ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє: 
1. Схвалити рішення Президента України про направлення національного контингенту для участі України в операції «Океанський Щит» та в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA».
2. Фінансування витрат, пов’язаних з участю України в операції «Океанський Щит» та в операції Європейського Союзу «EU NAVFOR ATALANTA», здійснювати за рахунок коштів Державного бюджету України.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ. 
м. Київ, 
8 жовтня 2013 року. 
№ 617-VІІ.