код 3603020);

2.17.82. за бюджетною програмою «Збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції» (код 3801020);

2.17.83. за бюджетною програмою «Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством «Просвіта» (код 3801100) для здійснення заходів з підготовки та проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів;

2.17.84. за бюджетною програмою «Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів» (код 3801140);

2.17.85. за бюджетною програмою «Виробництво (створення) та розповсюдження патріотичних серіалів» (код 3801180), виклавши її найменування у новій редакції;

2.17.86. за бюджетною програмою «Будівництво об’єктів загальнодержавного значення у сфері культури» (код 3801280);

2.17.87. за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі» (код 3801560);

2.17.88. за бюджетною програмою «Розкриття туристичного потенціалу України» (код 3804020);

2.17.89. за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії» (код 3806030);

2.17.90. за бюджетною програмою «Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам’яті» (код 3809020);

2.17.91. за бюджетною програмою «Забезпечення інформаційного суверенітету України, розвиток мов корінних народів, що проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь та фінансова підтримка системи державного іномовлення України» (код 3901080);

2.17.92. за бюджетною програмою «Заходи щодо створення систем та баз даних з питань реінтеграції» (код 3901100);

2.17.93. за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок збройного конфлікту Російської Федерації проти України» для Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

2.17.94. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері регулювання зв’язку та інформатизації» (код 5561010);

2.17.95. за бюджетною програмою «Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади» (код 5981010);

2.17.96. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції» (код 6011010);

2.17.97. за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері фондового ринку» (код 6151010);

2.17.98. за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України» (код 6541030);

2.17.99. за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (код 6541230);

2.17.100. за новою бюджетною програмою «Забезпечення житлом вчених Національної академії наук України» для Національної академії наук України;

2.17.101. за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини» (код 6561040);

2.17.102. за бюджетною програмою «Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України» (код 6561060);

2.17.103. за бюджетною програмою «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна» (код 6611020).

2.18. Опрацювати можливість унормування у законопроекті питання погашення заборгованості за електричну енергію відповідно до Закону України від 17 червня 2020 року № 719-ІХ «Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії» із застосуванням передбаченого у цьому Законі механізму проведення взаєморозрахунків.

2.19. Опрацювати питання щодо можливості зменшення видатків загального фонду проекту державного бюджету на 2021 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України в таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (за результатами оцінювання доцільності та обґрунтованості передбачених обсягів бюджетних коштів) за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу» (код 6591060).

2.20. Опрацювати питання щодо внесення змін до найменувань бюджетних програм (у додатках № 3 та № 4 до законопроекту) з викладенням у такій редакції:

2.20.1. «Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному транспорті» (код 2201200);

2.20.2. «Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової, передвищої та вищої освіти» (код 2201210);

2.20.3. «Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, дефіциту коштів Пенсійного фонду, а також сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб» (код 2506080).

2.21. Опрацювати питання щодо зміни головного розпорядника коштів державного бюджету та передбачення Міністерству ветеранів України видатків за окремими бюджетними програмами, які у законопроекті передбачено Міністерству соціальної політики України: «Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною» (код 2501150), «Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях» (код 2501190), «Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби» (код 2501570).

2.22. Уточнити у законопроекті розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, враховуючи зміни статусу адміністративно-територіальних одиниць та чисельності населення у них, зміни у місцезнаходженні суб’єктів господарювання - платників податків та обсягів сплачених податків, зміни параметрів, що застосовуються при розрахунку освітньої субвенції, а також уточнити у додатку № 5 до законопроекту назви місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць.

2.23. Опрацювати питання належного фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників закладів і установ загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти та фахової передвищої освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, зважаючи на вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», передбачивши відповідне збільшення обсягу освітньої субвенції.

2.24. Додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради України у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.