Харківський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого засновано ще в ХІХ сторіччі. Відповідно до «Утвердительной грамоты Императорского Харьковского Университета» тоді ж було відкрито й «Отделение Нравственных и Политических Наук», яке з плином століть не раз змінювалося, модернізувалося, аби нарешті в наш час стати найпотужнішим, найавторитетнішим вищим юридичним навчальним закладом України, який впродовж багатьох років міцно утримує лідерські позиції у сфері юридичної освіти України. За результатами міжнародних та всеукраїнських рейтингів вищих навчальних закладів України, що готують фахівців за напрямом «Правознавство», університет постійно визнається кращим юридичним вузом України.


Наприкінці минулого року Національний юридичний університет імені Я. Мудрого відзначив своє вже 210-річчя з часу заснування. Зважуючи на цю солідну дату, а також на те, що незабаром вступна кампанія, а інтерес до здобуття професії юриста в української молоді, як і раніше, досить високий, редакція газети «Голос України» попросила ректора НЮУ імені Я. Мудрого, академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора, Героя України Василя Яковича Тація (на знімку) відповісти на запитання нашого кореспондента.

 

 

На «п’єдесталі першості» — протягом багатьох років


— Василю Яковичу, 210-річчя — велична дата, вікові традиції, визначні досягнення... За всім цим — наполеглива праця не одного покоління викладачів, науковців, організаторів навчального процесу. Однак сьогодні Україна переживає не кращі часи. Як вдається вашому колективу утримувати позиції флагмана правничої освіти і науки України?


— Непрості нинішні політичні, економічні умови в Україні не можуть не позначитися й на сфері освіти. Однак навіть за таких часів наш університет продовжує розвиватися, йти шляхом подальшої розбудови та інновацій. Незадовго до 210-річчя від дня свого створення вуз отримав нову назву — «Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого». Університет дійсно впевнено утримує позиції флагмана правничої освіти і науки України. Нам є чим пишатися, ми вищий навчальний заклад із славетною історією, потужними науковими школами, розвиненою інфраструктурою.


За показниками різних систем рейтингового оцінювання, університет протягом багатьох років не сходить з «п’єдесталу першості» серед правничих вишів України. Нашу першість підтвердили Всеукраїнський рейтинг вищих навчальних закладів, Рейтинг вітчизняних університетів «Топ-200 Україна», складений кафедрою ЮНЕСКО в Україні та Міжнародною експертною групою (ІREG), Всеукраїнський рейтинг вузів «Компас», Рейтинг ВНЗ-2014, що проводить журнал «Деньги» за головним критерієм ранжування залежно від затребуваності випускників вузів роботодавцями — провідними українськими компаніями, компаніями мультинаціональних корпорацій та ін. На V міжнародній виставці-презентації «Сучасний заклад освіти-2014» університет отримав нагороду «Лідер вищої освіти України».


Значними є наші здобутки і в науковій сфері. Вченими вузу ведуться дослідження з фундаментальних проблем юридичних і суспільних наук за 17 цільовими програмами та 11 держбюджетними темами. Важко переоцінити внесок наших науковців у розбудову правової української держави. До нас постійно звертаються найвищі державні інституції — Верховна Рада, Адміністрація Президента, Кабінет Міністрів України — за наданням наукових консультацій. Учені активно співпрацюють із відповідними комісіями і комітетами, робочими групами у напрямі подальшого вдосконалення українського законодавства, впливають на практику його застосування в консультативних радах органів юстиції, охорони правопорядку, місцевого самоврядування тощо.


Але, справді, на наші нинішні досягнення плідно працювало не одне покоління визначних учених, правників зі світовими іменами, організаторів науки, колег з інших галузей освіти та науки. Спільними зусиллями, творчою співпрацею професорсько-викладацького складу, наукових працівників, навчально-допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу ми плідно нарощували наш потенціал задля однієї мети — створити найкращий юридичний вуз країни. Багато проблем та завдань було перед нами, проте ми завжди вміло їх долали. Нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є провідним державним вищим навчальним закладом України, забезпечує функціонування та інноваційний розвиток освіти, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору зі збереженням національних досягнень і традицій.


Продовжують відкриватися структурні підрозділи, збільшується кількість студентів


— Відзначені численними нагородами міжнародного і всеукраїнського рівня досягнення Національного юридичного університету імені Я. Мудрого яскраво свідчать про те, що багаторічна праця багатьох поколінь була недаремною. Університет — один із вузів країни, що найбільш динамічно розвивається.


— Ми не тільки будуємо навчальні корпуси, гуртожитки, спортивні споруди, бібліотеку, ми й активно закладаємо нові наукові школи в контексті нових умов сучасної України та її інтеграції у світову систему освіти. З урахуванням вимог часу університет готує фахівців, що відповідають потребам ринку. Йде безперервний процес вдосконалення наявних і створення нових навчальних програм. Багато чого робиться вперше: відкриваються інститути, факультети, кафедри, з’являються нові спеціальності. Іншими словами, ми робимо все, щоб наші випускники завжди були затребувані на ринку праці.


Нинішні випускники мають ґрунтовні знання, навички до постійного навчання та самовдосконалення, впевнено володіють новітніми технологіями, знання з іноземних мов. За минулі десятиліття вузом виховано не одне покоління правників, якими пишається наша держава. Наші випускники успішно працюють на високих державних посадах, у судах, прокуратурі, міліції, інших органах охорони правопорядку, у господарських структурах та інших сферах юридичної практики не тільки в Україні, а й у багатьох країнах. Ми уважно стежимо за досягненнями наших вихованців по всьому світу, щиро радіємо їх успіхам.


Однак працювати потрібно постійно і ніколи не зупинятися на досягнутому. Навчальний заклад такого профілю, як юридичний університет — це, якщо хочете, живий організм. Адже розвиток правознавства ніколи не зупиняється, як і розвиток громади, суспільства, держави. Тому і структура університету постійно розвивається, створюються нові інститути та факультети. Так, на сьогодні у складі університету функціонують п’ять навчальних інститутів: Інститут підготовки кадрів для органів прокуратури України; Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ; Інститут підготовки слідчих кадрів для МВС України; Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України; Інститут післядипломної освіти. Крім того — Полтавський юридичний інститут, Інститут управління і права (Київ), Полтавський юридичний коледж. А ще дев’ять факультетів: Господарсько-правовий факультет, Військово-юридичний факультет, Міжнародно-правовий факультет, Факультет правосуддя, Факультет підготовки кадрів для Державної пенітенціарної служби України, Факультет підготовки кадрів для Пенсійного фонду України, Вечірній факультет та Заочний факультет №1 і Заочний факультет №2.


Навчання в університеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» (спеціальність «Правознавство»). У 2012 році університет отримав ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» — напрям «Міжнародне право» та освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» — спеціальності «Судова експертиза» та «Інтелектуальна власність». У межах магістратури запроваджено сертифікатні освітні програми «Медіа-право», «Податковий юрист» та «ІТ право (право та інформаційні технології)».


Справді, Національний юридичний університет протягом уже тривалого часу залишається тим навчальним закладом, до якого постійно прикуто увагу, він визнаний і затребуваний в державі та за її межами. Тому постійно зростає кількість студентів, які отримують вищу юридичну освіту саме в нашому університеті. Якщо контингент студентів у 1987 році становив 6663 особи, 2001-го — майже 15 000, то нині у нас навчаються майже 16 000 студентів.


Одне із головних завдань — підготовка висококваліфікованих фахівців


— Диплом Національного юридичного університету — це своєрідна гарантія високоосвіченого, високопрофесійного ерудованого фахівця, який здатен ефективно застосовувати набуті знання у найрізноманітніших галузях права. Як досягається це непросте завдання — підготувати за лічені роки такого спеціаліста, який готовий з перших днів практичної діяльності демонструвати високий клас в роботі і підтримувати, розвивати свій високопрофесійний рівень впродовж всієї кар’єри?


— Одним з головних завдань нашої вищої юридичної школи є підготовка висококваліфікованих фахівців. З цією метою в університеті постійно вдосконалюються навчальні плани, розширюється методичний арсенал викладання сучасних правових дисциплін, здійснюються заходи, спрямовані на формування у студента-юриста правосвідомості, відповідно з якою він налаштовується на слугування протягом всього свого життя його величності Закону, привчаються до постійного навчання, безперервного самовдосконалення.


Ректорат, наукові школи, кафедри перебувають у постійному пошуку шляхів розширення форм і методів навчального процесу. Так, в університеті запроваджено майстер-класи, на яких студенти можуть не тільки засвоїти важливу і цікаву лекцію, а й безпосередньо поспілкуватися з провідними вченими та практиками, обговорити з ними у жвавій дискусії особливі аспекти тієї чи іншої юридичної проблеми.
Ще одним із завдань, які стоять перед колективом університету, є забезпечення високої якості освіти шляхом комп’ютеризації та інформатизації навчального процесу. В університеті створено автоматизовану систему управління навчальним процесом (АСУ). Вона включає в себе кілька модулів і передбачає наповнення системи інформацією про графік навчального процесу, розклад занять, персональних даних студентів, їхньої успішності, про досягнення професорсько-викладацького складу університету тощо.


На базі АСУ сформовано портал у відкритому інтернет-доступі. Комп’ютерна техніка, Інтернет, власні університетські комп’ютерні мережі настільки вже стали невід’ємною складовою навчальної і наукової діяльності, що вже й годі уявити нашу роботу без цих розумних машин. Комп’ютер супроводжує наших студентів у навчальних аудиторіях, бібліотеках, студентських гуртожитках, в години дозвілля. І це не данина моді, це веління часу, якщо ми маємо на меті готувати юристів, що відповідають усім сучасним світовим критеріям і вимогам до нашої професії.


Практичні відомства, правоохоронна, судова системи, юстиція, органи державної влади, різні міністерства і відомства, найрізноманітніші господарські та бізнес-структури давно вже визнали, що рівень підготовки фахівців з дипломами нашого вузу дуже високий. Якість навчання відповідає кращим сучасним світовим зразкам.


Щороку університет випускає декілька тисяч фахівців, майже половина з яких мають диплом з відзнакою. Разом з тим зазначу, що рівень освіти, яку отримують студенти в нашому вузі, вимірюється не кількістю престижних дипломів і відмінними оцінками в залікових книжках. В умовах, коли на одну вакансію юриста в Україні претендують понад шість дипломованих фахівців, основним критерієм підготовки є можливість випускників знайти роботу за фахом, отримувати гідну заробітну плату, мати перспективу кар’єрного зростання. Ми не готуємо безробітних юристів. 100% наших студентів, які навчаються за рахунок державного бюджету, і значна частина студентів-контрактників, після закінчення вишу отримують призначення на престижну роботу в органи державної влади та приватні підприємства.


І ще у цьому зв’язку хотів би сказати ось про що. Серед найважливіших пріоритетних завдань нашого університету — підготовка не тільки професіоналів, а й виховання всебічно розвинених, висококультурних, відповідальних людей. Адже посади, які займатимуть наші випускники, пов’язані з прийняттям відповідальних рішень, які позначаються на долях людей, інтересах держави, безпеці бізнесу. Тому, думаю, не випадковим є й той факт, що багато хто з наших випускників досягає значних кар’єрних висот. Вони займають керівні посади в системі МВС, стають прокурорами районів, областей, Генеральними прокурорами і України, і країн СНД, суддями, керівниками судової влади, інших правоохоронних структур, міністрами, народними депутатами. Звичайно, ми пишаємось своїми вихованцями.


Професорсько-викладацький склад зростає кількісно і якісно


— Але не буває успішних учнів без наполегливої праці їх наставників, талановитих педагогів, викладачів, професорів. До речі, чимало з них затребувані й українською державою, вони нерідко на прохання керівництва держави займають відповідальні посади у різних гілках центральних органів влади.


— Аналіз показників науково-педагогічного потенціалу університету, мабуть, найбільш наочно демонструє, як розвивається, з кожним роком зростає кількісно і якісно професорсько-викладацький склад навчального закладу.


Так, у 1987 році в університеті працювало 285 викладачів, у 2001-му — уже 520, а 2015-го цей показник становить уже понад 770 викладачів. З року в рік суттєво підвищується й науковий рівень викладацького колективу, збільшується число викладачів з науковими ступенями. Якщо у 1987 році в університеті було 30 професорів, докторів наук і 152 кандидати наук, доценти, то сьогодні у нас працюють понад 100 професорів, докторів наук та 600 кандидатів наук, доцентів. Тобто університет майже на 90% забезпечений викладачами з науковими ступенями.


Крім того, в університеті працюють один академік Національної академії наук України, 14 академіків і 19 членів-кореспондентів Національної академії правових наук України, 20 заслужених діячів науки і техніки України, один заслужений працівник вищої школи, 14 заслужених працівників освіти України, 12 лауреатів Державної премії України, 14 заслужених юристів України, три народні артисти України, п’ять заслужених артистів України, шість заслужених працівників культури України, один заслужений діяч мистецтв України.


Високий рівень наукової діяльності вищого навчального закладу є невід’ємною складовою і гарантією підготовки висококваліфікованих фахівців і впливає на темпи побудови України як правової держави. Університет славиться низкою своїх юридичних шкіл: теорії та історії держави і права, конституційного права та державного будівництва, міжнародного права, криміналістики тощо.


Значна увага приділяється законотворчій діяльності, втіленню результатів наукових досліджень у законотворчий процес. Вчені університету брали безпосередню участь у підготовці чинної Конституції України. У сфері нормотворчості університет і сьогодні активно співпрацює з Верховною Радою України, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України, різними міністерствами і відомствами, органами місцевого самоврядування, беручи участь у розробці нових кодексів, експертизі законів, наданні експертних висновків.


У нашому вузі функціонує аспірантура, де нині навчаються понад 100 аспірантів. Діє докторантура з усіх юридичних спеціальностей. Створено та функціонують чотири спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій по всіх юридичних спеціальностях на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.


Здійснювати навчальний процес і наукові дослідження допомагає бібліотека університету. Її фонд налічує майже 1 млн. 500 тис. одиниць книг (для порівняння: у 1987 році він становив 555 тис.). Відділ рідкісних книг і рукописів (35 тис. особливо цінних одиниць) є одним з найбільших у Харкові й має унікальні видання джерел держави і права України та зарубіжних країн. Завершується будівництво сучасної електронної бібліотеки європейського рівня. Це буде ресурс-центр площею понад 11 тис. кв. м, який міститиме книжкові та електронні правові видання, опубліковані як в Україні, так і за кордоном. Проектна потужність книгосховища бібліотеки розрахована на 4 млн. видань.


— Як світові процеси глобалізації позначилися на інтеграції наукових досягнень Національного юридичного університету в європейську та світову модель юридичної освіти та науки? Що можете сказати про міжнародні партнерські зв’язки університету?


— За останні роки значно розширилася міжнародна діяльність університету. У 2001 р. у нього було шість угод з іноземними партнерами, а тепер їх вже майже двадцять. З 2004 р. університет — учасник Великої хартії університетів. У січні 2008 р. Рада Європейської асоціації університетів прийняв рішення про прийняття Національного університету в асоціацію. Постійно зміцнюються творчі зв’язки університету з юридичними вузами України і провідними світовими центрами юридичної науки. Налагоджено співпрацю й укладено договори з навчальними закладами Великої Британії, В’єтнаму, Іспанії, Німеччини, Польщі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Узбекистану, Франції, Швеції та інших країн. Важливий напрям співпраці — участь у спільних європейських проектах з провідними вузами країн Західної Європи. Університет є учасником п’яти проектів за програмою Темпус-Тасіс, яка безпосередньо спрямована на налагодження співпраці в сфері вищої освіти. У проекті «Забезпечення якості оцінювання навчання студентів» вуз виступає координатором консорціуму університетів з чотирьох країн Європи. Партнерами університету в рамках проектів Темпус є університет Темз Велі, Лондон (Велика Британія), університет м. Ов’єдо, університет м. Аліканте (Іспанія ), університет м. Корк (Ірландія ), Королівський технологічний університет Стокгольм (Швеція), Польський відкритий університет і університет Парі-Сюд, м. Париж (Франція).


У 2013—2014 н/р університет відвідала делегація університету імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва). Обговорювалися питання підготовки магістрів за спільними навчальними програмами, обмін студентами та викладачами, спільне проведення наукових заходів. Результат — за програмами подвійних дипломів: «Міжнародні правові студії» — дає можливість студентам отримати диплом юридичного університету та диплом з міжнародного права європейського зразка Університету Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва).


Фізичне виховання і спорт — невід’ємна складова загальної та професійної культури майбутнього юриста


— Василю Яковичу, було б вкрай не справедливо не торкнутися ще однієї особливо близької вам теми — спортивного виховання молодого покоління. Ви палкий прихильник здорового, спортивного способу життя. За понад чверть віку на посаді ректора доклали дуже багато зусиль, аби ваша альма-матер стала Храмом не лише високих зразків юридичної освіти та науки, а й Меккою культури та спорту. Молодих людей, майбутніх ваших студентів цікавить, як можна розвивати свої спортивні здібності під час навчання в Національному юридичному університеті?


— Виховуючи нову генерацію фахівців у галузі юриспруденції, університет прагне залучити молодь до здорового способу життя, оскільки це необхідна умова виконання завдання державної ваги — формування здорової нації. Фізичне виховання і спорт є невід’ємною складовою частиною формування загальної та професійної культури особистості, збереження і зміцнення здоров’я, організації та забезпечення здорового способу життя, підвищення рівня працездатності, створення умов для активної просвітницької діяльності.


Спортивна робота в університеті проводиться спортивним клубом університету, кафедрами фізичного виховання, шістьма спортивними клубами університету за певними видами спорту: шахи, волейбол, плавання, спортивні види боротьби, боксу та кікбоксингу. Крім того, працюють спортивні секції: оздоровчої та спортивної аеробіки, баскетболу, боксу та кікбоксингу, самбо та дзюдо, бриджу, волейболу, настільного тенісу, легкої атлетики, плавання, футболу, де тренуються майже 600 студентів.


Особлива наша гордість — шаховий клуб. В університеті традиційно проходять міжнародні шахові турніри гросмейстерського рівня, які сприяють розвитку шахового спорту і дозволяють завойовувати і підтверджувати гросмейстерські звання. Так, якщо на початку 80-х років минулого століття в Харкові був лише один гросмейстер з шахів, то сьогодні тільки в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого десять міжнародних гросмейстерів, чотири міжнародні майстри спорту з шахів.


У 2012 р. студентка нашого університету Анна Ушеніна стала чемпіонкою світу з шахів, першою жінкою-чемпіонкою з часів проголошення незалежності України, у 2015-му здобула бронзу Всесвітніх інтелектуальних ігор.
У 2014 р. Павло Ельянов став срібним призером чемпіонату України з шахів серед чоловіків. П. Ельянов та О. Моїсеєнко стали срібними призерами на командному чемпіонаті світу-2015 з шахів серед чоловіків. Шаховий клуб «Юридична академія» став переможцем чемпіонату України серед клубних команд.


Спортсмени університету неодноразово брали участь у змаганнях світового рівня: чемпіонатах світу та Європи, Всесвітній універсіаді, Спортивних студентських іграх України, чемпіонатах і Кубках України, в Олімпійських іграх в Атланті, Сіднеї, Пекіні, Лондоні. У 2004 р. на Олімпіаді в Афінах В. Гончаров посів перше місце в змаганнях зі спортивної гімнастики, у 2010 р. П. Ельянов і О. Моїсеєнко у складі збірної України на Всесвітній шаховій олімпіаді в Ханти-Мансійську (Росія) стали переможцями, у 2012 р. О. Гвоздік виборов третє місце у змаганнях з боксу.


Для занять фізичною культурою і спортом в університеті створено всі необхідні умови. У навчальних корпусах та гуртожитках вузу, на прилеглій території функціонують спортивні та тренажерні зали, спортивні майданчики. Крім того, діють два сучасні, одні з найкращих в місті, навчально-спортивні комплекси: спортивний і два тренажерні зали, зал аеробіки, басейн, тир тощо. Все це сприяє підвищенню іміджу університету, дає можливість його колективу поєднувати високий рівень просвітницької підготовки студентів-юристів з фізичним загартовуванням, формувати традиції здорового способу життя.

 

Шаховий клуб «Юридична академія» став переможцем чемпіонату України серед клубних команд.

 

VIII Всеукраїнські Шевченківські читання.


Фото Олександра СЕМЕНЦЯ.

ЦІКАВО

Матеріальна база розширилася за останні десятиріччя майже в п’ять разів


— Василю Яковичу, наші читачі, зокрема, запитують, чи правда, що студентські гуртожитки Національного юридичного університету нічим не поступаються зірковим готельним номерам?


— Справді, наш вуз має чудову матеріально-технічну базу, яка є предметом гордості не тільки університету, а і Харкова та й, певен, України. Ми з колективом університету свого часу прийняли відповідальне рішення вкладати інвестиції в капітальне будівництво, розвиток вузу. За роки незалежності матеріальна база збільшилася майже вп’ятеро. Вона складається з окремо розташованих навчальних корпусів, гуртожитків, спортивних та лікувально-оздоровчого комплексів, численних адміністративно-господарських будівель, а також майнових комплексів, розташованих у Полтаві.


Сьогодні створено прекрасні умови для навчання, відпочинку і дозвілля студентів. На балансі університету — 18 навчальних корпусів, 16 студентських гуртожитків, адміністративно-господарські приміщення. У кожному гуртожитку є комп’ютерні класи, з’єднані з сервером бібліотеки університету та Центром інформаційних технологій, спортивні та тренажерні зали.


Для медичного обслуговування студентів і викладачів створено медично-оздоровчу службу, до складу якої входить санаторій-профілакторій «Березовий гай», корпус на базі відпочинку «Примор’є», Центр первинної медико-санітарної допомоги, що розташований у стінах університету.


Завершується, як я вже казав, будівництво нової бібліотеки університету. Це десятиповерховий сучасний ресурс-центр, який об’єднає в собі бібліотеку, навчальні приміщення, телецентр і багато чого іншого. Бібліотека розрахована на зберігання понад чотирьох мільйонів книжок. Студенти, викладачі, науковці отримають можливість роботи з інформацією на будь-яких носіях. Загальна площа будівлі становитиме 16 000 кв. метрів.


Палац студентів — найкращий у країні


— Понад десять років тому збулася ваша давня мрія — в юридичному університеті відбулося відкриття величного Палацу студентів. Сьогодні ні в кого немає сумніву, що це найкращий в Україні студентський дім мистецтв, про що свідчать і високий рівень усіх художньо-творчих заходів, і рівень кожного творчого колективу і окремого виконавця, і професіоналізм обслуговуючого персоналу.


— Популярність Палацу студентів зростає з кожним роком. Неабиякий інтерес і схвальні відгуки глядачів міста Харкова та області, засобів масової інформації викликають заходи, які відрізняються високою виконавською майстерністю творчих колективів та окремих виконавців. Це передусім Міжнародний фестиваль фантастики «Зоряний міст», урочисті концертні програми, присвячені професійним дням. З відкриттям Палацу студентів і запровадженням у ньому першого в світі професійного театру-студії широкого жанрового спрямування, кількість і якість творчих колективів вузу збільшилася в кілька разів. Сьогодні в Палаці працює понад 20 творчих колективів. Далеко за межами Харкова відома народна чоловіча хорова капела, ансамбль бандуристок «Купава», духовий оркестр, театр сучасного естрадного танцю, ансамбль скрипалів тощо. Підтвердженням високого професійного рівня творчих колективів та окремих виконавців є те, що за останні роки почесне звання «Народний артист України» присвоєно солісткам тріо «Купава», почесне звання «Заслужений артист України» — солістам-вокалістам С. Сидоровій, В. Вєнніковій, Н. Клюшніковій, головному диригенту духового оркестру В. Скрипчуку.