"Свобода для розвитку. Створимо Європу в Україні"

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" - це партія гуманістичної спрямованості. Головна цінність нашої партії - свобода Людини, яка, на нашу думку, дає можливість кожному діяти відповідно до своїх здібностей та інтересів, здійснювати особистий вибір і нести за нього повну відповідальність.
У кожного з нас є мрії: в них ми вільно пересуваємось країною та за її межі, сміливо обираємо місце для відпустки, навчальний заклад для наших дітей або для себе, отримавши диплом з улюбленої спеціальності, знаходимо високооплачувану роботу відповідно до неї, користуємось досягненнями цивілізації й водночас живемо у гармонії з природою та оточуючими. Але повертаючись до реальності, йдемо до корумпованих ВНЗ, де отримуємо нікому непотрібну спеціальність; їздимо відпочивати відповідно до бюджету, а не уподобань, остерігаємось подорожей до Європи, не маючи гарантії отримання візи. 
Ми, представники ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО", зрозуміли: ми хочемо жити в Європі, не виїжджаючи за межі України. Ми хочемо створити Європу в Україні.  
Свою діяльність та програму ми базуємо на філософському вченні великого українського гуманіста Григорія Сковороди та відповідних цінностях:
Совість. 
О, солодкий шлях життя, коли совість чиста! 
Г. Сковорода
Це морально-етичний стрижень, який зумовлює наші вчинки та думки навіть тоді, коли поруч з нами нікого немає. Це чесність перед собою, а значить, і перед суспільством. 
Солідарність. 
Без ядра горiх нiщо, так само, як i людина без серця. 
Г. Сковорода
Передусім солідарність - це відсутність байдужості. Суспільству необхідні діалог і взаєморозуміння. Солідарність - це динамічний розвиток громадянського суспільства в партнерстві з бізнесом і державою, коли молоді люди підтримують і допомагають літнім, а дорослі забезпечують молодим умови для розвитку. Солідарність - це допомога людині у пошуку роботи, створенні умов для перекваліфікації та отримання іншої спеціальності. 
Власність. 
Безумцевi властиво жалкувати за втраченим i не радiти з того, що залишилося. Г. Сковорода
Власність - це соціальний і економічний фундамент реалізації права людини на життя. Без власності не буває ні процвітання, ні свободи. Власність є головною гарантією свободи. Право людини на життя - це джерело всіх інших прав. Право власності - це його практичне втілення. Без власності людина слабка й беззахисна. Власність є основою захищеності громадянина. Держава має створити умови, в яких кожний може працювати для примноження своєї власності. 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" - це Україна громадянського, відкритого, вільного суспільства, заможна, самобутня, безпечна і щаслива - країна європейського рівня життя, в якій чиновники їздять на малолітражках та у громадському транспорті поруч з іншими громадянами, усвідомлюють, що вони обрані, щоб обслуговувати та захищати своїх громадян. А кожний громадянин має всі умови для гідної роботи та відпочинку, соціального комфорту та рівноправної участі в культурному, соціальному, економічному та політичному житті країни. 
Щасливе майбутнє неможливе без усвідомленого минулого та надійного сьогодення.
Майбутнє.
Як хто посiє в юності, так пожне в старості. 
Г. Сковорода
Майбутнє - це наші діти. Якщо сьогодні знайдемо в собі сили плекати здорову, виховану на загальнолюдських цінностях у гармонії з природою, освічену, розумну, гуманну націю, то вже за десяток років Україна матиме нову еліту відкритих, щирих, освічених, небайдужих людей. УМ пропонує та бере на себе відповідальність - на державному рівні створити систему виявлення змалку задатків і здібностей дітей, їхньої цікавості до різних видів життєдіяльності суспільства. На основі виявлених схильностей і талантів маємо сформувати систему дошкільного, шкільного та позашкільного навчання дітей та молоді; створити всі умови для того, щоб їхній інтелект розвинувся повною мірою, і вони змогли реалізувати свої найсміливіші ідеї.
Сьогодення. 
Бачиш, що свiтло премудростi тодi входить у душу, коли чоловiк два єства пізнає: тлiнне та вiчне. Г. Сковорода
Сьогодення - це стартовий відлік перемін. Неможливо побудувати міцний будинок, не маючи надійного фундаменту. Забезпечити щасливе майбутнє - це захистити приватну власність сьогодні, створити прозорі та прийнятні умови для можливості примноження власності чесним шляхом будь-якою родиною чи особою. УМ пропонує: забезпечити максимальну приватизацію підприємницького сектору, що перебуває у власності держави, - роль держави має бути зведена до захисту і гарантування прав та свобод людини; сприяти виведенню економіки з тіні шляхом податкової реформи та спрощення нормативно-правової бази - це припинить законодавчу плутанину, зробить можливим наповнення бюджету та "роботу капіталу" на користь суспільства.
Історична спадщина
Бути щасливим - це значить пiзнати, знайти самого себе. Духовна людина є вільна. В висоту, в глибину, в широту літає безмежно. Г. Сковорода
Історія, знання про свій народ - це коріння, з якого проростає і на якому формується сучасне і майбутнє. Найбільш якісна крона не буде ефективною, якщо не матиме надійної опори. Наше минуле - це наша опора. УМ пропонує й бере на себе відповідальність: повернути народу почуття господаря на своїй землі, зв'язок з предками через відновлення реальної історії та правічних традицій нації, надати можливість ідентифікувати та прийняти себе; створити та впровадити загальнонаціональну ідею: сформувати образ Українця, поширити цінності, що стануть підґрунтям здорової взаємодії членів суспільства, підтримати державні програми, спрямовані на фізичне, духовне та психологічне оздоровлення нації.
Крім того, до наших пріоритетів належать:
- розробка і втілення державної програми впровадження альтернативних джерел енергії;
- захист навколишнього середовища: впровадження кримінальної відповідальності за створення стихійних смітників; законодавче врегулювання проблеми вирубки лісів; розробка на державному рівні програм переробки сміття та безвідходного виробництва;
- розробка і втілення державної програми пільгового кредитування молоді для придбання власного житла та початку власної справи; 
- адаптація доріг, транспорту та приміщень громадського користування для людей із особливими потребами.
Любов є джерело всього життя. Г. Сковорода
Для консолідації та європейського розвитку України суспільство має узгодити  Концепцію управління, що стане головним критерієм будь-якої діяльності чиновників та громадян. Для нас основа цієї концепції - Любов до України.
Концепція містить конкретні складові:
1. Турбота про Україну.
2. Знання потреб України.
3. Відповідальність - усвідомлення неминучості відповідальності як за свої дії, так і за злочинну бездіяльність - перед собою, родом, Україною, Богом.
4. Повага до себе, співгромадян, землі, історії, культури свого народу та інших народів, усвідомлюючи себе як частину великої системи, нащадка прадавньої культури.
5. Взаємопроникнення - розуміння і сприйняття своєї особистої участі та важливості в духовній взаємодії всього українського суспільства. 
Концепція управління "Любов до України" задає напрям державного мислення, що принесе Європейський Рівень Життя в Україну. Це дасть нам змогу: 
подолати історичну роз'єднаність України та пов'язані з цим суперечнсті; 
якісно покращити взаємини суспільства і влади;
покласти край політичним спекуляціям;
створити умови для швидкого прогресивного розвитку економіки;
унеможливити прояви національної, релігійної, територіальної чи будь-якої іншої нетерпимості;
піднести на якісний рівень добрі та конструктивні взаємовідносини в суспільстві.
Ми хочемо зупинити еміграцію. 
Ми хочемо жити вдома, як у Європі!
Голосуйте за Україну Майбутнього!
Голова ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" С.В.Олійник