28 червня 2021 року виповнюється 25 років з часу ухвалення Верховною Радою України Конституції України.

Враховуючи надзвичайно важливе історичне, правове та суспільно-політичне значення цієї основоположної для українського державотворення і правотворення події, Верховна Рада України постановляє:

1. Провести урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України 28 червня 2021 року у залі пленарних засідань Верховної Ради України.

2. Заснувати відзнаку Верховної Ради України - «25 років Конституції України».

3. Затвердити Положення про відзнаку Верховної Ради України «25 років Конституції України» (додаток 1) та опис відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України» та нагрудного знака до неї (додаток 2).

4. Голові Верховної Ради України забезпечити організацію підготовки та проведення передбаченого пунктом 1 цієї Постанови урочистого засідання Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
4 листопада 2020 року.
№ 971-ІХ.

Додаток 1
до Постанови Верховної Ради України
від 4 листопада 2020 року
№ 971-ІХ


Положення про відзнаку Верховної Ради України «25 років Конституції України»

1. Відзнаку Верховної Ради України «25 років Конституції України» засновано Верховною Радою України для нагородження:

1) парламентаріїв, які прийняли Конституцію України;

2) політичних діячів, представників наукової спільноти та інших громадян України за їх заслуги перед Українським народом і значний особистий внесок у становлення і зміцнення незалежності України.

2. Відзнака Верховної Ради України «25 років Конституції України» (далі - Відзнака) є одноразовою нагородою, заснованою з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України.

3. Подання про нагородження особи Відзнакою може вноситися:

1) депутатською фракцією (депутатською групою) у Верховній Раді України;

2) асоціацією народних депутатів України;

3) Національною академією наук України.

Подання має містити основні біографічні дані особи та підстави для її нагородження.

4. Подання про нагородження подається до Комісії з питань нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України (далі - Комісія).

Комісія розглядає подання щодо запропонованої для нагородження Відзнакою особи з урахуванням її внеску у становлення і зміцнення незалежності України та приймає рішення в установленому порядку.

5. Про нагородження відзнакою Верховної Ради України «25 років Конституції України» видається Розпорядження Голови Верховної Ради України.

6. Вручення Відзнаки здійснюється Головою Верховної Ради України або уповноваженою ним особою в урочистій обстановці.

7. Нагрудний знак до відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України» (далі - Нагрудний знак) носиться на лівому боці грудей і за наявності державних нагород України розміщується нижче них.

8. У разі втрати Відзнаки та/або Нагрудного знака їх дублікати не видаються.

Додаток 2
до Постанови Верховної Ради України
від 4 листопада 2020 року
№ 971-ІХ

ОПИС відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України» та нагрудного знака до неї

1. Відзнака Верховної Ради України «25 років Конституції України» (далі - Відзнака) складається з обкладинки і вкладки.

Обкладинка має форму прямокутника розміром 320 х 440 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони. На лицьовому боці обкладинки вгорі міститься тиснене фарбою золотистого кольору зображення фасаду будинку Верховної Ради України, в центрі - слова «25 років Конституції України».

Обкладинка виготовляється з твердого картону, її зовнішній бік обтягнутий шкірімітом вишневого кольору. Всередині обкладинки у місці її згину закріплено синьо-жовту муарову стрічку кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 297 х 420 мм, складеного в один згин по лінії довгої сторони.

Ліва внутрішня частина вкладки являє собою площину пастельно-жовтого кольору, обрамлену рамкою і жовтою каймою (по зовнішньому контуру).

Перша рамка утворена бордюром із графічного зображення гілок калини золотистого кольору, що орнаментально переплітаються на бордово-теракотовому тлі.

Внутрішня рамка утворена ланцюжками графічного зображення рослинного візерунка.

У нижній площині лівої внутрішньої частини вкладки розташоване кольорове фотографічне зображення будинку Верховної Ради України, у верхній - графічне зображення нагрудного знака до відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України».

Права внутрішня частина вкладки являє собою площину пастельно-жовтого кольору із світло-блакитним зображенням малого Державного Герба України по всьому її полю, обрамлену такими самими рамками.

Угорі розташовуються написи фарбою золотистого кольору:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ»;

«нагороджено відзнакою Верховної Ради України «25 РОКІВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»;

«за заслуги перед Українським народом, значний особистий внесок у становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та міжнародного авторитету та з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України».

У написанні слів використовується шрифт «Baltica CTT».

Під словами «нагороджено відзнакою Верховної Ради України

«25 років Конституції України» розташовано чотири лінійні відступи для написання посади, прізвища, імені та по батькові нагородженого, а нижче розташовано напис фарбою золотистого кольору «Голова Верховної Ради України» і два лінійні відступи: зліва - для дати нагородження і номера Розпорядження Голови Верховної Ради України про нагородження, справа - для підпису Голови Верховної Ради України.

Відзнака скріплюється підписом Голови Верховної Ради України та гербовою печаткою Верховної Ради України і вручається разом з нагрудним знаком до відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України».

2. Нагрудний знак до відзнаки Верховної Ради України «25 років Конституції України» (далі - Нагрудний знак) має форму кола діаметром 32 мм з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю, увінчаного у верхній частині спадаючими фалдами стрічки.

У центрі лицьової сторони Нагрудного знака розміщено силуетне зображення фасаду будинку Верховної Ради України на тлі сонця. Фасад будинку Верховної Ради України композиційно розміщено в центрі кола, утвореного розташованим унизу написом «Україна» і розбіжними від нього нагору двома лавровими гілками. Усі зображення опуклі.

На зворотній стороні Нагрудного знака розміщено напис опуклими літерами:

«25 РОКІВ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ». Над написом «25 років» розташоване зображення малого Державного Герба України.

Нагрудний знак за допомогою прямокутного вушка з’єднується з фігурною колодкою, покритою синьо-жовтою муаровою стрічкою кольорів Державного Прапора України (співвідношення синього кольору до жовтого - 1:1).

Нагрудний знак виготовляється з латуні з наступними срібленням і електрополіруванням, прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної шпильки на зворотній стороні колодки.