Закон України «Про дошкільну освіту» розроблено з метою удосконалення функціонування системи дошкільної освіти через урахуванням набутого за роки незалежності України інституційного досвіду, забезпечення рівного та безбар’єрного доступу кожного українця до якісної дошкільної освіти, упровадження альтернативних механізмів фінансування дошкільної освіти, охоплення дошкільною освітою та додатковою увагою держави дітей від самого народження, впровадження ідеї автономії закладу дошкільної освіти та академічної свободи педагога, розвитку закладів дошкільної освіти усіх форм власності та інших суб’єктів освітньої діяльності, підвищення якості дошкільної освіти.

Прийняття нового Закону України «Про дошкільну освіту» ДОЗВОЛИТЬ:

Ще раз акцентувати увагу на тому, що дошкільна освіта — це повноцінний рівень освіти, призначений для розвитку, виховання і навчання наших дітей у ранньому і дошкільному віці, для формування якісного людського капіталу, а не для їх «утримання» з метою повернення батьків на робочі місця. Саме тому КОЖНА дитина повинна мати право здобувати і здобути якісну дошкільну освіту.

Поставити ДИТИНУ в епіцентр всіх організаційних і управлінських рішень на всіх рівнях управління, адже саме ДИТИНА є головним стейкхолдером всієї владної вертикалі і всіх інституцій системи дошкільної освіти. Тому вся сис-тема дошкільної освіти має бути спрямована на те, щоб вихователі мали все необхідне для розвитку, виховання і навчання вихованців у належних, безпечних і здорових умовах.

Суттєво розширити можливості для дітей, педагогів та закладів освіти, підвищити якість освіти, нарешті стимулювати розвиток галузі на належному рівні і закласти умови для плекання майбутнього потенціалу України — наших наймолодших співгромадян.

Збільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою за рахунок збільшення кількості осередків здобуття дошкільної освіти шляхом «визнання» такими осередками не лише заклади дошкільної освіти, а й дошкільні підрозділи юридичних осіб публічного і приватного права, а також дитячі садочки, створені фізичними особами — підприємцями (але не в статусі юридичних осіб); запровадження нових форм організації освітнього процесу, зокрема міні-садки і мобільні дитячі садки; запровадження можливостей фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів здобуття дітьми дошкільної освіти у приватних суб’єктів освітньої діяльності у разі, якщо не вистачає місць у комунальних садочках; запровадження нових форм здобуття дошкільної освіти.

Навести лад у процедурах зарахування дітей до дитячих садочків, зокрема за рахунок гарантування місця у дитячому садку дітям, які проживають на території обслуговування відповідного садочка.

Забезпечити правову визначеність у питанні віку, до якого діти можуть перебувати в дитячому садку, здобуваючи дошкільну освіту.

Актуалізувати і активізувати всі процеси, пов’язані зі створенням безпечного, здорового та інклюзивного (а де потрібно — спеціального) освітнього середовища.

Уперше визначити на рівні Закону гарантований обсяг часу для здобуття гарантованої Конституцією України «безоплатної дошкільної освіти» — до 11 годин на день.

Збільшити академічні свободи вихователів і дозволити педагогічним радам обирати ті програми, які на їхню думку дозволятимуть в конкретному місці, в конкретний час і стосовно конкретних груп дітей найкраще забезпечити досягнення цими дітьми результатів, визначених державним стандартом.

Чітко визначити скорочений робочий час педагогічних працівників закладів дошкільної освіти і скорочений обсяг педагогічного навантаження, що дасть змогу впорядкувати ці питання, привести їх у відповідність до трудового законодавства, зменшити навантаження на вихователів, віднайти час для інших видів їхньої педагогічної діяльності (організаційної, методичної тощо) і забезпечити повноцінний відпочинок поза робочим часом.

Пресслужба Апарату Верховної Ради України.