Закон України

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №5-6, ст. 60; із змінами, внесеними законами України від 4 квітня 2013 року №164-VІІ, №176-VІІ і №181-VІІ, від 21 травня 2013 року №283-VІІ, від 2 липня 2013 року №381-VІІ та від 4 липня 2013 року №391-VІІ, №392-VІІ, №393-VІІ, 
№394-VІІ, №395-VІІ, №396-VІІ і 
№397-VІІ) такі зміни:
1) у статті 1:
в абзаці другому цифри «370.046.828,4» та «322.076.522,9» замінити відповідно цифрами «370.095.653,8» та «322.125.348,3»;
в абзаці третьому цифри «419.330.090» та «370.481.809,1» замінити відповідно цифрами «419.378.915,4» та «370.530.634,5»;
2) у статті 15 цифри «22.807.334,4» замінити цифрами «22.856.159,8»;
3) внести зміни до додатків №1 і №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» відповідно до додатків №1 і №2 до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ,
8 жовтня 2013 року.
№624-VІІ.