Реалізація проектів на замовлення органів місцевого самоврядування сприяє якісній освіті студентів

Освіта в університеті неодмінно має орієнтуватися на здобуття студентами сучасних знань і практичних навичок, — переконані викладачі Тернопільського національного економічного університету. Найкращий спосіб досягти цього важливого завдання — одержати знання за принципом «навчання в дії». Студенти та викладачі кафедри фінансів ім. С. І. Юрія на замовлення Смизької селищної ради, що на Рівненщині, підготували брошуру про селищний бюджет у форматі «бюджету для громадян», — повідомляють у відділі інформації та зв’язків з громадськістю цього вищого навчального закладу.

Бюджет для громадян — це представлення показників для людей, які не володіють спеціальними знаннями чи фінансовою термінологією. Він передбачає виклад у зручній та зрозумілій формі інформації про бюджетні пріоритети влади, доходи бюджету, напрями їхнього використання та очікувані результати.
«Процес складання бюджету для громадян вимагає ґрунтовних досліджень і відповіді на низку запитань. Що саме цікавить громадськість у бюджеті? Які бюджетні показники обрати, щоб вони відобразили ефективність прийнятих бюджетних рішень? У якій формі подати інформацію, щоб вона була зрозумілою і необтяжливою? Через це органи місцевого самоврядування, які в цілому підтримують ідеї щодо впровадження бюджету для громадян, нерідко відмовляються від їхньої практичної реалізації.
Водночас розв’язати цю проблему може залучення до процесу його розробки науковців, що дасть змогу широко запровадити цей дієвий інструмент забезпечення прозорості публічних фінансів. Також це сприятиме посиленню прикладного характеру наукових досліджень у вищій школі та вдосконаленню процесу підготовки майбутніх фахівців», — розповів науковець кафедри фінансів Богдан Малиняк.
У цілому, в документі стисло та доступно розкрили логіку й структуру формування доходів об’єднаної територіальної громади, напрями витрат бюджетних коштів та очікувані результати.

Надія МИКОЛАЙЧУК.
Фото надано прес-службою ТНЕУ.

Тернопільська область.