Про це на сьомій сесії обласної ради повідомив депутат від фракції «За майбутнє» Андрій Пехотін (на знімку).

Ось як прокоментував створення такого об’єднання Андрій Пехотін:

— У наш час розгулу вседозволеності, втрати старих, непридатних для життя орієнтирів і тимчасового духовного бездоріжжя важко переоцінити значення ціннісних орієнтацій як умови розвитку особистості, здатної до самостійного і відповідального вибору. Стає цілком очевидною нагальна потреба створити нову систему цінностей, яка б слугувала орієнтиром у вихованні молодого покоління та громадян. Така система загалом і кожен її структурний компонент зокрема мають становити єдине ціле, в якому об’єднавчою засадою є духовність людини. Ми хочемо, взявши за основу християнство як органічну для нашого народу світоглядну і морально-етичну платформу, побудувати модель суспільного, культурного і соціально-економічного розвитку Рівненщини, використавши демократичні цінності так, щоб вони узгоджувалися з цінностями християнськими.

Фото надано автором.