Верховна Рада України постановляє:

1. Пункт 1 частини першої статті 51 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250; 2020 р., № 36, ст. 273; 2021 р., № 21, ст. 191) після слів «утворені Президентом України» доповнити словами «Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 24 вересня 2021 року.
№ 1787-IX.