Верховна Рада України постановляє:

I. Абзац восьмий частини тринадцятої статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2015 р., № 13, ст. 85, № 40-41, ст. 379; 2019 р., № 47, ст. 314) після слова «поліцейським» доповнити словами «та особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 5 листопада 2020 року.
№ 989-IX.