Поважаючи право на мирний протест як один з головних проявів демократії, засуджуючи будь-які спроби підміни цивілізованого виявлення незгоди з діями влади насильством та наругою над державними символами, вважаючи насильницькі дії одним із факторів послаблення інституціональних основ української демократії і делегітимізації демократичного протесту, закликаючи народних депутатів України – представників всіх політичних сил, при відстоюванні політичних позицій та переконань, завжди дотримуватися вимог закону, з метою захисту прав людини в Україні на недоторканність та безпеку Верховна Рада України, відповідно до статті 3 Конституції України, постановляє:

1. Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань:

забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подіям, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України;

керуючись одним з основних принципів демократії - принципом політичної рівності громадян перед законом, вивчити обставини, що супроводжували події, які відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України, на предмет організації та/або участі у реалізації зазначених подій будь-яких політичних партій України та/або пов’язаних з ними осіб;

визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну України та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства України;

щотижнево у порядку, передбаченому законодавством України, надавати Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування подій, що відбулися 20 березня 2021 року біля Офісу Президента України.

2. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ, 
30 березня 2021 року.
№ 1370-IX.