Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук на особистій фейсбук-сторінці розповів, як працює цей закон і що зміниться в разі його прийняття.

За його словами, нарешті завдяки запропонованим змінам буде подолано низку системних проблем правотворчості, а законодавство стане передбачуваним і для правотворців, і для громадян України.

«Нині в Україні відсутнє довгострокове планування правотворчої діяльності. Це проявляється в проблемах із системністю законотворчої роботи, відсутністю належної фахової комунікації та проблемах у регламентації взаємодії між суб’єктами правотворчої діяльності, у тому числі координації цієї роботи. Ініціювання абсолютно різних законодавчих ініціатив, що часто є неузгодженими між собою або з програмними документами, апріорі не може забезпечити сталий та поступовий розвиток України у визначеному напрямі», — пояснив Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що законопроект про правотворчу діяльність пропонує:

— визначити правову основу планування правотворчої діяльності, що забезпечить передбачуваність державної політики, єдність, безперервність, гнучкість процесу підготовки та прийняття нормативно-правових актів (далі — НПА); координацію діяльності суб’єктів правотворчої діяльності;

— уперше на законодавчому рівні закріпити основні засади планування правотворчої діяльності, особливості планування правотворчої діяльності з розробки проектів законів, поняття програмних правових актів;

— внести необхідні зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та Закону України «Про комітети Верховної Ради України»;

— привести у відповідність строки й покращити процес планування законопроектної роботи: змістити акцент з орієнтовної назви законопроекту на його цілі та завдання, закріпити обов’язкову пріоритизацію питань Плану законопроектної роботи Верховної Ради України, забезпечити можливість вносити до нього зміни, враховувати цей документ під час планування роботи комітетів, покращити процедуру звітування про його виконання, підвищити прозорість та відкритість процесу законодавчого планування.

За словами Руслана Стефанчука, прийняття зазначеного законопроекту удосконалить законодавчу базу щодо планування правотворчої діяльності.

«Насамперед правотворча діяльність здійснюватиметься відповідно до визначених програмними правовими актами та міжнародно-правовими зобов’язаннями України напрямів, пріоритетів та цілей. Правотворчість здійснюватиметься на основі результатів правового моніторингу, юридичного прогнозування та з урахуванням Наукової концепції розвитку законодавства України», — пояснив він.

Також, за його словами, покращиться координація законотворчої роботи між Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України; затверджуватиметься щорічний План законопроектної роботи Верховної Ради України; здійснюватиметься перспективне планування, а розробка підзаконних нормативно-правових актів відбуватиметься з урахуванням Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на відповідний рік.

Прес-служба апарату Верховної Ради України.