14 червня 2024 року Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав два законопроєкти (за реєстр. № 10147 та за реєстр. № 10148) в соціальній сфері, які стосуються безпеки та здоров’я працівників на роботі.

Головним завданням законопроєктів є усунення або мінімізація ризиків для життя і здоров’я працівника на роботі.

Під час обговорення проєкту Закону про безпеку та здоров’я працівників на роботі за реєстр. № 10147 (автор — Кабінет Міністрів України) наголошувалося, що цей законопроєкт є «євроінтеграційним» та передбачає запровадження в Україні нової системи запобігання виробничим ризикам, що заснована на принципах оцінювання, контролю ризиків та управління ними.

Послідовність цих принципів визначена Директивою Ради № 89/391/ЄЕС та передбачає:

запобігання ризикам;

оцінювання ризиків, яких не можна уникнути;

усунення джерел ризиків;

адаптація умов праці до працівника, особливо під час облаштування робочих місць, вибору виробничого обладнання, методів роботи;

адаптація до технічного прогресу;

заміна устаткування підвищеної небезпеки на безпечне або менш небезпечне;

розроблення узгодженої загальної політики запобігання виробничим ризикам, що охоплює техніку, організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, пов’язаних з виробничим середовищем;

надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами індивідуального захисту, що використовуються працівником;

належне навчання та інструктаж працівників.

Проєктом акта пропонується увести в чинне законодавство ключові терміни і поняття у сфері безпеки та здоров’я працівників на роботі, зокрема поняття інциденту, професійного ризику, оцінювання ризиків, робочого місця, шкідливих та небезпечних професійних факторів, аудиту системи безпеки та здоров’я працівників, експертної організації; представники працівників і багато інших.

Комітет підтримує вдосконалення чинного законодавства в сфері захисту здоров’я та життя людини на роботі. Особливої уваги, на думку народних депутатів України — членів Комітету, потребують працівниці, які нещодавно народили, працівниці, які годують грудьми; працівники, які не досягли 18-річного віку; працівники з інвалідністю.

Під час розгляду законопроєкту члени Комітету, представники Уряду, СПО роботодавців, СПО об’єднань профспілок та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини висловили свої позиції щодо тексту законопроєкту № 10147.

Народні депутати України — члени Комітету погодилися з необхідністю запровадити за європейським прикладом мінімальні вимоги щодо безпеки та здоров’я працівників, передбачити оцінювання ризиків для життя та здоров’я працівника, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, здійснювати заходи щодо їх мінімізації або усунення.

Заступник Голови Комітету Вадим Струневич запропонував підтримати проєкт акта та доопрацювати його з усіма стейкхолдерами до другого читання.

За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт Закону № 10147 до порядку денного сесії парламенту та прийняти його за основу, передбачивши при його доопрацюванні до другого читання можливість вносити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України пропозиції і поправки до структурних частин законопроєкту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроєкту. Також народні депутати України проголосували за продовження терміну подання пропозицій і поправок до законопроєкту, збільшивши строк подання наполовину.

Крім того, Комітет підтримав проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров’я працівників на роботі за реєстр. № 10148 (автор — Кабінет Міністрів України), який пов’язаний з законопроєктом за реєстр. № 10147. Головним з підготовки та опрацювання проєкту Закону визначено Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

- замінити слова «безпека праці» або «охорона праці» на європейські «безпека працівника»;

- замінити назву центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки та здоров’я працівників на роботі;

- встановити відповідальності за порушення вимог безпеки і захисту здоров’я працівників на роботі від ризиків, що виникають або можуть виникнути у вибухонебезпечному середовищі.

За наслідками розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проєкт Закону до порядку денного сесії парламенту та прийняти його за основу. Відповідний висновок Комітету буде наданий головному з розгляду цього законопроєкту Комітету — Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Пресслужба Апарату Верховної Ради України.