ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
від 9 листопада 2020 року № 461

Відповідно до частини шостої статті 49 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), положення якого згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України щодо організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України є чинними до наступних чергових або позачергових виборів народних депутатів України, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в народні депутати України (далі - кандидат у депутати) в одномандатному виборчому окрузі зобов'язаний не пізніш як за вісім днів до дня голосування та не пізніш як на сьомий день після дня голосування подати до політичної партії, яка висунула відповідного кандидата в депутати (крім випадку, якщо кандидата висунуто шляхом самовисування), та до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України відповідно проміжний та остаточний фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі.

Копії вказаних звітів не пізніше наступного дня після їх отримання надсилаються окружною виборчою комісією Центральній виборчій комісії та Національному агентству з питань запобігання корупції у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією, за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Згідно з листом окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 від 22 жовтня 2020 року № 56 у встановлені частиною шостою статті 49 Закону терміни до неї не подано проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, зареєстрованих в  одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.

Листом від 6 листопада 2020 року № 78 окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 повідомила Комісію, що в установлені терміни до неї не подано остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, зареєстрованих в  одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, зазначених у додатку 2 до цієї постанови.

Згідно з пунктом 7 частини другої статті 61 Закону в разі порушення визначених частиною шостою статті 49 Закону термінів подання до відповідної окружної виборчої комісії розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду (у тому числі проміжного) кандидату в депутати оголошується попередження.

Рішення про попередження окремому кандидату в депутати приймає Центральна виборча комісія (частина перша статті 61 Закону).

Відповідно до частини четвертої статті 61 Закону попередження, передбачене частиною першою вказаної статті Закону, оприлюднюється Центральною виборчою комісією в загальнодержавних засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Враховуючи викладене, згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу ХХХХІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України, пунктом 1 частини другої статті 30, частиною шостою статті 49, частиною дев'ятою статті 50, частиною першою, пунктом 7 частини другої, частинами четвертою, сьомою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 1, 5, 17 статті 19 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Оголосити попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, зазначеним у додатку 1, за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду.

2. Оголосити попередження кандидатам у народні депутати України, зареєстрованим в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, зазначеним у додатку 2, за порушення розпорядниками поточних рахунків виборчих фондів цих кандидатів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду.

3. Копію цієї постанови надіслати Національному агентству з питань запобігання корупції.

4. Цю постанову оприлюднити в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр".

5. Цю постанову довести до відома кандидатів у народні депутати України, вказаних у додатках, шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії О. ДІДЕНКО.

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2020 року № 461

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, яким оголошено попередження за порушення розпорядниками поточних рахунків їх виборчих фондів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 проміжних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду

Гунько Анатолій Миколайович,
Гунько Ігор Віталійович,
Капліна Владлена Олександрівна,
Карпович Віктор Васильович,
Крутчак Василь Васильович,
Нечепорук Денис Іванович,
Нечіпоренко Володимир Сергійович,
Оскер Олексій Генріхович,
Побігай Михайло Олександрович,
Симоненко Іван Петрович,
Чорний Віталій Анатолійович.

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА.

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 9 листопада 2020 року № 461

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року, яким оголошено попередження за порушення розпорядниками поточних рахунків їх виборчих фондів термінів подання до окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 208 остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчого фонду

Гунько Анатолій Миколайович,
Гунько Ігор Віталійович,
Давиденко Людмила Олексіївна,
Донець Іван Михайлович,
Карпович Віктор Васильович,
Крутчак Василь Васильович,
Нечепорук Денис Іванович,
Нечіпоренко Володимир Сергійович,
Оскер Олексій Генріхович,
Побігай Михайло Олександрович,
Симоненко Іван Петрович,
Суханов Сергій Анатолійович,
Чорний Віталій Анатолійович.

Секретар Центральної виборчої комісії О. ГАТАУЛЛІНА.