Цього дня в 1991 році Верховна Рада Азербайджану одноголосно прийняла Конституційний акт «Про державну незалежність Азербайджанської Республіки». Цій події передувало прийняття Верховною Радою Азербайджану 30 серпня 1991 року Декларації про відновлення державної незалежності Азербайджанської Республіки, що стала наступницею Азербайджанської Демократичної Республіки 1918-1920 років. Політична воля громадян до життя в суверенній державі була підтверджена на всенародному голосуванні 29 грудня 1991 року.
 
Перші роки незалежності були найменш успішними для Азербайджану, оскільки спочатку промосковський уряд Аяза Муталібова, який прийшов до влади, а потім лідери Народного Фронту на чолі з Ельчибеєм проявили свою повну некомпетентність у питаннях державного управління. 1990-1993 роки залишилися в пам'яті народу як низка нескінченних переворотів, боротьби за владу, криміналізації режиму, що призвело до політико-економічного хаосу і втрати 20 відсотків території Азербайджану.

Необґрунтовані територіальні претензії Вірменії до Азербайджану, а також розширення військової агресії поставили країну віч-на-віч з серйозними політичними і політико-економічними проблемами. Запобігання продовженню військової агресії Вірменії щодо нашої країни, усунення її тяжких наслідків, забезпечення територіальної цілісності і безпеки країни, необхідність політичної та економічної інтеграції в міжнародне співтовариство вимагали продуманої, послідовної та активної політики.

І тому в другій половині 1993 року після повернення на прохання азербайджанського народу до влади загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва в політичному курсі Азербайджану були проведені значні зміни, що враховували наявні реалії і спрямовані на збереження національних інтересів країни. В цій політичній стратегії Президента Гейдара Алієва, який окреслив основні напрямки нового політичного курсу нашої держави, ґрунтуючись на своєму багатому досвіді державності, однією із найголовніших складових було вивести Азербайджан зі стану ізоляції в міжнародному світі, зруйнувати створену про нашу країну негативну громадську думку, довести до світової спільноти праве діло нашого народу і тим самим розімкнути інформаційну блокаду навколо нашої республіки. В результаті досягнення в травні 1994 року режиму припинення вогню з Вірменією і вжитих заходів зі створення в країні стабільності були сформовані сприятливі мирні умови для здійснення нової зовнішньої політики.

Архітектор і творець сучасного незалежного Азербайджану, загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв удосконалив державні інститути, розширив і зміцнив необхідні зовнішні зв'язки, реалізував всебічну енергетичну стратегію і заклав основу довгострокового розвитку країни. Стратегія великого лідера Гейдара Алієва, спрямована на зміцнення азербайджанської державності, сьогодні успішно продовжується його гідним наступником — Президентом Ільхамом Алієвим.

Азербайджан — це молода демократична країна, яка стрімко розвивається, досягла високого зростання в економіці, володіє стабільною політичною системою. Азербайджан вміло використовує свої економічні та політичні можливості для реалізації власних національних інтересів, а також зміцнення регіональних і глобальних позицій. Азербайджан визнаний як лідер в регіоні і надійного партнера на міжнародній арені.

Географічне положення Азербайджану має стратегічне значення в багатьох сенсах. Розташування на транспортних і енергетичних коридорах Схід — Захід і Північ — Південь, на перетині великих торгових шляхів надає країні сприятливу можливість стати енергетичним та інфраструктурним хабом всього регіону. Й слід зазначити, що Азербайджан вміло цим користується.

Багаті природні ресурси Азербайджану не тільки сприяють процвітанню країни та добробуту народу, а і є важливим фактором у зміцненні національної безпеки, політичної незалежності й суверенітету республіки. Розробка і транспортування на світовий ринок багатьох вуглеводневих ресурсів Каспійського моря згодом стали основним елементом політики, іменованої «енергетичною стратегією Азербайджану». Ця стратегія, основа якої була закладена загальнонаціональним лідером Гейдаром Алієвим і яку успішно реалізовує Президент Ільхам Алієв, є основою зовнішньої політики Азербайджану.

Сьогодні Азербайджан проводить незалежну зовнішню політику, що опирається на принцип рівності суверенітетів держав. Прозорість, передбачуваність і надійність є головними особливостями, що характеризують зовнішню політику Азербайджану. Розвиваючи дружні, взаємовигідні двосторонні й багатосторонні зв'язки з усіма країнами, Азербайджан зацікавлений у стимулюванні мирного співіснування і добросусідства у своєму регіоні і за його межами.

Азербайджанська Республіка втілює в життя зовнішню політику, що опирається на норми і принципи міжнародного права. Розуміючи і приймаючи важливість ролі ООН у забезпеченні міжнародного миру та безпеки в нашому регіоні й на всій планеті, Азербайджан водночас тісно співпрацює з європейськими інститутами — з точки зору ефективного здійснення внутрішньополітичних та інституційних реформ, а також приведення азербайджанського законодавства у відповідність з європейськими нормами і стандартами.

Азербайджан вважає регіональне багатостороннє співробітництво дуже важливим фактором для збереження миру і стабільності в регіоні і як основний засновник ГУАМ робить свій внесок у розвиток цієї організації.

У двосторонніх і багатосторонніх рамках Азербайджан співпрацює зі своїм стратегічним партнером — США з метою боротьби з глобальними проблемами і загрозами. Азербайджан є членом очолюваної США антитерористичної коаліції, всебічно підтримує боротьбу міжнародного співтовариства з тероризмом і здійснює в цьому напрямку низку важливих кроків. Ми також ведемо роботу із розширення нашої співпраці з США в економічній сфері, в галузі енергетичної безпеки і заохочення демократичного розвитку.

Азербайджан, розташований з географічної точки зору на стику Заходу і Сходу, забезпечує природну можливість для перевезення товарів і послуг з європейських країн на зростаючий азіатський ринок і навпаки. В цьому сенсі зв'язки з країнами Середнього Сходу та Азії займають важливе місце у зовнішній політиці Азербайджану.

Співпраця Азербайджану з ЄС, вийшовши за рамки потреб країни у сфері безпеки, розширюється в економічній, політичній і соціальній сферах. Прийнятий у 2006 році в рамках Європейської політики сусідства План діяльності ЄС —  Азербайджан підсилює політичний діалог між Азербайджаном і ЄС, розвиває співробітництво в галузі політичних, економічних та інституційних реформ, створює основи для досягнення якісно нового рівня співпраці. Виконання Плану діяльності ЄС — Азербайджан слугуватиме подальшому зміцненню політичної та економічної взаємозалежності між ЄС і Азербайджаном. Ми вітаємо ініціативу ЄС «Східне партнерство» і сподіваємося, що вона інтенсифікує нашу співпрацю з ЄС.

Розвиток нафтового сектору Азербайджану, включаючи також будівництво нафто- і газопроводів, іншої відповідної інфраструктури, вже зробив внесок в економічний підйом країни, відкрив додаткові можливості для регіонального та глобального співробітництва. Ця співпраця, результатом якої стала успішна реалізація таких регіональних інфраструктурних проектів, як нафтопроводи Баку — Супса, Баку — Тбілісі — Джейхан і Південно-Кавказький газопровід, підвищила значення регіону Південного Кавказу, зробила внесок у європейську і глобальну енергетичну безпеку, а також заклала основу нових, життєво важливих джерел енергії для Європи.

Географічне розташування Азербайджану дозволяє диверсифікувати вихід країни на світові ринки. Розширення міжнародних транспортних і комунікаційних коридорів по території регіону Південного Кавказу і посилення транзитних можливостей Азербайджану є важливим елементом стратегії диверсифікації економіки країни і розвитку ненафтового сектору. У цьому сенсі Азербайджан був активно залучений до здійснення проекту транспортного коридору Європа — Кавказ — Азія (ТРАСЕКА), а також транспортного коридору Північ — Південь.

Підтвердження успішності зовнішньополітичної стратегії Азербайджану протягом 30 років, що минули після відновлення нашої незалежності, полягає в тому, що за цей період наша країна, пристосовуючись до постійно мінливої міжнародної обстановки, водночас зуміла стати регіональним лідером. Характерною особливістю зовнішньої політики Азербайджану є складний баланс між активною зовнішньополітичною стратегією, спрямованою на здійснення національних інтересів, зміцнення незалежності та суверенітету, відновлення територіальної цілісності.

Цього року Азербайджан святкує День державної незалежності в особливих умовах: Азербайджан звільнив свої території від окупації. 27 вересня 2020 року Вірменія перейшла в широкомасштабний наступ проти військових позицій і цивільного населення Азербайджану. У відповідь на це Азербайджан, скориставшись правом на самооборону, яке закріплено в статті 51 Статуту ООН, почав на своїй території контрнаступальну операцію. Протягом 44-денної війни Азербайджан звільнив значну частину окупованих територій. 10 листопада 2020 року Вірменія вимушена була підписати акт про капітуляцію і добровільно вивести свої війська з інших територій Азербайджану — Агдама, Лачина і Кяльбаджара. Азербайджан сам забезпечив виконання чотирьох резолюцій Ради Безпеки ООН, що, напевно, є єдиним подібним фактом у світі з часу заснування ООН. Таким чином, наша країна військово-політичним шляхом врегулювала 30-річний конфлікт, відновила свою територіальну цілісність й історичну справедливість. Нагірно-Карабаський конфлікт залишився в минулому. В Азербайджані більше немає адміністративно-територіальної одиниці під назвою Нагірний Карабах. А на звільнених від окупації землях почалася реалізація воістину всенародного проекту реконструкції і відродження багатостраждального регіону.

Сьогодні Азербайджан значно розширив географію зовнішніх зв'язків, став помітним і шанованим актором на міжнародній арені і ще більше удосконалив свої зовнішньополітичні цілі.

Однією з країн, співпраці з якою Азербайджанська Республіка надає великого значення, — це дружня Україна. Протягом 30 років дипломатичні відносини між Азербайджаном та Україною традиційно були теплими й братніми. У питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів ми надаємо один одному незмінну підтримку, що, в свою чергу, сприяє зміцненню довіри.

Важливою подією було підписання Президентом України Володимиром Зеленським 14 вересня указу №392/2020, яким він затвердив стратегію національної безпеки. У ній у переліку держав, з якими Україна буде розвивати стратегічне партнерство, присутній і Азербайджан. Наша країна була включена в п'ятірку держав, стратегічне партнерство з якими сприяє зміцненню регіональної безпеки України і захисту національних інтересів держави. І це не дивно, оскільки наші країни пов'язують давні й міцні відносини.

Слід зазначити, що відносини між Україною та Азербайджаном і після здобуття нашими країнами державної незалежності завжди характеризувалися тісною дружбою, співпрацею, взаєморозумінням і найдобрішими відносинами. В Азербайджані не могли не оцінити гідно принципову позицію офіційного Києва щодо вірмено-азербайджанського конфлікту. В Азербайджані чудово пам'ятають, що в 1991-1994 роках, тобто під час «гарячої фази» Першої Карабаської війни, саме Україна (поряд з Туреччиною) стала одним з головних партнерів Азербайджану у військово-технічній сфері.

Але і після укладання режиму припинення вогню в Карабасі азербайджано-українське співробітництво не тільки не припинилося, а навпаки, набуло нових обрисів. 27-28 липня 1995 року відбувся офіційний візит Президента України Леоніда Кучми в Азербайджан, що поклав початок новому етапу взаємин між Україною і Азербайджаном. У результаті плідних переговорів між главами двох держав — Гейдара Алієва та Леоніда Кучми було підписано більше десяти міжурядових угод, які стосувалися таких важливих питань у взаєминах Азербайджану і України, як про вільну торгівлю, про торгово-економічне співробітництво, про повітряні зв'язки, про виробничу кооперацію, про співпрацю в області нафтогазових свердловин та ін.

Важливим етапом у розвитку азербайджано-українських відносин став офіційний візит Президента Азербайджану Гейдара Алієва в Україну, що відбувся 24-25 березня 1997 року. В результаті переговорів на вищому рівні було підписано 17 угод, серед яких важливе значення мали підписані главами держав Декларація про поглиблення відносин партнерства між Україною та Азербайджаном і меморандум про співпрацю в галузі нафтогазової промисловості.

Сьогодні розвиток держав та економік неможливий без забезпечення національної і регіональної безпеки. І Азербайджан з Україною продовжують тісно кооперувати і в цьому напрямі. Тут хочеться нагадати про візит в Баку Президента України Володимира Зеленського, що відбувся в грудні 2019 року, в ході якого глави двох держав обговорили Карабаський конфлікт і конфлікт на сході України. Баку і Київ продовжують підтримувати один одного в питанні відновлення територіальної цілісності і суверенітету наших країн. Тут йдеться про відновлення в рамках визнаних на міжнародному рівні кордонів. З цієї точки зору даний принцип охоплює нашу співпрацю як у двосторонніх контактах, так і в рамках міжнародних організацій. Це показник рівня відносин між нашими країнами. Азербайджан та Україна виступають з єдиної позиції як на регіональному, так і на глобальному рівні.

На завершення слід сказати, що сьогодні багато в чому завдяки зусиллям лідерів двох країн — Ільхама Алієва і Володимира Зеленського — азербайджансько-українські відносини вийшли на новий рівень розвитку. Це вимога часу й обставин. Ми потребуємо один одного. Ми — дві держави, що борються за свою територіальну цілісність. Ми -- це потенціал України та зростаюча економічна міць і фінансові можливості Азербайджану. Все це не могло не перетворити Україну й Азербайджан на стратегічних партнерів.

Сьогодні Україна — важливий партнер для Азербайджану. Україна — це двері в Європу. Наші відносини перевірені часом. Ми завжди допомагали один одному в тяжкі хвилини, в дуже складні моменти сучасної історії, а значить, Азербайджан був, є і буде для України надійним другом. Наші двосторонні зв'язки, які опираються на взаємну довіру і підтримку, тісну і плідну співпрацю в різних сферах, нашими спільними зусиллями будуть і надалі успішно розвиватися і розширюватися відповідно до волі наших народів.

Посольство Азербайджану в Україні.