Верховна Рада України постановляє:

I. У статті 187 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 102; 2018 р., № 34, ст. 258) слова «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» замінити словами «двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2022 року.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з набранням чинності цим Законом, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
2 лютого 2021 року.
№ 1176-ІХ.