Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 294; 2014 р., № 20-21, ст. 750; 2015 р., № 28, ст. 258; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 2 грудня 2020 року № 1045-IX), такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (далі – Премія) присуджується громадянам України, які є молоддю відповідно до закону, а також молодіжним, дитячим громадським об’єднанням, які активно сприяли процесам державотворення, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових питань»;

2) абзаци четвертий – шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

«центральними органами виконавчої влади – стосовно осіб, молодіжних або дитячих громадських об’єднань, які активно сприяли процесам державотворення, захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

комітетами Верховної Ради України – стосовно осіб, молодіжних або дитячих громадських об’єднань, які активно сприяли розвитку парламентаризму;

місцевими радами – стосовно осіб, молодіжних або дитячих громадських об’єднань, які активно сприяли розвитку місцевого самоврядування».

2. Ця Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Голова Верховної Ради України  Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ,
27 липня 2022 року.
№ 2450-ІХ.