В цілому прийнято закони:

- про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування згідно з інструментом Ukraine Facility, реєстр. № 0276;

- про внесення змін до деяких Законів України щодо виконання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України завдань, пов’язаних із забезпеченням безпілотними системами, засобами радіоелектронної боротьби та пасивної протидії технічним розвідкам, реєстр. № 11144;

- про дошкільну освіту, реєстр. № 8030;

- про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти, реєстр. № 9600;

- про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання насильству та унеможливлення жорстокого поводження з дітьми, реєстр. № 6393-д.

Прийнято за основу проєкти законів:

- про академічну доброчесність, реєстр. № 10392;

- про самоврядування в сфері охорони здоров’я в Україні, реєстр. № 10372;

- про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти, реєстр. № 10279;

- про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення обмежень для медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації під час здійснення ними професійної діяльності, реєстр. № 10293;

- про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» (щодо маркування лікарських засобів), реєстр. № 11172;

- про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів), реєстр. № 11173;

- про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, реєстр. № 9601;

- про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених, реєстр. № 10218;

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти, реєстр. № 11159;

- про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо встановлення цільових показників діяльності керівників наукових установ, визначення стратегій і перспективних напрямів діяльності наукових установ, реєстр. № 10424.

Прийнято постанови:

- про Звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей на підтримку Глобального саміту миру, реєстр. № 11320;

- про деякі питання реалізації у 2024 році Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», реєстр. № 11227;

- про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» щодо процедури присудження Премії, реєстр. № 11275.

Пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Фото rada.gov.ua.