Закон України

Верховна Рада України постановляє:

І. Пункт 1 частини другої статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2020 р., № 23, ст. 166) викласти в такій редакції:

«1) у разі встановлення групи інвалідності внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) протягом одного року з дня захворювання, за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, - залежно від встановленої працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому встановлено групу інвалідності».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Установити, що страхові виплати, передбачені пунктом 1 частини другої статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 29, ст. 228; 2020 р., № 23, ст. 166) із змінами, внесеними цим Законом, також виплачуються медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров’я, яким було встановлено групу інвалідності внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, до набрання чинності цим Законом, та які не отримали такі страхові виплати.

3. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 2 червня 2021 року.

№ 1513-ІХ.