23 червня 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

Це історичне рішення відкриває перед Україною широкі можливості та водночас покладає на українську владу додаткові зобов’язання щодо виконання вимог з адаптації законодавства України до права Європейського Союзу та здійснення докорінних політичних, соціально-економічних, правових та інституційних реформ, спрямованих на розбудову розвинутої і сталої демократії та ринкової економіки.

З метою створення належних умов для імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, об’єднання зусиль законодавчої та виконавчої гілок влади, а також громадянського суспільства у процесі трансформації України на шляху до розбудови правової, соціальної, економічно розвинутої держави, виконання критеріїв членства у Європейському Союзі

Верховна Рада України постановляє:

1. Встановити, що адаптація законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), забезпечення відповідності актів Верховної Ради України зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, праву Європейського Союзу (acquis ЄС) є одним з головних завдань Верховної Ради України, що реалізується спільно з Кабінетом Міністрів України, який є основним суб’єктом ініціювання відповідних законопроектів, шляхом забезпечення узгодження підготовки, включення до порядку денного Верховної Ради України, розгляду та остаточного прийняття законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

2. Комітетам Верховної Ради України забезпечити попереднє опрацювання та підготовку до розгляду в першому читанні законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, за наявності:

1) інформації щодо відповідності (постатейні таблиці відповідності) законопроекту праву Європейського Союзу (acquis ЄС), міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, наданої народним депутатам України та розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України;

2) офіційного перекладу акта законодавства Європейського Союзу та/або інших джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС), що додається до відповідного законопроекту.

3. Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу під час попереднього розгляду законопроектів, зареєстрованих в Апараті Верховної Ради України:

1) встановлювати наявність або відсутність у їх текстах положень, пов’язаних з адаптацією законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконанням міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

2) надавати відповідний висновок головному комітету та розміщувати його на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

4. Комітетам Верховної Ради України, крім Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу:

1) створити у своєму складі підкомітети з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

2) під час підготовки до розгляду у другому та наступних читаннях законопроектів, у текстах яких було виявлено положення, пов’язані з адапта-цією законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконанням міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, направляти ці законопроекти для проведення додаткової експертизи щодо їх відповідності міжнародно-правовим зобо-в’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу до Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу та до Кабінету Міністрів України.

5. Встановити, що законопроект, спрямований на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції:

1) ставиться на голосування для прийняття рішення у першому чи наступних читаннях після надання слова для виступу уповноваженому представнику Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу та можливого, за рішенням головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України, надання слова уповноваженому представнику підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції головного комітету;

2) може бути прийнято в цілому як закон лише після завершення його розгляду у другому читанні, якщо Верховна Рада України не прийме інше рішення відповідно до частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, та за наявності позитивного висновку експертизи Кабінету Міністрів України щодо відповідності міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС).

6. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України підготувати пропозиції для внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо врегулювання особливостей внесення, розгляду та прийняття законопроектів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

7. Кабінету Міністрів України забезпечити:

1) спільно з Апаратом Верховної Ради України – створення, наповнення та функціонування єдиної інформаційної бази даних з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

2) здійснення офіційного перекладу актів законодавства Європейського Союзу та/або інших джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС) спеціально уповноваженим суб’єктом.

8. Голові Верховної Ради України здійснити заходи щодо визначення у штатному розписі секретаріатів комітетів Верховної Ради України посад державної служби з установленими посадовими обов’язками в межах завдань, передбачених пунктами 2—4, підпунктом 1 пункту 7 цієї Постанови.

9. Комітетам Верховної Ради України протягом 30 днів з дня прийняття цієї Постанови забезпечити наявність інформації, передбаченої підпунктом 1 пункту 2 цієї Постанови, щодо законопроектів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді України і визначені за участю Кабінету Міністрів України як законопроекти, спрямовані на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

10. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України  Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ, 29 липня 2022 року.
№ 2483-ІХ.