Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо розширення прав органів студентського самоврядування та забезпечення прав здобувачів вищої освіти (реєстр. № 10279), поданий народним депутатом України Гришиною Ю. М. та іншими народними депутатами України, з урахуванням таких пропозицій народних депутатів України — членів Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до розділу І проекту Закону:

1) підпункт 2 пункту 3 виключити;

2) в абзаці третьому підпункту 18 пункту 8 цифри «0,6» замінити цифрами «0,5».

2. Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, пропозицій, висловлених у висновку Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій від 5 березня 2024 року відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, та внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ, 6 червня 2024 року.

№ 3794-ІХ.