Важливою рисою сучасності стало розуміння передовою частиною людства того факту, що планета Земля має обмежені ресурси, страждає від безвідповідальної діяльності людей і потребує захисту стрімко зникаючого біорізноманіття. За дослідженнями науковців і установ, громадських організацій, нині існує кілька загальносвітових глобальних екологічних проблем, більшість з яких, на жаль, має всебічний прояв і в Україні. Назвемо найголовніші з них.
Погіршення якості атмосфери, що має негативний вплив на поверхневі води, зниження якості грунтів, а в підсумку — на здоров’я людей, всіх живих істот.
Погіршення якості підземних вод внаслідок надходження до підземних горизонтів і у поверхневі води забрудників зі стічними водами. Обсяги скидання забруднених зворотних вод без очищення у поверхневі водні об’єкти України щороку становлять близько 750 млн. куб. метрів.
Обсяги накопичення відходів в Україні досягли близько 30 млрд. т, що в розрахунку на 1 кв. км її площі становить близько 50 тис. т, або понад 480 т на кожного мешканця.
Унаслідок дії шкідливих чинників — локальне забруднення, ерозія, засолення, неоптимальна структура і низька культура землеробства — майже в усіх регіонах країни спостерігається тенденція до різкого зниження вмісту гумусу в грунті.
А ще — втрата біологічного різноманіття, деградація лісових ресурсів, забруднення морського простору та берегових зон, руйнування озонового шару.
Загальносвітового масштабу набула проблема зміни клімату, джерела якої насамперед в енергетичній і транспортній галузях, що пов’язано із спалюванням добутого з надр Землі палива та виділенням при цьому в атмосферу вуглекислого газу.
Ось чому організація громадського життя повинна базуватися на кращих етичних і екологічних досягненнях людства, на спільному пошуку шляхів і засобів системного розв’язання проблем з охорони навколишнього природного середовища.
Конкретному розв’язанню переліченого сприяють національні виставки «Екологія», які щороку проводяться у столиці України. Приміром, на торішній — головним розділом були проблеми здоров’я людини, на ній зібралися розробники екологічно чистої продукції та обладнання для її виробництва.
13—16 квітня в експоцентрі «Наука» НАН України відбудеться вже XІІІ Міжнародна виставка-ярмарок «Екологія-2010». Її організатори — Національна академія наук, Мінприроди і партія зелених України. Яким буде цей екологічний форум?
Науковий координатор виставки Віктор Слободянюк розповідає:
— З урахуванням українських екологічних реалій основна тематика виставки буде присвячена передусім збереженню здоров’я людей. Виробники демонструватимуть, зокрема, зразки екологічно чистих продуктів харчування, питної води, оздоровчих напоїв тощо.
На виставці будуть представлені розроблені і впроваджені на промислових підприємствах новітні екотехнології з метою максимальної мінімізації викидів шкідливих речовин, охорони природи і сучасні біотехнології раціонального природокористування, оптимізації землекористування, очищення повітряного та водного басейнів, поводження з відходами.
У ході виставки буде корисне й цікаве спілкування учасників та відвідувачів, відбудуться науково-практичні семінари і «круглі столи», на яких йтиметься про державну політику України у галузі охорони довкілля, шляхи розв’язання найважливіших екологічних проблем в Україні.