Падіння економіки, в тому числі через затяжні карантинні обмеження, спричинило зменшення зарплат. Не в усіх є навіть мінімальна. А ця обставина, як з’ясувалось, впливає на призначення субсидії протягом опалювального сезону. Ось як пояснила цей взаємозв’язок Катерина Бінусова, заступниця директора департаменту — начальниця управління соціальної допомоги та компенсаційних виплат Черкаської міської ради.

— Житлову субсидію призначають і надають відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій. Затверджений документ постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (далі — Положення). Відповідно до п. 35 Положення для розрахунку житлової субсидії середньомісячний сукупний дохід осіб, зазначених у пунктах 24, 25, 27 і 28 цього Положення, враховується за I і II квартали поточного календарного року — в разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону.

Пунктом 14 Положення визначено обставини, за яких субсидія не призначається, зокрема, і обставини відмови на підставі нарахованого доходу за відповідний період. Житлова субсидія не призначається, якщо у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку і, за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, в них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії. Другий аспект, за яким не призначається субсидія: нарахований середньомісячний сукупний дохід менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати, і за нього не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.

Це не стосується військовослужбовців, а також осіб щодо яких наявна заборгованість роботодавця із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Під цей виняток підпадають й особи, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також особи, які перебували за кордоном сукупно більше 60 днів (крім випадків, зазначених в абзацах дев’ятому—одинадцятому цього підпункту). До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Таким чином, при визначенні права на призначення субсидії враховується середньомісячний дохід, а не кожен місяць окремо. Також пп. 3 п. 14 Положення передбачено інші умови, за яких субсидія надається. Зокрема, житлові субсидії призначаються особам, які мали суму середньомісячної заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 50 відсотків, а у містах Києві та Севастополі, в обласних центрах і містах обласного значення — не більш як на 20 відсотків, і водночас єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачено в розмірі, не меншому за мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду; сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення щодо призначення житлової субсидії або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Водночас особі, яка працює за строковим трудовим договором, житлову субсидію може бути призначено лише в разі, коли строк дії строкового трудового договору більший, ніж строк, на який призначається житлова субсидія.

Порядок урахування доходів під час призначення субсидії визначено Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.

Розпитувала Лариса СОКОЛОВСЬКА.

Черкаси.