Нині стає надактуальним комплексне використання торфово-земельного ресурсу.