Діяльність Комітету з питань запобігання і протидії корупції (далі — комітет) протягом сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання здійснювалася відповідно до затвердженого 06 вересня 2017 року плану роботи комітету (протокол № 109) з урахуванням прийнятих парламентом рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва.

Упродовж сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання діяльність комітету була зосереджена на ухваленні законопроектів про внесення змін у закони антикорупційної сфери та на роботі з упровадження вже діючих законів у цій сфері.

У період вересня 2017 року — січня 2018 року проведено 10 засідань комітету. На них розглянуто і обговорено 218 питань, з яких 77 пов’язані з виконанням законопроектної функції, 23 питання стосувалися організації роботи комітету, 10 — контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень.

Водночас упродовж цієї сесії комітет не реалізував питання щодо проведення виїзних засідань у містах Запоріжжя та Львів.

У звітному періоді комітетом отримано 597 доручень Голови Верховної Ради України щодо здійснення, відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», антикорупційної експертизи законопроектів та підготовки експертного висновку щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

За цей само період комітетом затверджено 823 експертні висновки щодо проектів нормативно-правових актів, із них 52 законопроекти визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Висновки до 6 законопроектів, предмет правового регулювання яких віднесений до повноважень комітету, спрямовано в комітет, який є головним з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

Комітетом розглянуто 14 проектів актів (із них 4 проекти постанов), у яких комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду, та внесено для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. Серед інших комітетом розглянуто низку законопроектів, які регулюють сферу діяльності і удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції:

06 вересня 2017 року (протокол № 109) комітетом розглянуто і обговорено проект закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою внесення змін до зазначеного закону є забезпечення ефективності діяльності Національного агентства як спеціально уповноваженого органу у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики.

Згідно з цими змінами планується вдосконалити порядок організації роботи Національного агентства, проведення конкурсу з відбору кандидатів, вводяться посади спеціальних уповноважених Національного агентства.

Крім того, нормами законопроекту покладаються нові повноваження на Кабінет Міністрів України щодо призначення осіб, відібраних на конкурсі, на посади голови агентства та спеціальних уповноважених.

Комітет на своєму засіданні прийняв рішення, що проект закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335) відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендує Верховній Раді України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу.

Також комітет прийняв рішення та інформував Голову Верховної Ради України про недотримання апаратом Верховної Ради України вимог статей 90–92, 100 Регламенту Верховної Ради України в частині відмови у реєстрації до законопроекту реєстр. № 6335 альтернативного законопроекту реєстр. № 6387.

Законопроект реєстр. № 6387, внесений з дотриманням 14-денного строку, визначеного Регламентом, є альтернативним до законопроекту реєстр. № 6335, оскільки містить положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин.

Окрім того, не може окремо розглядатися і законопроект реєстр. № 6549, оскільки також містить положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих само суспільних відносин, як і законопроекти за реєстраційними номерами 6335 і 6387. А тому Верховна Рада України на пленарному засіданні одночасно із законопроектом під реєстр. № 6335 має розглядати законопроект реєстр. № 6387 та законопроект реєстр. № 6549.

06 вересня 2017 року (протокол № 109) комітетом розглянуто і обговорено проект закону України про внесення змін до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку подання декларації з метою запобігання збоям у роботі електронної системи (реєстр. № 6289), поданий народними депутатами України Сольваром Р. М., Артюшенком І. А. та іншими.

Законопроектом пропонується переглянути строки подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме встановити різні строки для різних груп декларантів.

Прийняття законопроекту надасть можливість подати електронну декларацію осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, без перешкод, які виникають через перевантаженість електронної системи, зумовлену надзвичайно великою кількістю користувачів одночасно.

Комітет на своєму засіданні прийняв рішення, що цей проект закону відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу.

20 вересня 2017 року (протокол № 110) комітетом розглянуто і обговорено проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства осіб, які претендують на зайняття посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, а також підвищеним корупційним ризиком» (реєстр. № 6196), поданий народним депутатом України Чумаком В. В., та «Про внесення змін до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо зазначення відомостей про громадянство (підданство) іншої держави (громадянства (підданства) інших держав у разі його (їх) наявності» (реєстр. № 6272), поданий народними депутатами України Ляшком О. В., Вовком В. І. та іншими.

Законопроектами передбачається внесення змін до чинного законодавства норм, які регулюватимуть питання запровадження механізму інформування громадянином України, який претендує на зайняття посади, що передбачає відповідальне або особливо відповідальне становище, а також з підвищеним корупційним ризиком, про факт перебування у громадянстві (підданстві) іншої держави (держав), та введення механізму відповідальності.

На цьому засіданні комітет ухвалив рішення, що вказані проекти законів відповідають вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні законопроекти прийняти за основу.

Комітетом 20 вересня 2017 року (протокол № 110) розглянуто і обговорено проект закону України про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб (реєстр. № 6271), поданий народними депутатами України Тимошенко Ю. В., Соболєвим С. В. та іншими.

Проектом закону пропонується встановити, що дія Закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на громадських активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм (проектів) технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання, протидії корупції (як безпосередньо, так і через третіх осіб або будь-яким іншим способом, передбаченим відповідною програмою (проектом).

На думку авторів законопроекту, його реалізація створить умови для забезпечення позитивного іміджу України як надійного партнера для міжнародних донорських організацій у сфері антикорупційної діяльності та сприятиме дотриманню стандартів Ради Європи, які забороняють довільне і дискримінаційне втручання в незалежну діяльність громадянського суспільства.

Комітет на своєму засіданні прийняв рішення, що проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій осіб» (реєстр. 
№ 6271) відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендує Верховній Раді України прийняти його за основу.

06 грудня 2017 року (протокол № 115) комітетом розглянуто і обговорено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги (реєстр. № 6674), поданий Президентом України.

Норми законопроекту покликані усунути низку недоліків у Законі України «Про запобігання корупції» та сприятимуть приведенню положень чинного законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів з питань діяльності неурядових організацій.

Комітет прийняв рішення, що вказаний проект закону України відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу.

Водночас комітет наголосив, що проект закону реєстр. № 6674 містить положення, які регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих само відносин, що і законопроект реєстр. № 6271, а тому проекти законів реєстр. №№ 6271 та 6674 повинні розглядатися Верховною Радою України одночасно.

06 грудня 2017 року (протокол № 115) комітетом розглянуто і обговорено проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень (реєстр. № 7276), поданий Кабінетом Міністрів України.

Метою законопроекту є забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію), держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також одержання в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформації з обмеженим доступом, необхідної для виконання покладених на нього завдань.

Комітет на своєму засіданні прийняв рішення, що вказаний проект закону відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і рекомендував Верховній Раді України прийняти його за основу.

Водночас актуальними залишаються питання законопроектної діяльності комітету при наданні висновків на проекти законів щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства, оскільки під час шостої сесії низка засідань комітету не відбулася через відсутність кворуму.

З метою виконання контрольної функції комітетом організовано і проведено окремі слухання і обговорення актуальних питань.

Зокрема, згідно з положенням статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство у межах, визначених законом, є підзвітним Верховній Раді України.

Враховуючи цю норму закону та з метою здійснення контролю за практикою його застосування, 11 жовтня 2017 року (протокол № 112) у комітеті у форматі круглого столу слухалася інформація голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Янчука А. В. про функціональні спроможності Національного агентства виконувати ключові функції з розшуку та управління активами, стан формування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях.

За результатами обговорення інформації голови Національного агентства комітет прийняв її до відома.

На виконання положення статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 03 листопада 2017 року (протокол № 113) комітетом проведено відкриті слухання у форматі круглого столу щодо звіту директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С. з основних питань діяльності Національного бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб.

Директор Національного антикорупційного бюро України Ситник А. С. презентував письмовий звіт з основних питань діяльності Національного бюро, зокрема, статистичні дані результатів діяльності Національного бюро за перше півріччя 2017 року.

Слухання відбувалися за участю заступника Генерального прокурора України — Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького Н. І., представників засобів масової інформації та громадських організацій.

Учасники слухань обговорили низку актуальних питань, зокрема, пов’язаних із розслідуванням Національним бюро резонансних кримінальних проваджень, фігурантами яких є вищі посадові особи держави, державні службовці категорії «А», керівники державних підприємств, судді тощо.

За результатами обговорення звіту керівництва Національного антикорупційного бюро України комітет прийняв його до відома.

22 листопада 2017 року за участю представників громадських організацій, які провадять діяльність щодо запобігання корупції, міжнародних та українських експертів у сфері запобігання та протидії корупції у комітеті слухалася і обговорювалася інформація директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С., голови Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції Корчак Н. М. щодо заяви директора департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства Соломатіної Г. Ж. про фальсифікацію керівництвом Національного агентства результатів спеціальних та повних перевірок декларацій, подання головою Національного агентства Корчак Н. М. недостовірних відомостей у декларації та щодо повідомлення народним депутатом України Геращенком А. Ю. на засіданні Комітету з питань запобігання і протидії корупції 15 листопада 2017 року про можливі неправомірні дії директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С.

При обговоренні народні депутати звернули увагу присутніх на вжиття Національним агентством з питань запобігання корупції заходів для удосконалення практики застосування законодавчих актів щодо дії електронної системи декларування та недопущення невиправданих збоїв роботи Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, при подачі суб’єктами декларування за 2017 рік.

Для забезпечення основних напрямів діяльності у комітеті активно діяли підкомітети, працювали створені комітетом робочі групи.

06 вересня 2017 року головою підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції Буглаком Ю. О. було проведено засідання підкомітету, на якому, з метою удосконалення сфери контролю політичних фінансів і звітності, було ухвалено створення при підкомітеті консультативно-дорадчого органу — громадської Науково-експертної ради, а вже 12 вересня 2017 року відбулося перше засідання вказаної Науково-експертної ради, до складу якої увійшли 11 докторів юридичних наук, які спеціалізуються у сфері запобігання і протидії корупції та її політичної складової.

Члени вказаної ради зі свого складу обрали голову та секретаря, а також обговорили загальні напрями допомоги науковців-практиків членам підкомітету.

20 вересня 2017 року на засіданні підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції було розглянуто пропозицію Національного агентства з питань запобігання корупції про утворення при підкомітеті робочої групи, яка розроблятиме зміни до чинного законодавства в частині визначення напрямів використання коштів, виділених з державного бюджету України на фінансування статутної діяльності політичних партій, а 18 жовтня 2017 року на засіданні підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції було створено вказану робочу групу. До її складу увійшли представники Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, Національного агентства з питань запобігання корупції, Рахункової палати,

Міністерства фінансів України, а також представники наукових кіл (31 фахівець, зокрема 11 докторів юридичних наук Науково-експертної ради) та профільних міжнародних організацій і національних інститутів громадянського суспільства.

Головою робочої групи обрано народного депутата України — члена комітету та голову підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції Буглака Ю. О.
09 листопада 2017 року відбулося перше засідання вказаної робочої групи, на якому її членів ознайомлено з міжнародним досвідом щодо фінансування політичних партій, що узагальнений Міністерством закордонних справ України, Офісом Ради Європи та Європейським інформаційно-дослідницьким центром.

Також на цих зборах дійшли згоди про необхідність узагальнення проблематики діяльності національних політичних сил Національного агентства з питань запобігання корупції та внесення пропозицій для обговорення на засіданнях робочої групи.

06 вересня 2017 року головою підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування Дерев’янком Ю. Б. було проведено засідання підкомітету, на якому обговорені питання, пов’язані з припиненням Україною громадянства Саакашвілі М. Н. та фактами перешкоджання діяльності народного депутата України Дерев’янка Ю. Б. в частині ненадання належної відповіді на його депутатські звернення.

У засіданні взяли участь народні депутати України — члени Комітету з питань запобігання і протидії корупції, посадові особи Державної прикордонної служби України, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, представники Саакашвілі М. Н.

20 вересня 2017 року (протокол № 110) комітет зі свого складу створив підкомітет з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища та визначив його персональний склад:

1. Голова підкомітету — Немировський А. В.

2. Члени підкомітету — Буглак Ю. О., Осуховський О. І., Мельничук І. І., Ричкова Т. Б., Артюшенко І. А., Тимошенко Ю. В.

Для забезпечення основного напряму своєї діяльності 04 жовтня 2017 року провели перше засідання підкомітету з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища, на якому ухвалено порядок організації роботи підкомітету.

Відповідно до статей 37, 38 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» головою підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Луценком І. В. 
26 жовтня 2017 року було проведено виїзне засідання підкомітету спільно з представниками Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Київської міської державної адміністрації, Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Головного управління ДСНС у м. Києві, Головного управління 

Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів у м. Києві, державної екологічної інспекції у м. Києві, Дарницького УПГУ; Національної поліції у м. Києві, «Євро-реконструкції», громадськості, а також експертами та представниками засобів масової інформації.

За результатами засідання були прийняті рішення про спрямування депутатських звернень з порушених питань до відповідних органів державної влади.

Відповідно до рішення Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 16 березня 2016 року (протокол № 66), 19 вересня 2017 року продовжила роботу робоча група щодо розробки проекту методології здійснення експертизи відповідності вимогам антикорупційного законодавства проектів нормативно-правових актів.

На цьому засіданні присутнім експертам та представникам громадських організацій було надано робочий варіант проекту Закону України «Про антикорупційну експертизу» для опрацювання у робочому порядку і подальшого надання експертних думок і пропозицій.

Роботу цієї групи планується продовжити у період роботи чергової наступної сесії.

Голова підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Осуховський О. І., як керівник Депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків із Республікою Індонезія, провів зустрічі з представниками парламентських делегацій низки країн.

Зокрема, 23 жовтня і 8 листопада 2017 року відбулися зустрічі (у форматі круглого столу) з делегацією Групи дружби «Індонезія—Україна» Парламенту Республіки Індонезія та 14 листопада 2017 року з Групою дружби Республіки Іран.

Зустрічі проводилися з метою поліпшення співпраці та координації зусиль у сфері реалізації антикорупційної політики.

Крім того, на зустрічах обговорювався стан та перспективи розвитку міждержавних взаємовідносин, їх політична, економічна та гуманітарна складові.

Окремо обговорювалися питання підтримки Індонезією України у рамках міжнародних організацій наших ініціатив, пов’язаних із російською агресією.

Крім того, протягом 23—24 листопада 2017 року голова підкомітету Осуховський О. І. взяв участь у засіданні Міжурядової комісії з економічного та технічного співробітництва, яке відбувалося у Києві.

У зустрічах брали участь голова Групи дружби «Індонезія—Україна» парламенту Республіки Індонезія Д. Пріамбодо, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Г. Гопко, а також представники Ділового форуму, Торгово-промислової палати України та інших державних відомств.

Упродовж звітного періоду члени комітету брали участь у заходах, на яких обговорювалися питання запобігання корупції в Україні, зокрема у проведенні круглих столів, окремих зустрічей, пов’язаних із взаємодією з представниками відомих міжнародних організацій у сфері запобігання і протидії корупції:

06 вересня 2017 року (протокол № 109) комітет провів зустріч (у форматі круглого столу) із представниками міжнародної антикорупційної консультативної ради програми Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI), зокрема із керівником Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» Е. Ткешелашвілі, італійським прокурором — членом Виконавчого комітету Міжнародної асоціації антикорупційних органів Д. Кеслером, професором з кримінального права Мадридського університету імені Карлоса ІІІ, колишнім прокурором Королівства Іспанія та першим керівником Міжнародного антикорупційного трибуналу К. Кастресаною, головою Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмивання коштів (Moneyval) Д. Телескафом, спеціальним представником із контртероризму при міністерстві юстиції Королівства Данії Й. Маднесом, радником генерального прокурора Національного антикорупційного директорату Румунії А. Юрмою, старшим радником Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» К. Мюлером.

У цій зустрічі також брав участь Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні Р. Мадсен та інші представники дипломатичних представництв в Україні, а також представники громадських організацій, які провадять діяльність у сфері запобігання корупції.

На зустрічі обговорювалися питання сприяння реформуванню виборчого законодавства та проведення конституційної реформи в Україні.

За результатами вказаної зустрічі комітетом та керівництвом програми Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) 08 вересня 2017 року підписано Меморандум про наміри.

На виконання вказаного Меморандуму про наміри 29 листопада 2017 року відбулася презентація членами програми Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні 
(EUACI) експертного висновку щодо аналізу антикорупційних зусиль України у сфері розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду справ високопосадової корупції.

Перед народними депутатами України — членами комітету виступили Джовані Кеслер і Карлос Кастресана та презентували експертну думку Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР), представили рекомендації щодо забезпечення компетентного, незалежного та ефективного здійснення правосуддя у справах, що стосуються корупції на найвищому рівні.

За результатами презентації і обговорення члени комітету подякували Джовані Кеслеру та Карлосу Кастресані за підтримку антикорупційних зусиль України.

06 вересня 2017 року представники комітету брали участь у конференції на тему: «Підзвітність влади: дієві інструменти для регіональних активістів». Захід відбувався за ініціативою Інституту висвітлення війни та миру. Під час конференції обговорено тематику щодо історії успіху та перешкоди в роботі антикорупційних органів, їх співпрацю з регіональними активістами.

09 вересня 2017 року представники комітету брали участь у круглому столі на тему: «Проблеми та перспективи реалізації реформи політичних фінансів».

Захід відбувався за ініціативою Центру політико-правових реформ.

Учасники круглого столу обговорили проблеми імплементації реформи політичного фінансування, починаючи зі спроб окремих парламентаріїв скоригувати реформу і закінчуючи небажанням державної влади фінансувати парламентські партії на рівні, якого вимагає закон.

З питань реалізації Україною антикорупційних програм у комітеті проведено низку зустрічей із представниками делегацій ЄС. Зокрема, 14 вересня 2017 року відбулася зустріч із співробітником делегації ЄС Манфредасом Лімантасом, 21 вересня 2017 року — зі спеціальним представником Генерального секретаря Ради Європи Режі Брією.

На цих зустрічах обговорювалися окремі питання реалізації Україною програми боротьби проти корупції та проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги (законопроекти реєстр. № 6674 та 
№ 6675).

18 вересня 2017 року представники комітету брали участь у презентації (формат круглого столу) та обговоренні результатів соціологічного дослідження рівня корупції в Україні.

Захід відбувався у рамках реалізації спільного з Координатором проектів ОБСЄ в Україні проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка діагностики, моніторингу та переслідування корупції в Україні» та за участю представників міжнародних організацій, державних органів та громадськості.

26 вересня 2017 року представники комітету взяли участь в експертних дебатах (у форматі круглого столу) на тему: «Антикорупційний суд: to BE or NOT to be» за участю Програми USAID PAДА громадської організації «Transparency International».

Під час зустрічі зокрема наголошувалося на необхідності розгляду та прийняття найближчим часом Верховною Радою України законопроекту «Про антикорупційний суд» і обговорювалися світові приклади створення та функціонування антикорупційних судів та статус суддів цих судів, підстави створення вказаних судів та можливі моделі їх організації.

29 вересня 2017 року представники комітету взяли участь у семінарі для працівників органів прокуратури на тему «Основні питання застосування антикорупційного законодавства в частині обмеження щодо одержання подарунків», де обговорювалися практичні ситуації із застосування норм Закону України «Про запобігання корупції» та надавалися відповідні рекомендації. У семінарі також брали участь представники Національного агентства з питань запобігання корупції.

29 вересня 2017 року представники комітету провели зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Кіпр Луїсом Телемаху, на якій обговорили проблеми існування так званих золотих віз та офшорів.

11 жовтня 2017 року, за сприяння Програми USAID PAДА, представники комітету взяли участь у роботі експертної дискусії (формат круглого столу) щодо презентації за участю Голови Верховної Ради України Парубія А. В. портфоліо напрямів діяльності та програм Агентства США з Міжнародного розвитку (АМР США).

Напрями діяльності АМР США в Україні та програми її розвитку присутнім презентував директор офісу АМР США в Україні.

З 29 жовтня по 1 листопада 2017 року члени комітету брали участь у п’ятій сесії Парламентської асамблеї ЄС — Східні сусіди (ПА ЄВРОНЕСТ) та засіданнях робочих органів Асамблеї.

До складу Парламентської асамблеї ЄВРОНЕСТ входять депутати Європейського Парламенту та депутати національних парламентів Азербайджану, Вірменії, Грузії, Молдови та України.

Участь у заході взяли представники делегації ЄП та голова представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі та інші посли країн — членів ЄС.

Під час роботи Парламентської асамблеї проводилися неформальні зустрічі з представниками європейських політичних партій.

17 листопада 2017 року представники комітету взяли участь у круглому столі на тему: «Роль і місце супровідних документів у законодавчому процесі». Захід проводився Програмою USAID PAДА за участю народних депутатів України та керівництва апарату Верховної Ради України.

На засіданні обговорювалися актуальні питання щодо сприяння імплементації парламентської реформи та реалізації дорожньої карти внутрішньої реформи Верховної Ради України у питаннях контролю за виконавчою владою.

20 листопада 2017 року комітет взяв участь у заходах, які проводилися у рамках програми третього щорічного Міжнародного антикорупційного тижня, який був спрямований на підбиття підсумків щодо реалізації Міністерством оборони України завдань і заходів з виконання Антикорупційної стратегії на 2015—2017 роки.

Заходи відбувалися у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського за участю Посла Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоуф, заступника директора Офісу зв’язку НАТО в Україні Анн-Крістін Бергене, головного радника міністерства оборони Норвегії Кюрре Кнутсен.

21 листопада 2017 року представники комітету взяли участь у координаційній зустрічі за участю Програми USAID PAДА (у форматі круглого столу) з питань підвищення ефективності співпраці комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів апарату з міжнародними проектами технічної допомоги.

На заході обговорювалися актуальні потреби комітетів щодо співпраці з міжнародними та українськими організаціями, у тому числі громадськими та донорськими організаціями, фондами.
16 січня 2018 року представник комітету взяв участь у третьому засіданні Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні.

Учасниками засідання також були керівники Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Державної служби фінансового моніторингу України, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Інституту розвитку регіональної преси.

На цьому заході обговорено питання роботи Наглядової ради та Комітету з питань запобігання і протидії корупції і в сфері надання міжнародної експертизи, і щодо можливого розроблення методики впровадження антикорупційної освіти у школах та вищих навчальних закладах України.

24 січня 2018 року комітетом за участю і сприяння Програми USAID PAДА проведено круглий стіл на тему: «Обговорення внесених Президентом України проектів законів про Вищий антикорупційний суд і про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» та інших альтернативних законопроектів, внесених народними депутатами України».

У заході взяли участь народні депутати України, заступник голови Вищої ради правосуддя Беляневич В. Е., заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Сердюк В. В., голова Офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг, керівник програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» Ека Ткешелашвілі, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, представник Представництва ЄС в Україні Манфредас Лімантас, голова науково-експертної ради при підкомітеті комітету Журавльов Д. В., директор програми USAID РАДА Когут І., представники Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, міжнародних та громадських організацій.

Представник авторського колективу президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд, заступник керівника апарату Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Сердюк В. В. зауважив, що прийняття зазначеного законопроекту, по суті, завершить формування вертикалі антикорупційних інституцій в Україні. Також Сердюк В. В. наголосив, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» закріпив, що в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанцій з розгляду окремих категорій справ. Вищими спеціалізованими судами є Вищий суд з питань інтелектуальної власності та Вищий антикорупційний суд (стаття 31).

Під час заходу Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман та директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен наголосили, що вітають внесення цього законопроекту до парламенту, проте окреслили основні зауваження до нього: 1) підсудність Вищого антикорупційного суду (ВАС) не збігається з підслідністю САП і НАБУ; 2) Громадській раді міжнародних експертів (ГРМЕ) надається лише дорадча роль при відборі антикорупційних суддів, що не зовсім узгоджується з рекомендацією Венеціанської комісії; 3) можливості для додаткових затримок у процесі створення і запуску ВАС.

Підсумовуючи обговорення, заступник голови комітету Попов І. В. зазначив, що дискусія має тривати і після включення законопроектів до порядку денного засідань Верховної Ради України.
25 січня 2018 року представники комітету взяли участь у зустрічі, яка проводилася на базі Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції в рамках проекту «Підвищення спроможності парламенту у сфері європейської інтеграції шляхом удосконалення якості законодавства та прискорення правового наближення на основі Угоди про асоціацію Україна—ЄС», що фінансується Посольством Великої Британії в Україні.

Під час заходу обговорювалося питання щодо розвитку системи адаптації законодавства України до права ЄС, до Ратифікації Угоди про асоціацію, а також питання організації виконання Угоди про асоціацію в контексті європейського досвіду і реформи державного управління в Україні, системи планування і моніторингу виконання Угоди та двосторонні органи Асоціації і здійснення офіційних перекладів права Європейського Союзу.

З метою реагування на порушення законності комітет розглянув і обговорив:
— звернення народного депутата України — голови підкомітету Луценка І. В. щодо звернення комітету до ПАТ «НАК Нафтогаз України» та Кабінету Міністрів України про надання копій договорів на постачання природного газу з країн Європи, з урахуванням вимог конфіденційності.

Заслухавши і обговоривши звернення, з метою забезпечення належного парламентського контролю за формуванням ціни на природний газ для населення та запобігання зловживанням у цій сфері діяльності, комітет звернувся до ПАТ «НАК Нафтогаз України» та Кабінету Міністрів України щодо надання народним депутатам України — членам Комітету з питань запобігання і протидії корупції копій договорів на постачання в Україну природного газу з країн Європи (протокол № 110 від 20 вересня 2017 року);

— листи до керівників Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства оборони України, Головного Управління розвідки Міністерства оборони України,

Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо інформування комітету про факти настання негативних наслідків за результатами оприлюднення у відкритому доступі декларацій вищезазначених категорій суб’єктів декларування, у разі їх наявності ініціювати проведення слухань у комітеті із зазначеної проблематики у закритому режимі, якщо інформація міститиме державну чи іншу охоронювану законом таємницю. З метою затвердження результатів слухань у комітеті від 15 червня 2017 року (протокол № 110 від 20 вересня 2017 року).

Водночас у вересні 2017 року — січні 2018 року у комітеті розглянуто 4450 листів, звернень, заяв і скарг, із них 52 звернення народних депутатів України та 3 інформаційні запити.

За результатами розгляду, із метою реагування на порушення законності, листи, заяви, звернення і матеріали скеровувалися для відповідного реагування в межах, встановлених законами, органам державної влади та місцевого самоврядування.

Секретаріатом комітету постійно здійснюється робота з інформаційного наповнення веб-сайту комітету з метою оприлюднення стенограм, протоколів та аудіозаписів усіх його засідань.

Комітет з питань запобігання і протидії корупції.