На знімку: Під час занять на курсах для викладачів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Курси для педагогів організували за сприяння Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України».

Упродовж 72 годин викладачі опановували теоретичні знання та практичні навички роботи з програмним забезпеченням AssistantBuild, яке дає змогу проектувати промислові об’єкти. Курс завершився складанням підсумкового кваліфікаційного тестового іспиту.

Навчальний курс та кваліфікаційний іспит розробили фахівці приватного акціонерного товариства «Хімпроект» для подальшого використання в навчальному процесі в університеті.

Спеціалісти ПрАТ «Хімпроект» навчали роботи в спеціалізованому програмному комплексі AssistantBuild тринадцятьох педагогів університету, серед яких — викладачі кафедр хімічної інженерії та екології, машинобудування та прикладної механіки, будівництва, урбаністики та просторового планування.

За словами декана факультету інженерії СНУ ім. В. Даля Сергія Кудрявцева, всі ці викладачі задіяні у підготовці майбутніх інженерів-хіміків. «Під час курсів опанували спосіб будівництва з мінімальними витратами ресурсів. Програмний комплекс AssistantBuild поєднує інженерію, економіку та менеджмент в одній програмі — це дуже зручно та економить час та гроші інвестору, який хоче вкласти кошти в будівництво об’єкта та зробити його прибутковим, — розповів Сергій Кудрявцев. — Наприклад, студенти зможуть спроектувати цех із виробництва аміаку, мінеральних добрив, бензину. Завдяки цьому курсу вони здобудуть навички, які потрібні, щоб розпочати роботу на хімічному виробництві. Раніше на адаптацію молодого спеціаліста витрачалося до двох років, тепер цей час скоротиться удвічі. Але ми плануємо вийти на такий рівень, щоб наші випускники одразу могли проектувати промислові об’єкти, коли працевлаштовуються. Набуття фахівцем такої кваліфікації значно скоротить витрати бізнесу на його перенавчання».

У січні цього року, від початку нового навчального семестру, викладачі навчатимуть за цим курсом студентів-бакалаврів та магістрів. У подальшому у виші планують знайомити студентів із цією програмою з 3-го курсу, а також залучати працівників промислових підприємств для дуального навчання.

Нагадаємо, ці курси є черговим етапом реалізації гранту «Модернізація інженерної освіти для підтримки конкурентоспроможності промисловості Луганської області», який університет отримав від проекту USAID. Вартість гранту становить понад 4 млн 300 тис. гривень.

Луганська область.

Фото надано автором.